intTypePromotion=1

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
5
download

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

  1. Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thủ trưởng các đ ơn vị thuộc và trực thuộc NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Phát hành hồ sơ mời thầu: Sau năm ngày đối với đấu thầu trong nước (hoặc bẩy ngày đối với đấu thầu quốc tế) kể từ ngày NHPT gửi thư mời thầu cho nhà th ầu và đư ợc kéo dài đ ến trước thời điểm đóng thầu. -Thông báo kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng : trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ d ự thầu được quy định tại hồ sơ m ời thầu (tối đa là m ột
  2. trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu, trường hợp cần gia hạn hồ sơ dự thầu th ì tổng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là hai trăm mười ngày). Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hợp đồng Các bước Mô tả bước Tên bước Sau khi Hồ sơ mời thầu được người có thẩm quyền phê duyệt ph ê duyệt, NHPTgửi thư m ời thầu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho các nhà th ầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau : 1. Phát hành hồ sơ mời thầu: nh à th ầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp tại địa điểm do b ên mời thầu thông báo trên Báo đấu thầu và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu.
  3. Mô tả bước Tên bước Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu nếu nhà th ầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu th ì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ 2. mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trư ớc thời điểm đóng thầu. Tiếp nhận và qu ản lý hồ sơ dự thầu : NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm tiếp nhận được quy định tại hồ sơ 3. mời thầu. Mở thầu : NHPT tổ chức mở công khai hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nếu có nội dung cần làm rõ trong hồ sơ dự thầu, NHPT sẽ trao đổi trực tiếp (nội dung trao đổi được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp bằng văn bản qua đ ường bưu chính 4. với nhà th ầu. Nếu sửa lỗi hồ sơ dự thầu, NHPT sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà th ầu, nh à thầu phải có văn bản thông báo cho bên m ời thầu về việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) sửa lỗi qua đường bưu chính. Thông báo kết quả đấu thầu : NHPT gửi văn bản thông báo kết quả đấu 5. thầu cho tất cả các nh à thầu tham gia đấu thầu.
  4. Mô tả bước Tên bước Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng : đại d iện NHPT thương thảo trực 6. tiếp với nh à thầu trúng thầu. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp. 7. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ dự thầu. 2. Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ dự thầu (nếu có); 3. Thư giảm giá (nếu có); 4. Các tài liệu khác liên quan. Số bộ hồ sơ: 04 bộ (1 bản gốc; và 03 bản chụp).
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2