intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Thực hành thiết kế trang phục nữ cơ bản

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:14

144
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được mục tiêu, yêu cầu, mô tả tóm tắt học phần,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương chi tiết học phần "Thực hành thiết kế trang phục nữ cơ bản". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Thực hành thiết kế trang phục nữ cơ bản

 1. BỘ GD&ĐT CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường Đại học SPKT TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khoa: CNMay & TT                             Chương trình Giáo dục đại học Ngành đào tạo: Kinh tế gia đình     Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ may Đề cương chi tiết học phần 1. Tên học phần: Thực hành thiết kế trang phục nữ cơ bản       Mã học phần: PFWD322851 2. Tên Tiếng Anh: Practice of Fundamental Womenswear Drafting 3. Số tín chỉ: 2 4. Phân bố thời gian: 2(0/2/4) (cho 9 tuần) 5. Các giảng viên phụ trách học phần  1/ GV phụ trách chính: Phùng Thị Bích Dung 2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 2.1/ Nguyễn Thị Cẩm Tú 2.2/ Lê Quang Lâm Thúy 6. Điều kiện tham gia học tập học phần Môn học trước: Hệ thống cỡ số trang phục, Kỹ thuật may cơ bản   Môn học tiên quyết: Thiết kế trang phục nữ cơ bản 7. Mô tả tóm tắt học phần  Môn học hướng dẫn cách đo ni trên cơ thể người, đồng thời hướng dẫn thực hiện  cách vẽ  thiết  kế,  giác sơ đồ, cắt các chi tiết bán thành phẩm và lắp ráp hoàn chỉnh áo, quần tây và váy nữ cơ  bản theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 8. Mục tiêu Học phần  CĐR cấp độ 2 theo CDIO MỤC TIÊU MÔ TẢ MỤC TIÊU HỌC PHẦN CHUẨN ĐẦU  HỌC PHẦN (HP này trang bị cho sinh viên:)  RA CTĐT Kiến thức nền tảng chuyên môn trong vẽ  thiết kế  và quy  G1 trình lắp ráp hoàn chỉnh các sản phẩm áo, quần tây và váy   1.2 nữ cơ bản Khả  năng  phân tích  và giải quyết các  vấn đề  trong quá  trình vẽ thiết kế  và mô tả quy trình ráp hoàn chỉnh các sản  2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  G2 phẩm áo, quần tây và váy nữ cơ bản  2.5 Kỹ  năng tư  duy và cập nhật kiến thức  chuyên môn với  thái độ đúng đắn.
 2. Kỹ năng làm việc nhóm 3.1 G3 Kỹ năng giao tiếp bằng văn viết 3.2 Khả  năng  tìm  hiểu  được  nhu cầu của  xã  hội và  doanh  G4 4.1, 4.2 nghiệp may trong lĩnh vực thiết kế. 9. Chuẩn đầu ra của học phần  CĐR cấp độ 3 theo CDIO MÔ TẢ CHUẨN  CĐR  ĐẦU RA HỌC  CHUẨN ĐẦU RA CDIO HỌC PHẦN PHẦN Xác định được một số  nguyên phụ  liệu cơ  bản cho trang   phục nữ cơ bản.  Thực hiện được cách đo ni trực tiếp trên cơ thể nữ.  Xác định được độ  cử  động toàn phần của trang phục nữ  G1 G1.2 cơ bản.  1.2 Vẽ thiết kế được áo, quần tây và váy nữ cơ bản.  