intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT16

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
26
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT16 dành cho các bạn chuyên ngành Lập trình máy tính. Tài liệu giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc luyện thi tốt nghiệp cho chuyên ngành này. Mời các bạn tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề số: DA LTMT - LT16<br /> Câu<br /> I. Phần bắt buộc<br /> 1<br /> a. Công thức đệ quy<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> USCLN(p, q) = q nếu p % q = 0<br /> USCLN(p, q) = USLCN(q, p % q) nếu p % q != 0<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> b. Hàm đệ quy<br /> int USCLN(p, q)<br /> {<br /> if (p%q= =0)<br /> return q;<br /> else<br /> return(USCLN(q, p%q));<br /> }<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> a. Tính (AB)+<br /> - Gọi X={A, B}<br /> <br /> - Do AB C nên X F ={A, B, C}<br /> <br /> - Do B D nên X F ={A, B, C, D}<br /> <br /> - Do CD E nên X F ={A, B, C, D, E}<br /> <br /> - Do CE GH nên X F ={A, B, C, D, E, G, H}<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> b. Tính (BG)+<br /> - Gọi X={B, G}<br /> <br /> - Do G A nên X F ={A, B, G}<br /> <br /> - Do AB C nên X F ={A, B, C, G}<br /> <br /> - Do B D nên X F ={A, B, C, D, G}<br /> <br /> - Do CD E nên X F ={A, B, C, D, E, G}<br /> <br /> - Do CE GH nên X F ={A, B, C, D, E, G, H}<br /> <br /> Trang: 1/4<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> 3<br /> <br /> #include"conio.h"<br /> #include"iostream.h"<br /> #include"string.h"<br /> #include"stdio.h"<br /> class diem<br /> {<br /> private:<br /> char *mahs;<br /> char *hoten;<br /> float t,l,h;<br /> public:<br /> diem()<br /> {<br /> mahs=new char[10];hoten=new char[40];<br /> t=0;l=0;h=0;<br /> }<br /> ~diem()<br /> {<br /> delete mahs;<br /> delete hoten;<br /> }<br /> void nhap()<br /> {<br /> cout
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2