Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 4387/TCHQ-TXNK

Chia sẻ: Jiangfengmian Jiangfengmian | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

14
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 4387/TCHQ-TXNK năm 2019 về hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định 1711/QĐ-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 4387/TCHQ-TXNK

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 4387/TCHQ­TXNK Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019 V/v hướng dẫn khai báo thuế chống bán   phá giá tạm thời theo Quyết định số  1711/QĐ­BCT   Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được Quyết định số 1711/QĐ­BCT ngày 18/6/2019 của Bộ Công  Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép  hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ  từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc (có hiệu lực từ ngày  25/6/2019). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số  107/2016/QH13; Căn cứ quy định tại Quyết định số 1931/QĐ­BCT ngày 31/5/2017 được sửa đổi, bổ sung tại  Quyết định số 1561/QĐ­BCT ngày 05/6/2019 của Bộ Công Thương; Căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định số 1711/QĐ­BCT thì mặt hàng thép hợp kim hoặc không  hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn nhập khẩu vào Việt Nam và  được phân loại theo mã HS 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11,  7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99  có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc kể từ ngày  25/6/2019 thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời. Trước đó, các mặt  hàng này đang thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 1931/QĐ­BCT được  sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1561/QĐ­BCT; Căn cứ quy định tại Mục 6 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ­BCT thì  trường hợp các mặt hàng bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đang thuộc đối tượng  áp dụng của biện pháp tự vệ theo Quyết định số 1931/QĐ­BCT được sửa đổi, bổ sung tại Quyết  định số 1561/QĐ­BCT thì doanh nghiệp chỉ phải nộp một trong hai loại thuế tự vệ hoặc thuế  chống bán phá giá, mức thuế suất áp dụng là mức thuế của loại thuế có thuế suất cao hơn. Căn cứ quy định nêu trên, để đảm bảo việc khai báo và áp dụng chính xác mức thuế tự vệ, thuế  chống bán phá giá đối với các mặt hàng do Bộ Công Thương ban hành đồng thời cùng lúc 02  Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ và Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Tổng  cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: I. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan và áp dụng một trong hai  loại thuế tự vệ hoặc thuế chống bán phá giá như sau: 1. Đối với các mặt hàng bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đang thuộc đối tượng  áp dụng của biện pháp tự vệ trong hạn ngạch theo Quyết định 1931/QĐ­BCT được sửa đổi, bổ  sung tại Quyết định số 1561/QĐ­BCT thì doanh nghiệp phải khai báo thuế chống bán phá giá và 
  2. áp dụng mức thuế chống bán phá giá của các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài được xác định  theo hướng dẫn tại cột 3 Mục 3 của Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ­BCT; 2. Đối với các mặt hàng bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đang thuộc đối tượng  áp dụng của biện pháp tự vệ ngoài hạn ngạch theo Quyết định 1931/QĐ­BCT được sửa đổi, bổ  sung tại Quyết định số 1561/QĐ­BCT: 2.1. Trường hợp mức thuế chống bán phá giá của nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài được xác  định theo hướng dẫn tại Mục 3, Mục 4, Mục 5 của Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số  1711/QĐ­BCT cao hơn mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch (19%) thì doanh nghiệp phải khai báo  thuế chống bán phá giá và áp dụng mức thuế chống bán phá giá tương ứng theo hàng ngang tại  Cột 3 Mục 3 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ­BCT. 2.2. Trường hợp mức thuế chống bán phá giá của nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài được xác  định theo hướng dẫn tại Mục 3, Mục 4 và Mục 5 của Thông báo ban hành kèm theo Quyết định  số 1711/QĐ­BCT thấp hơn mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch (19%) thì doanh nghiệp phải khai  báo thuế tự vệ và áp dụng mức thuế 19%. II. Thực hiện kiểm tra, rà soát theo quy định hiện hành, Quyết định 1931/QĐ­BCT được sửa đổi,  bổ sung tại Quyết định số 1561/QĐ­BCT, Quyết định số 1711/QĐ­BCT của Bộ Công Thương  như sau: 1. Kiểm tra hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Mục 5 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định  số 1711/QĐ­BCT. 2. Kiểm tra việc khai báo mức thuế tự vệ hoặc thuế chống bán phá giá do doanh nghiệp khai báo  theo hướng dẫn tại mục I trên cơ sở kết quả phân luồng của hệ thống và chỉ dẫn rủi ro về việc  áp dụng mức thuế tự vệ hoặc thuế chống bán phá giá. 3. Trường hợp doanh nghiệp khai báo không đúng theo hướng dẫn tại mục I nêu trên thì công  chức hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai báo sửa đổi, bổ sung tờ khai hải quan trên hệ thống  theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT­BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung  Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT­BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp doanh nghiệp không khai báo bổ sung thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế,  tính tiền chậm nộp và xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh thành phố biết và thực hiện./.   KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG ­ Như trên; ­ Cục PVTM­Bộ Công Thương (để ph/h); ­ Cục CNTT&TKHQ, Cục GSQL, Cục QLRR (để ph/h); ­ Lưu: VT, TXNK­CST (03). Nguyễn Dương Thái  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2