Mô tả  được trình tự  và quy cách lắp ráp hoàn chỉnh sản  phẩm áo, quần tây và váy nữ  cơ  bản theo tiêu chuẩn kỹ  thuật. Xác định được cử động toàn phần và công thức thiết kế  2.1.1 phù hợp với sản phẩm Vẽ thiết kế được các chi tiết thành phẩm của sản phẩm 2.1.2 G2.1 Xác định được định mức nguyên phụ liệu và giác sơ  đồ  2.1.3 cho sản phẩm Mô tả được trình tự và quy cách lắp ráp hoàn chỉnh sản  2.1.5 G2 phẩm G2.2 Lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm 2.2.4 G2.3 Lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm  theo trình tự hợp lý. 2.3.3 Vẽ thiết kế và lắp ráp hoàn chỉnh các sản phẩm trang  G2.4 2.4.1 phục nữ cơ bản Có trách nhiệm, trung thực và biết cập nhật kiến thức  G2.5 2.5.1 chuyên môn Có khả năng thành lập nhóm và hoạt động hiệu quả 3.1.1 3.1.2 G3.1 Có khả năng làm việc hợp tác, giải quyết các vấn đề trong  3.1.5 G3 quá trình lắp ráp hoàn chỉnh các sản phẩm trang phục nữ. Có khả năng trình bày bảng mô tả trình tự và quy cách lắp  3.2.3 G3.2 ráp sản phẩm Giải thích tác động của kỹ thuật may đối với môi trường  G4.1 4.1.2 sản xuất G4 Xác định được tầm quan trọng của kỹ thuật may trong sản  G4.2 4.2.4 xuất  
 3. 10. Nhiệm vụ của sinh viên  Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% giờ trên lớp. Sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập được giao. 11.  Tài liệu học tập     ­ Sách, giáo trình chính:  1. Phùng Thị Bích Dung – Giáo trình thiết kế trang phục nữ cơ bản – Trường Đại học Sư  phạm Kỹ thuật ­ 2014 ­ Sách (TLTK) tham khảo:  2. Phùng Thị Bích Dung – Giáo trình Tạo mẫu trang phục nữ – Trường Đại học Sư phạm   Kỹ thuật ­ 2012 12. Tỷ lệ phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:    tất cả các CĐR đều phải có bài tập kiểm tra đánh giá và liệt kê vào bảng %  Phương  Chuẩn  Hình  Thời  điểm  STT Nội dung pháp đánh  thức gian TH đầu ra số  giá (qt) Bài  Số đo ni cá  Thực hành phương pháp đo ni  Nhóm  G1.2 tập  Tuần 1 nhân trực tiếp trên cơ thể nữ.  (BT) 1   Vẽ  thiết kế  hoàn chỉnh các chi  G1.2 tiết thành phẩm của sản phẩm   Bảng vẽ  BT2 Cá nhân Tuần 1 G2.1 áo Blouse theo ni của bản thân  thiết kế A0 với cử động phù hợp  G.2.4 Định mức nguyên phụ  liệu và   Vấn đáp BT3 giác   sơ   đồ   cho   sản   phẩm   áo  Cá nhân Tuần 2 Trình bày  G2.1 10% Blouse  trên vải BT4 Mô tả  trình tự  và quy cách lắp  Nhóm Tuần   Bảng mô  G1.2 10% ráp   hoàn   chỉnh   sản   phẩm   áo  2,3,4 tả trình tự  G2.1 Blouse và quy  cách lắp  G2.2 ráp sản  G2.3 phẩm G2.4 G2.5 G3.1
 4. %  Phương  Chuẩn  Hình  Thời  điểm  STT Nội dung pháp đánh  thức gian TH đầu ra số  giá (qt) G3.2 G4.1 G4.2 Vẽ  thiết kế  hoàn chỉnh các chi  G1.2 tiết thành phẩm của sản phẩm   Bảng vẽ  BT5 Cá nhân Tuần 5 G2.1 10% quần   tây   nữ   theo   ni   của   bản  thiết kế A0 thân với cử động phù hợp  G.2.4 Định mức nguyên phụ  liệu và   Vấn đáp BT6 giác sơ đồ  cho sản phẩm quần  Cá nhân Tuần 6 Trình bày  G2.1 10% tây nữ trên vải G1.2 G2.1 G2.2  Bảng mô  G2.3 tả trình tự  Mô tả  trình tự  và quy cách lắp  G2.4 Tuần  và quy  BT7 ráp hoàn chỉnh sản phẩm quần   Nhóm 10% 6,7 cách lắp  G2.5 tây nữ ráp sản  phẩm G3.1 G3.2 G4.1 G4.2 Vẽ  thiết kế  hoàn chỉnh các chi  G1.2 tiết thành phẩm của sản phẩm   Bảng vẽ  BT8 Cá nhân Tuần 7 G2.1 10% váy   nữ   theo   ni   của   bản   thân  thiết kế A0 với cử động phù hợp  G.2.4 Định mức nguyên phụ  liệu và   Vấn đáp BT9 giác sơ  đồ  cho sản phẩm váy  Cá nhân Tuần 8 Trình bày  G2.1 10% nữ trên vải BT10 Mô tả  trình tự  và quy cách lắp  Nhóm Tuần   Bảng mô  G1.2 10% ráp hoàn chỉnh  sản phẩm  váy  8,9 tả trình tự  G2.1 nữ và quy  cách lắp  G2.2 ráp sản  G2.3 phẩm
