intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 43/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

116
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 43/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí thiết kế xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 43/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 43/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009 V/v: Chi phí thiết kế xây dựng công trình. Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao Trả lời văn bản số 64/XMST ngày 6/2/2009 của Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao về chi phí thiết kế xây dựng công trình, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007. Theo đó định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình thì chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định cho từng công trình phù hợp với phân loại, phân cấp công trình theo qui định. Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG TTNCUDKH về khoáng sản; Lưu VP, KTXD, S(8). Phạm Văn Khánh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2