intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT43

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT43

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn sinh viên nghề Lập trình máy tính tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT43 để củng cố kiến thức được học qua lời giải chi tiết cho mỗi câu trả lời, cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT43

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: DA LTMT - LT43<br /> <br /> 1/1<br /> <br /> Câu<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> I. Phần bắt buộc<br /> 1<br /> <br /> Tính thừa kế là gì<br /> Tính thừa kế là việc sử dụng lại các đặc tính của lớp cơ sở<br /> <br /> 0, 75 điểm<br /> <br /> trong các lớp dẫn xuất. Với tính thừa kế, để xây dựng các đối<br /> tượng mới, chỉ cần thêm các đặc tính cần thiết vào lớp dẫn<br /> xuất.<br /> Các loại thừa kế<br /> - Thừa kế đơn<br /> - Thừa kế bội<br /> - Thừa kế ảo<br /> Ví dụ<br /> 1. Thừa kế đơn:<br /> Lớp cơ sở ANIMAL có lớp dẫn xuất là ELEPHANT:<br /> class ANIMAL {<br /> public:<br /> void Eat();<br /> void Sleep();<br /> void Breathe();<br /> }<br /> class ELEPHANT : public ANIMAL {<br /> public:<br /> void Trumpet();<br /> void Stampede();<br /> }<br /> 2. Thừa kế bội:<br /> Lớp xe đạp BICYCLE kế thừa từ hai lớp khung xe FRAME<br /> và bánh xe WHEEL<br /> class FRAM{<br /> public:<br /> // các chi tiết tạo nên khung xe<br /> };<br /> class WHEEL{<br /> public:<br /> // các chi tiết tạo nên bánh xe<br /> };<br /> class BICYCLE:FRAME,WHEEL{<br /> <br /> 2/2<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> 0,75 điểm<br /> 0,25 điểm<br /> <br /> 0,25 điểm<br /> <br /> // và các chi tiết khác<br /> };<br /> 3. Thừa kế ảo:<br /> Lớp B,C thừa kế ảo lớp A<br /> <br /> 0,25 điểm<br /> <br /> class A {<br /> public:<br /> // các thuộc tính của A<br /> };<br /> class B: public virtual A {<br /> // …<br /> };<br /> class C: public virtual A {<br /> // …<br /> };<br /> <br /> 3/3<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lập danh sách HOTEN,NGAYSINH của các sinh viên học lớp 1 điểm<br /> “CDN Tin”.<br /> Select HOTEN,NGAYSINH<br /> From Sinhvien<br /> Where TENLOP=“ CDN Tin”;<br /> Đếm số sinh viên lớp “CDN Tin”.<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> Select count(MASV), MALOP<br /> From Sinhvien<br /> Where TENLOP=“ CDN Tin”;<br /> Group by MALOP;<br /> Đưa ra danh sách những khoa có số lượng lớp lớn hơn 25.<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> Select count(MALOP), MAKHOA<br /> From Lop<br /> Group by MAKHOA<br /> Having count(MALOP)>25;<br /> 3<br /> <br /> Lưu đồ cấu trúc lặp for<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> void Hinh_CN(int dai, int rong)<br /> {<br /> int row =12;<br /> for(int i=1; i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2