 5. %  Phương  Chuẩn  Hình  Thời  điểm  STT Nội dung pháp đánh  thức gian TH đầu ra số  giá (qt) G2.4 G2.5 G3.1  G3.2 G4.1 G4.2 13. Thang điểm: 10 ­ Đánh giá quá trình: 50%  ­ Đánh giá cuối học kỳ:   50%   14. Nội dung và kế hoạch thực hiện  Tuần thứ 1: Bài thực hành số 1: Thiết kế và may áo   Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  Blouse nữ (0/10/20) khi kết thúc ND A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10) G1.2 Các nội dung GD trên lớp: G2.1 BT1:  Thực  hành  phương  pháp  đo ni  trực  tiếp   G2.2 trên cơ thể nữ  G2.3 BT2: Vẽ  thiết kế  hoàn chỉnh các chi tiết thành  G2.5 phẩm của sản phẩm áo Blouse theo ni của bản thân  với cử động phù hợp  Hướng dẫn, đánh giá và sửa bài tập Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Làm mẫu + Giám sát  + Đánh giá + SV luyện tập B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  khi kết thúc tự học Các nội dung tự học: G2.5 ­ Cắt các chi tiết rập thành phẩm từ bản vẽ thiết  kế đã chỉnh sửa.
 6. ­ Hoàn thiện bộ rập bán thành phẩm. Tài liệu học tập cần thiết: 1. Giáo   trình   Thiết   kế   trang   phục   nữ   cơ   bản   –  Phùng Thị Bích Dung – 2012  2. Giáo trình Thiết kế dựng hình tổng hợp – Phùng  Thị Bích Dung – 2012 Tuần thứ 2: Bài thực hành số 1: Thiết kế và may áo   Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  Blouse nữ (tt) (0/10/20) khi kết thúc ND A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10) Các nội dung GD trên lớp: BT3: Định mức nguyên phụ  liệu và giác sơ  đồ  G1.2 cho sản phẩm áo Blouse nữ G2.1 Cắt bán thành phẩm. Ép mex và lấy dấu định vị cho các chi tiết G2.2 Đánh giá và hướng dẫn thao tác đúng cho các  G2.3 công đoạn G2.4 May cụm thân trước G2.5 Tóm tắt các PPGD: G4.1 + Thuyết trình G4.2 + Làm mẫu + Giám sát  + Đánh giá + SV luyện tập B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Các nội dung tự học: G1.2 +  BT4:  Mô tả  trình tự  và quy cách lắp ráp hoàn chỉnh  G2.1 sản phẩm áo Blouse (làm việc nhóm). G2.2 Tài liệu học tập cần thiết: 1. Giáo trình Thiết kế  trang phục nữ  cơ  bản –  G2.3 Phùng Thị Bích Dung – 2012  G2.4 2. Giáo trình Kỹ  thuật may cơ  bản – Trần Thị  G2.5 Cẩm Tú – 2013 G3.1 G3.2 G4.1 G4.2
 7. Tuần thứ 3: Bài thực hành số 1: Thiết kế và may áo   Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  Blouse nữ (tt)(0/10/20) khi kết thúc ND A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10) G1.2 Các nội dung GD trên lớp: G2.1 May cụm thân trước (tt). May cụm thân sau G2.2 May bâu G2.3 Tóm tắt các PPGD: G2.4 + Thuyết trình G2.5 + Làm mẫu G4.1 + Giám sát  G4.2 + Đánh giá + SV luyện tập B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Các nội dung tự học: G1.2 + BT4 (tt):  Mô tả  trình tự  và quy cách lắp ráp hoàn  G2.1 chỉnh sản phẩm áo Blouse (làm việc nhóm). G2.2 Tài liệu học tập cần thiết: a.i.1. Giáo trình Thiết kế trang phục nữ cơ bản  G2.3 – Phùng Thị Bích Dung – 2012  G2.4 a.i.2. Giáo trình  Kỹ  thuật may  cơ  bản –  Trần  G2.5 Thị Cẩm Tú – 2013 G3.1  G3.2 G4.1 G4.2 Tuần thứ 4: Bài thực hành số 1: Thiết kế và may áo   Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  Blouse nữ (tt) (0/10/20) khi kết thúc ND A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10) G1.2 Các nội dung GD trên lớp: G2.1 May tay  G2.2 Lắp ráp hoàn chỉnh G2.3 Hoàn tất sản phẩm: trang trí,  ủi hoàn tất và vệ  G2.4 sinh sản phẩm.  G2.5 Đánh giá sản phẩm Tóm tắt các PPGD: G4.1
