intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT07

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
36
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT07

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp cao đẳng nghề Lập trình máy tính, mời các bạn sinh viên tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT07 sau đây. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các bạn ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT07

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3(2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA LTMT - LT07 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 7 điểm Câu 1 1,5 điểm 1 Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu nổi bọt để sắp xếp một dãy 0,75 điểm khóa theo thứ tự giảm dần. procedure sxdoicho(a,n) 1. for i:=1 to n-1 do 0,25 điểm begin for j:= n downto i+1 do 0,5 điểm begin if(a[j]
  2. Câu 2 3,5 điểm a Xây dựng lớp sinh viên bao gồm các thuộc tính số báo danh, 0,5 điểm họ tên, ngày sinh, lớp và định nghĩa hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin cho một sinh viên, hàm hiển thị thông tin của một sinh viên #include 0,25 điểm #include #include #include typedef struct date {int ngay,thang,nam;}; class SINHVIEN { char sobaodanh[10]; char hoten[30]; date ngaysinh; char lop[10]; public: void nhapsv() 0,25 điểm { coutsobaodanh; coutngaysinh.thang>>ngaysinh.nam; cout
  3. float tindc; float toan; float tienganh; public: void nhapdiem() { couttindc; couttoan; couttienganh; } void hienthidiem() { cout
  4. ch="Yeu"; return ch; } void hienthikq() 0,25 điểm { hienthisv(); hienthidiem(); cout
  5. cout
  6. diemtrungbinh FROM Sinhvien INNER JOIN Diem ON Sinhvien.mssv=Diem.mssv GROUP BY Diem.mssv, Sinhvien.malop, Sinhvien.hoten HAVING AVG(diemthi)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2