intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương ôn tập môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh sau Đại học năm 2009

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1.866
lượt xem
558
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương ôn tập môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh sau Đại học năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh sau Đại học năm 2009

  1. Bộ Giáo dục và đào tạo Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Đề cương Ôn tập môn tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2009 Phần 1: Yêu cầu chung của môn thi tiếng Anh - kỳ thi tuyển sinh sau đại học là gì? Căn cứ quy chế về đào tạo trình độ sau đại học do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành và theo quyết định của Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế TP.HCM, môn thi tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh sau đại học có những yêu cầu và đặc điểm cụ thể như sau: 1. Tuyển những thí sinh có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B đối với bậc học thạc sỹ và trình độ C đối với bậc học tiến sỹ. 2. Trình độ ngoại ngữ (B/C) được đánh giá qua hai kỹ năng đọc hiểu và viết. 3. Áp dụng hình thức thi trắc nghiệm là chính. 4. Chủ đề liên quan đến văn hoá, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục, môi trường. Tuy nhiên, chủ đề kinh tế - thương mại nói chung sẽ được đề cập đến nhiều hơn. Làm gì để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học? Thí sinh cần: 1. hiểu rõ yêu cầu kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại ĐHKT TP.HCM; 2. ôn tập lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh dựa theo phần mô tả “KIẾN THỨC NGỮ PHÁP CẦN ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ B & C”; 3. hiểu rõ cấu trúc bài thi (mục tiêu của từng loại hình bài tập, số lượng câu cho từng loại bài tập, tỷ lệ điểm của các phần, loại bài tập); và 4. luyện tập phương pháp trả lời câu hỏi đối với các loại hình bài tập khác nhau. Phần 2: Mô tả cấu trúc “Bài thi môn tiếng Anh” Sau đây là phần giới thiệu tóm tắt cấu trúc bài thi môn tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh sau đại học được tổ chức tại ĐHKT TP.HCM. Phần mô tả bao gồm:
  2. (i) Nội dung bài thi (ii) Loại hình bài tập và mục đích đánh giá (iii) Số câu, số mục trong từng bài tập, và (iv) Thang điểm tối đa cho từng loại bài tập. Thời gian làm bài là 100 phút. Bài thi gồm 2 phần chính PART 1 và PART 2 Nội dung Mục đích đánh giá và loại hình bài tập Số Thang câu/ điểm mục PART 1: Bao gồm ba phần (SECTIONS) với loại hình bài PART 1: tập là trắc nghiệm. READING PART 1 nhằm đánh giá kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông qua khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh trong đọc hiểu. Tổng số điểm của Part 1 là 70 SECTION 1 gồm 40 câu độc lập. Trong đó có 25 câu với 40 SECTION 1: 40 25 khoảng trống (Sentence completion) và bốn phương án được đề xuất đề lựa chọn (A, B, C, D). Thí sinh cần chọn 1.1. Grammar, MỘT phương án phù hợp nhất với từng khoảng trống structure, & trong câu liên quan. 15 câu còn lại với 4 phương án được vocabulary gạch dưới trong câu (Error identification) đã cho (A, B, C, D). Thí sinh chọn MỘT phương án thể hiện lỗi ngữ pháp Ngữ pháp, Cấu trúc, từ vụng trong câu liên quan. SECTION 1 nhằm đánh giá mức độ nắm vững kiến thức tiếng Anh bao gồm ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng. SECTION 2 bao gồm các bài đọc (2 hoặc 4 bài) và 20 câu 20 SECTION 2: 20 hỏi. Chủ đề văn bản có liên quan đến vấn đề về văn hoá, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục v.v… Mỗi câu hỏi đều Reading có 4 phương án trả lời (A, B, C, D). Thí sinh lựa chọn Comprehension MỘT phương án đúng cho từng câu hỏi liên quan. Những câu hỏi đặt ra nhằm giúp thí sinh thể hiện khả năng (i) hiểu ý chính nêu trong văn bản, (ii) nắm được thông tin chi tiết (ii) hiểu được quan hệ giữa các ý trong đoạn văn và văn bản, và (iii) hiểu được thái độ mục đích của tác giả / văn bản. SECTION 3 là một đoạn văn bản bao gồm 10 khoảng SECTION 3 10 10 trống đại diện cho những từ thiếu trong câu liên quan. Thí sinh cần vận dụng kiến thức ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng Cloze
  3. để tìm ra được từ thích hợp cho những khoảng trống liên quan. PART 2 bao gồm hai loại hình bài tập được gọi là PART 2: CONTROLLED/GUIDED WRITING, SETENCE TRANSFORMATION . Tổng số câu là 30. Writing PART 2 nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh để trình bày/ diễn đạt ý tưởng dưới dạng viết. Đây là bài tập đánh giá kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc và từng vựng trong tiếng Anh. Tổng số điểm của PART 2 là 30 SECTION 1: gồm 10 nhóm các từ rời, chưa liên kết với 15 SECTION 1: 15 nhau. Trong mỗi nhóm, từ được sắp xếp theo thứ tự nhất định. Thí sinh cần sử dụng những từ độc lập cho sẵn dựng Controlled thành câu hoàn chỉnh – câu có ý nghĩa và đúng ngữ pháp. Writing Viết theo hướng dẫn SECTION 2 là dạng bài tập chuyển hoá câu, bao gồm 10 SECTION 2: 15 15 câu hoàn chỉnh cho sẵn. Thí sinh sử dụng phần gợi ý đã cho để hoàn thành câu mới mà vẫn giữ nguyên được ý. Sentence Transformation Chuyển hóa câu Tổng câu và điểm bài thi 100 100 Có thể tóm tắt lại như sau: Phần/nội dung Mục đích đánh giá Số câu Thang điểm Kỹ năng đọc PART 1 Kiến thức (grammar based questions) Section1 40 40 Trắc nghiệm (4 phương án) Đọc hiểu văn bản ; Trắc nghiệm (4 phương án) Section 2 20 20 Điền khuyết Section 3 10 10 Kỹ năng viết PART 2 Viết theo gợi ý / dựng câu Section1 15 15 Chuyển hóa câu Section 2 15 15 Tổng câu và điểm bài thi 100 100
  4. Phần 3: Kiến thức ngữ pháp yêu cầu đối với trình độ B & C Kiến thức ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng cần nắm vững được mô tả trong bảng dưới đây. 1. Sentence Simple, compound and complex sentences; coordinating and subordinating structure conjunctions; dependent and independent clauses; relative clauses, adverb clauses, and noun clauses. 2. Word forms Nouns, verbs, adjectives, adverbs, phrasal verbs 3. Word order Basic sentence pattern: S + V + others, positions of nouns, adjectives, adverbs and so on, inversion, 4. Prepositions Prepositions of place, time, manner, purpose, reason and so on, prepositional phrases 5. Verbs Tenses, sequence of tenses, subject – verb agreement, the active and passive forms. 6. Verbal Gerund, infinitive, participles
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2