 8. + Thuyết trình + Làm mẫu + Giám sát  + Đánh giá G4.2 + SV luyện tập B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  khi kết thúc tự học Các nội dung tự học: G1.2 + BT4 (tt):  Mô tả  trình tự  và quy cách lắp ráp hoàn  G2.1 chỉnh sản phẩm áo Blouse (làm việc nhóm). G2.2 Tài liệu học tập cần thiết: 1. Giáo trình Thiết kế  trang phục nữ  cơ  bản –  G2.3 Phùng Thị Bích Dung – 2012  G2.4 2. Giáo trình Kỹ  thuật may cơ  bản – Trần Thị  G2.5 Cẩm Tú – 2013 G3.1 G3.2 G4.1 G4.2 Tuần thứ  5:  Bài thực hành số  2: Thiết kế  và may   Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  quần tây không ly (0/10/20) khi kết thúc ND A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10) G1.2 G2.1 G2.4 Các nội dung GD trên lớp: BT5: Vẽ thiết kế hoàn chỉnh các chi tiết thành phẩm  của sản phẩm quần tây nữ theo ni của bản thân với  cử động phù hợp  Hướng dẫn, đánh giá và sửa bài tập Chấm điểm bài tập 4 Tóm tắt các PPGD:
 9. + Thuyết trình + Làm mẫu + Giám sát  + Đánh giá + SV luyện tập B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  khi kết thúc tự học Các nội dung cần tự học: G2.5 +  Cắt các chi tiết rập thành phẩm từ  bản vẽ  thiết kế  đã chỉnh sửa. + Hoàn thiện bộ  rập bán thành phẩm sản phẩm quần   tây nữ Tài liệu học tập cần thiết: 1. Giáo   trình   Thiết   kế   trang   phục   nữ   cơ   bản   –  Phùng Thị Bích Dung – 2012  Tuần thứ  6:  Bài thực hành số  2: Thiết kế  và may   Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  quần tây không ly (tt)(0/10/20) khi kết thúc ND A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10) G1.2 G2.1 G2.2 G2.3 G2.4 Các nội dung GD trên lớp: G2.5 BT6: Định mức nguyên phụ  liệu và giác sơ  đồ  G3.1 cho sản phẩm quần tây nữ  G4.1 Cắt bán thành phẩm. G4.2 Ép mex và lấy dấu định vị cho các chi tiết Đánh giá và hướng dẫn thao tác đúng cho các  công đoạn
 10. May cụm thân trước Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Làm mẫu + Giám sát  + Đánh giá + SV luyện tập B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  khi kết thúc tự học Các nội dung tự học: G1.2 + BT7:  Mô tả  trình tự  và quy cách lắp ráp hoàn chỉnh  G2.1 sản phẩm quần tây nữ (làm việc nhóm). G2.2 Tài liệu học tập cần thiết: 3. Giáo   trình   Thiết   kế   trang   phục   nữ   cơ   bản   –  G2.3 Phùng Thị Bích Dung – 2012  G2.4 4. Giáo   trình  Kỹ   thuật   may  cơ   bản   –  Trần   Thị  G2.5 Cẩm Tú – 2013 G3.1 G3.2 G4.1 G4.2 Tuần thứ  7:  Bài thực hành số  2: Thiết kế  và may   Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  quần tây không ly (tt) (0/10/20) khi kết thúc ND A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10) G1.2 G2.1 G2.2 G2.3 G2.4
 11. Các nội dung GD trên lớp: May cụm thân sau May lưng, may passan Lắp ráp hoàn chỉnh Hoàn tất sản phẩm: trang trí,  ủi hoàn tất và vệ  G2.5 sinh sản phẩm.  Đánh giá sản phẩm G3.1 Tóm tắt các PPGD: G4.1 + Thuyết trình G4.2 + Làm mẫu + Giám sát  + Đánh giá + SV luyện tập B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  khi kết thúc tự học Các nội dung cần tự học: G1.2 + BT7 (tt):  Mô tả  trình tự  và quy cách lắp ráp hoàn  G2.1 chỉnh sản phẩm quần tây nữ (làm việc nhóm). G2.2 + BT8: Vẽ thiết kế hoàn chỉnh các chi tiết thành phẩm  của sản phẩm váy nữ theo ni của bản thân với cử động  G2.3 phù hợp G2.4 Tài liệu học tập cần thiết: G2.5 1. Giáo trình Thiết kế  trang phục nữ  cơ  bản –  Phùng Thị Bích Dung – 2012  G3.1 2. Giáo trình Kỹ  thuật may cơ  bản – Trần Thị  G3.2 Cẩm Tú – 2013 G4.1 G4.2 Tuần thứ 8: Bài thực hành số 3: Thiết kế và may váy   Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  thẳng lưng liền (0/10/20) khi kết thúc ND
 12. A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10) G1.2 G2.1 G2.5 Các nội dung GD trên lớp: Đánh giá và sửa BT8 Hoàn chỉnh bộ rập bán thành phẩm váy nữ từ bản vẽ  thiết kế đã chỉnh sửa.  BT9: Định mức nguyên phụ  liệu và giác sơ  đồ  cho  sản phẩm váy nữ Giác sơ đồ và cắt các chi tiết bán thành phẩm. Ép mex và lấy dấu định vị cho các chi tiết Đánh giá và hướng dẫn thao tác đúng cho các công   đoạn Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Làm mẫu + Giám sát  + Đánh giá + SV luyện tập B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  khi kết thúc tự học Các nội dung cần tự học: G1.2 + BT10: Mô tả  trình tự  và quy cách lắp ráp hoàn chỉnh  G2.1 sản phẩm váy nữ G2.2 Tài liệu học tập cần thiết: 1. Giáo   trình   Thiết   kế   trang   phục   nữ   cơ   bản   –  G2.3 Phùng Thị Bích Dung – 2012  G2.4 2. Giáo   trình  Kỹ   thuật   may  cơ   bản   –  Trần   Thị  G2.5 Cẩm Tú – 2013 G3.1 G3.2 G4.1
 13. G4.2 Tuần thứ 9: Bài thực hành số 3: Thiết kế và may váy   Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  thẳng lưng liền (tt) (0/10/20) khi kết thúc ND A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10) Các nội dung GD trên lớp: May cụm thân trước G1.2 May cụm thân sau G2.1 Lắp ráp hoàn chỉnh G2.2 Hoàn tất sản phẩm: trang trí,  ủi hoàn tất và vệ  G2.3 sinh sản phẩm.  Đánh giá sản phẩm G2.4 Tóm tắt các PPGD: G2.5 + Thuyết trình G4.1 + Làm mẫu G4.2 + Giám sát  + Đánh giá + SV luyện tập B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Dự kiến các CĐR được thực hiện sau  khi kết thúc tự học Các nội dung cần tự học: G1.2 +  BT10 (tt):  Mô tả  trình tự  và quy cách lắp ráp hoàn  G2.1 chỉnh sản phẩm váy nữ G2.2 +  Thiết   kế  một   váy   nữ   biến   kiểu   ứng   dụng   cách  chuyển đổi chiết ly tạo cúp. G2.3 Tài liệu học tập cần thiết: G2.4 1. Giáo   trình   Thiết   kế   trang   phục   nữ   cơ   bản   –  G2.5 Phùng Thị Bích Dung – 2012 
 14. 2. Giáo trình Thiết kế dựng hình tổng hợp – Phùng  G3.1 Thị Bích Dung – 2012 G3.2 3. Giáo   trình  Kỹ   thuật   may  cơ   bản   –  Trần   Thị  Cẩm Tú – 2013 G4.1 G4.2 15. Đạo đức khoa học:  Các bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. Các bài thực hành nếu bị phát hiện là nhờ bạn hoặc thợ may bên ngoài may hộ thì không được   đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ. 16. Ngày phê duyệt: 15/05/2012 17. Cấp phê duyệt: Trưởng khoa Tổ trưởng BM Người biên soạn Phùng Thị Bích Dung 18. Tiến trình cập nhật ĐCCT Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=144

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2