Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Hải Dương

Chia sẻ: Trần Văn được | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1.200
lượt xem
355
download

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Hải Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp có thêm tư liệu ôn tập và củng cố kiến thức trước kì kiểm tra sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo "Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Hải Dương" với nội dung xoay các kiến thức như: Tính độ dài đoạn thẳng, vẽ hình theo diễn đạt, trung điểm đoạn thằng,... Mời các em tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Hải Dương

  1. PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG TRÀ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THCS HẢI DƯƠNG Môn: Toán (Hình). Thời gian: 45’ Họ và tên: ……………………………….. Lớp:…… I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Câu 1: Cho hình vẽ câu nào sau đây sai? A. Điểm A nằm giữa hai điểm M và B B. Điểm B nằm giữa 2 điểm A và M C. Điểm M; A nằm cùng một phía đối với B D. Điểm A; B nằm cùng một phía đối với M Câu 2: Cho hình vẽ sau: x A O B y Hai tia nào sau đây trùng nhau: A. OA và OB B. OB và Ox C. OB và Oy D. OA và Oy Câu 3: Độ dài đoạn thẳng AB bằng 12 inch-sơ. Vậy độ dài đoạn thẳng AB là: A. 29,4cm B. 30cm C. 29cm D. 30,4cm Câu 4: Cho hình vẽ: x A B C D y Hình vẽ trên có bao nhiêu tia chung gốc B: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 5: Điền từ còn thiếu trong phát biểu sau: Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì hai tia …….. đối nhau. A. AB; AC B. BC; BA C. CA; CB D. Cả ba phương án Câu 6: Chọn Đúng hoặc Sai: Câu Đ S Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B
  2. Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số dương II. Tự luận: (6,5 điểm) Câu 1: Vẽ hình theo diễn đạt sau đây: Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A trên tia Ox, B trên tia Ot, C trên tia Oy, D trên tia Oz sao cho: OA = OC = 3cm; Ob = 2cm; OD = 4cm. Câu 2: Cho tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho: OA = 5cm; OB = 4cm. a. Tính độ dài đoạn thẳng AB. b. Trên tia Ox lấy điểm C sao cho Oc = 6cm. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng BC hay không? Vì sao? PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG TRÀ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THCS HẢI DƯƠNG Môn: Toán (Hình). Thời gian: 45’ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Khi nào thì AM + MB = AB2 1 1 2 Tia 1 1 2 1 1 Độ dài đoạn thẳng 1 1 Đoạn thẳng 2 1 3 Tính độ dài đoạn thẳng 1 1 Trung điểm đoạn thẳng 1 1 Tổng
  3. PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG TRÀ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THCS HẢI DƯƠNG Môn: Toán (Hình). Thời gian: 45’ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I. Phần trắc nghiệm: (3,5 điểm) Mỗi câu đúng chấm 0,5 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 B C D D A S Đ II. Phần tự luận: Câu 1: Vẽ hình đúng rõ chấm 2 điểm t x B 2cm A 3cm 3cm O 4cm P D C y z Câu 2: Vẽ hình đúng chấm 0,5 điểm a. Điểm B nằm giữa hai điểm O và A (chấm 0,5 điểm) nên OB + AB = OA (chấm 1 điểm) AB = 1 cm (0,5 điểm) b. Trả lời A là trung điểm (chấm 0,5 điểm) Tính được: AC (chấm 1 điểm) - AC = AB = 1 cm - Điểm A nằm giữa hai điểm B và C (chấm 0,5 điểm)
  4. Đề kiểm tra PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2011-2012 TRƯỜNG THCS HƯƠNG VĂN Môn: Hình học – Lớp 6 Thời gian làm bài: 45’ ĐỀ CHÍNH THỨC I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) Câu1. Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là: A. A  d B. A  d C. A  d D. d  A Câu2. Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có: A. Điểm M nằm giữa A và N B.Điểm A nằm giữa M và N C. Điểm N nằm giữa A và M D.Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Câu3. Số đường thẳng đi qua hai điểm S và T là : A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số Câu 4. L là một điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết IL = 2cm, LK = 5cm. Độ dài của đoạn thẳng IK là: A. 3cm B. 2cm C. 5cm D. 7cm. Câu 5. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi: MN A. IM = IN B. IM  IN  2 C. IM + IN = MN D. IM = 2 IN Câu 6. Cho các điểm A, B, C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng. Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ các điểm trên ? A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 II/ TỰ LUẬN :(7 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. a. Điểm A có nằm giữa O và B không ? Vì sao?
  5. b. Tính độ dài đoạn thẳng AB. c. Điểm A có phải là trung điểm của OB không ? Vì sao ? d/ Độ dài đoạn thẳng OB gấp hai lần độ dài đoạn thẳng PQ không? Vì sao? ------------Hết ------------- Đáp án và thang điểm PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2011-2012 TRƯỜNG THCS HƯƠNG VĂN Môn: Hình học – Lớp 6 Thời gian làm bài: 45’ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án này gồm 1 trang) CÂU Ý Nội dung Điểm 1 C 0.5đ 2 B 0.5đ 3 A 0.5đ 4 D 0.5đ 5 B 0.5đ 6 B 0.5đ a O P A Q B x 1đ (Vẽ hình đúng cho 1đ) Tự a/. A, B cùng thuộc tia Ox, OA < OB nên A nằm giữa O và B 2đ
  6. luận b b/. Vì A nằm giữa O và B 0.5đ nên: OA + AB = OB 0.5đ 3 + AB = 6 0.5đ AB = 6 – 3 = 3 (cm) Vậy AB = 3cm 0.5đ c A là trung điểm của OB 0.5đ OB 0.5đ vì OA = AB = = 3cm 2 d P là trung điểm của đoạn OA, Q là trung điểm của đoạn AB nên ta có: OA 3 AB 3 0.5đ OP  PA    1, 5(cm), AQ  QB    1,5(cm) 2 2 2 2 Do đó: PQ = PA + AQ = 1,5 + 1,5 = 3(cm) Vậy OB = 2PQ 0.5đ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản