intTypePromotion=3

DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN – NHÀ Ở

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
273
lượt xem
83
download

DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN – NHÀ Ở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về danh mục tra cứu các văn bản Quy phạm pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN – NHÀ Ở

  1. DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN – NHÀ Ở 1. Luật: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội 12/07/2006 Còn Hiệu lực Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội 09/12/2005 Còn Hiệu lực Luật Đất đai số 13/2003/QH11 10/12/2003 Còn Hiệu lực Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 10/12/2003 Còn Hiệu lực 2. Nghị định: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Nghị định 35/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử 25/03/2008 Còn Hiệu lực dụng nghĩa trang Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng 15/10/2007 Còn Hiệu lực dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Nghị định 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng 06/09/2006 Còn Hiệu lực dẫn thi hành Luật Nhà ở Nghị định 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 29/10/2004 Chưa xác định trong lĩnh vực đất đai Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 29/10/2004 Còn Hiệu lực Nghị định 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 26/05/2004 Còn Hiệu lực trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà 3. Quyết định của Thủ tướng chính phủ Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Quyết định 17/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 28/01/2008 Còn Hiệu lực bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại 4. Thông tư. 4.1. Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 14/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân hạng nhà 02/06/2008 Còn Hiệu lực chung cư Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện 21/05/2008 Còn Hiệu lực một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Thông tư 11/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội 05/05/2008 Còn Hiệu lực dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu 1
  2. nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại Thông tư 03/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung việc 22/05/2007 Còn Hiệu lực thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 Thông tư 01/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội 31/01/2007 Còn Hiệu lực dung của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ Thông tư 05/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một 01/11/2006 Còn Hiệu lực số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở Thông tư 13/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị 05/08/2005 Còn Hiệu lực định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng Thông tư 01/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết thi 21/01/2005 Chưa xác định hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà Thông tư 05/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và 15/09/2004 Chưa xác định quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam 4.2. Bộ Tài Chính Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 02/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông 08/01/2007 Còn Hiệu lực tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ Thông tư 70/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ 02/08/2006 Còn Hiệu lực sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Thông tư 95/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các 26/10/2005 Còn Hiệu lực quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ 4.3. Bộ Tài nguyên môi trường Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 08/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 02/08/2007 Còn Hiệu lực hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất Thông tư 06/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 15/06/2007 Còn Hiệu lực hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Thông tư 05/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 30/05/2007 Còn Hiệu lực 2
  3. hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em Thông tư 09/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng 25/09/2006 Còn Hiệu lực dẫn việc chuyển đổi hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Thông tư 04/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 22/05/2006 Còn Hiệu lực hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thông tư 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên va Môi trường về việc 13/04/2005 Chưa xác định hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 5. Quyết định Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Quyết định 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế 28/05/2008 Còn Hiệu lực quản lý sử dụng nhà chung cư Quyết định 06/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hướng dẫn 03/01/2008 Còn Hiệu lực đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư Quyết định 29/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương 31/12/2007 Còn Hiệu lực trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản Quyết định 20/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 12/07/2006 Còn Hiệu lực 373 : 2006 "Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà" Quyết định 14/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 24/05/2006 Còn Hiệu lực 194: 2006 "Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật" Quyết định 05/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế 08/03/2006 Còn Hiệu lực đánh số và gắn biển số nhà Quyết định 42/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 29/11/2005 Chưa xác định 353: 2005 "Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế" Quyết định 32/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 30/09/2005 Chưa xác định 351: 2005 "Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình" Quyết định 1626/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư 23/08/2005 Chưa xác định số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng 6. Công văn Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Công văn 1320/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện bán 07/07/2008 Còn Hiệu lực nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở Công văn 982/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị 26/05/2008 Còn Hiệu lực định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Quyết định số 3
  4. 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản Công văn 1895/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác 05/09/2007 Còn Hiệu lực quản lý chất lượng các công trình nhà ở tư nhân Công văn 401/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời một số câu hỏi 13/03/2006 Còn Hiệu lực liên quan đến các dự án xây dựng nhà ở 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản