intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Toán 6 phần hình học chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Chia sẻ: Phươngg Phươngg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
153
lượt xem
29
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Toán 6 phần hình học chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Toán 6 phần hình học chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp dưới đây là tài liệu ôn tập tốt môn Toán dành cho các bạn học sinh lớp 6. Tham khảo đề kiểm tra giúp các bạn hệ thống lại kiến thức hình học, làm quen với các dạng bài tập trong đề kiểm tra, giúp các bạn tự tin hơn khi làm bài thi. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Toán 6 phần hình học chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM HÌNH HỌC 6 CHƯƠNG II<br /> (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> Vận dụng<br /> Cấp độ<br /> Tên<br /> Chủ đề<br /> <br /> Cấp độ thấp<br /> TNKQ<br /> <br /> TL<br /> <br /> TNKQ<br /> <br /> TL<br /> <br /> (nội dung,<br /> chương…)<br /> <br /> Chủ đề 1<br /> Góc<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 2<br /> Số đo góc .<br /> Cách vẽ góc<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 3<br /> Khi nào<br /> xOy  yOz  xOz<br /> <br /> .<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 4<br /> Tia phân giác<br /> của góc<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 5<br /> Đường tròn<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 6<br /> Tam giác<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Tổng số câu<br /> Tổng số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> TN<br /> KQ<br /> <br /> TL<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> Cấp độ cao<br /> TN<br /> KQ<br /> <br /> TL<br /> <br /> Nhận biết được<br /> một góc. Xác<br /> định được đỉnh,<br /> cạnh của góc .<br /> 2<br /> 0,5<br /> 5%<br /> <br /> 2<br /> 0,5<br /> 5%<br /> <br /> Nhận biết được<br /> góc nhọn, góc<br /> vuông, góc tù<br /> <br /> Biết vẽ hai<br /> góc kề bù<br /> <br /> 1<br /> 0,25<br /> 2,5%<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 10%<br /> <br /> Biết được<br /> hai góc khi<br /> nào kề nhau,<br /> phụ nhau,<br /> bù nhau và<br /> kề bù<br /> 2<br /> 0,5<br /> 5%<br /> <br /> 4<br /> 1,75<br /> 17,5%<br /> <br /> Nhận biết được<br /> khi nào một tia<br /> nằm giữa hai tia<br /> còn lại<br /> <br /> Biết tính<br /> số đo một<br /> góc<br /> <br /> 1<br /> 0,25<br /> 2 5%<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 10%<br /> <br /> Biết ĐK để một<br /> tia là tia phân<br /> giác của một góc<br /> <br /> Biết vẽ tia<br /> phân giác<br /> của một<br /> góc<br /> <br /> 1<br /> 0,25<br /> 2,5%<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 10%<br /> <br /> Biết vẽ đường<br /> tròn và khái niêm<br /> cung, dây cung<br /> đường kính<br /> <br /> Biết tính số đo<br /> một góc dựa<br /> vào tính chất<br /> của tia phân<br /> giác<br /> 1<br /> 1<br /> 10%<br /> Biết được một<br /> điểm thuộc<br /> hay không<br /> thuộc đường<br /> tròn<br /> 1<br /> 0,25<br /> 2,5%<br /> <br /> 2<br /> 0,5<br /> 5%<br /> Nắm vững Đ/n<br /> tam giác<br /> <br /> Biết vẽ<br /> tam giác<br /> <br /> Hiểu được tam<br /> giác nhọn, tù ,<br /> vuông<br /> <br /> 1<br /> 0,25<br /> 2,5%<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 10%<br /> <br /> 1<br /> 0,25<br /> 2,5%<br /> <br /> 11<br /> 5<br /> 50%<br /> <br /> 2<br /> 1,25<br /> 15%<br /> <br /> 5<br /> 3<br /> 30%<br /> <br /> 3<br /> 2,25<br /> 2,25%<br /> <br /> 3<br /> 0,75<br /> 7,5%<br /> Biết nêu<br /> cách vẽ<br /> một tam<br /> giác<br /> 1<br /> 2<br /> 20%<br /> <br /> 4<br /> 3,5<br /> 35%<br /> 1<br /> 1<br /> 10%<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 10%<br /> <br /> 18<br /> 10<br /> 100%<br /> <br /> ĐỀ KIỂM HÌNH HỌC 6 CHƯƠNG II– NĂM HỌC : 2017- 2018<br /> Môn: Hình Học 6<br /> Thời gian : 45 phút<br /> A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )<br /> Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất .<br /> Câu 1: Hình vẽ bên, có mấy góc :<br /> A. 1<br /> B. 2<br /> C. 3<br /> D. 4<br /> Câu 2: Góc MIN có đỉnh là :<br /> A. M<br /> B. I<br /> C. N<br /> D. MN<br /> Câu 3: Ở hình vẽ bên, ta có góc xOy là :<br /> A. góc nhọn.<br /> B. góc vuông.<br /> C. góc tù.<br /> D. góc bẹt.<br /> Câu 4: Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo :<br /> A. 60o<br /> B. 90o<br /> C. 100o<br /> D. 180o<br /> Câu 5: Cho hình vẽ bên, xOy và yOz là hai góc :<br /> A. kề nhau<br /> B. phụ nhau<br /> C. bù nhau<br /> D. kề bù<br /> Câu 6: Khi nào thì xOy  yOz  xOz ?<br /> A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz<br /> B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz<br /> C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy<br /> D. Cả A , B , C đều đúng.<br /> Câu 7: Tia Ot là tia phân giác của xOy khi :<br /> <br /> xOy<br /> xOy<br /> D. xOt  tOy <br /> 2<br /> 2<br /> Câu 8: Cho đường tròn ( O,5cm ) ; và OA = 6cm. Khi đó điểm A nằm ở đâu ?<br /> A. Nằm trên đường tròn<br /> C. Nằm ngoài đường tròn<br /> B. Nằm trong đường tròn<br /> D. Nằm ở vị trí khác<br /> Câu 9: Cho đường tròn (O; 4cm) . Độ dài dường kính của đường tròn là :<br /> A. 2cm<br /> B. 4cm<br /> C. 6cm<br /> D. 8cm<br /> Câu 10: Đoạn thẳng nối hai mút của cung là :<br /> A. bán kính<br /> B. dây cung<br /> C. đường kính<br /> D. cung tròn<br /> Câu 11 : Tam giác ABC là hình gồm<br /> A.Ba đoạn thẳng AB ; AC ; BC<br /> B. Ba đoạn thẳng AB ; BC ; AC khi ba điểm A , B , C thẳng hàng<br /> C.Ba đoạn thẳng AB ; BC ; AC khi ba điểm A , B , C không thẳng hàng<br /> Câu 12: Cho tam giác ABC có BAC  90o . Khi đó , tam giác ABC gội là tam giác :<br /> A. nhọn<br /> B. vuông<br /> C. tù<br /> D. bẹt<br /> B. TỰ LUẬN (7 điểm )<br /> Câu 13: (3 điểm )<br /> Hãy nêu các bước vẽ và vẽ tam giác ABC, biết AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 7 cm<br /> Câu 14: (4 điểm )<br /> A. xOt  tOy<br /> <br /> C. xOt  tOy <br /> <br /> B. xOt  tOy  xOy<br /> <br /> Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz , biết xOy = 110o. (1 điểm )<br /> a. Tính yOz .(1 điểm )<br /> b. Vẽ tia phân giác Ot của xOy . (1 điểm )<br /> c. Tính số đo xOt và tOz . (1 điểm )<br /> Bài làm:<br /> <br /> ĐÁP ÁN CỦA ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 CHƯƠNG II – NĂM HỌC : 2017- 2018<br /> A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> C<br /> B<br /> A<br /> D<br /> B<br /> B<br /> C<br /> C<br /> D<br /> B<br /> C<br /> B . TỰ LUẬN :(7 điểm )<br /> Câu<br /> <br /> Đáp án<br /> <br /> Biểu<br /> điểm<br /> A<br /> <br /> 13<br /> (3 điểm)<br /> <br /> - Dựng đoạn thẳng BC = 7 cm<br /> - Dựng cung tròn tâm B bán kính 5cm<br /> - Dựng cung tròn tâm C, bán kính 4 cm<br /> - Gọi A là giao điểm của hai cung tròn trên.<br /> - Dựng đoạn thẳng AB, AC<br /> Khi đó tam giác ABC là tam giác cần dựng<br /> <br /> 5cm<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 4cm<br /> <br /> 0,5<br /> B<br /> <br /> 7cm<br /> <br /> C<br /> <br /> 0,5<br /> 0,5<br /> <br /> y<br /> <br /> t<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> z<br /> a)Ta có : xOy và yOz là hai góc kề bù<br /> <br /> Nên xOy + yOz = 180o<br /> Hay 110o + yOz = 180o<br /> 14<br /> (4 điểm)<br /> <br /> <br /> <br /> yOz = 180o 110o = 70o<br /> <br /> a) Vẽ tia phân giác Ot<br /> <br /> O<br /> <br /> x<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0.25<br /> <br /> 1<br /> <br /> b) Ta có : tia Ot là tia phân giác của xOy<br /> <br /> xOy 110o<br /> <br />  55o<br /> 2<br /> 2<br />  Ta có : tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ot<br /> Nên zOt = zOy + tOy<br /> = 70o + 55o = 125o<br /> Nên xOt  tOy <br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 12<br /> B<br /> <br /> Trường Võ Nguyên Giáp<br /> Họ và tên : ………………..<br /> Lớp : ………………………<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 CHƯƠNG II– NĂM HỌC : 2017- 2018<br /> Môn: Hình Học 6<br /> Thời gian : 45 phút<br /> <br /> C. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )<br /> Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất .<br /> <br /> Câu 1: Hình vẽ bên, có mấy góc :<br /> A. 1<br /> B. 2<br /> C. 3<br /> D. 4<br /> Câu 2: Góc MNP có đỉnh là :<br /> A. M<br /> B. P<br /> C. N<br /> D. MN<br /> Câu 3: Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo :<br /> A. 60o<br /> B. 90o<br /> C. 100o<br /> <br /> D. 180o<br /> <br /> Câu 4: Cho hình vẽ bên, xOy và yOz là hai góc :<br /> A. kề nhau<br /> B. phụ nhau<br /> C. bù nhau<br /> D. kề bù<br /> Câu 5: Khi nào thì xOy  yOz  xOz ?<br /> A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz<br /> C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy<br /> <br /> B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz<br /> D. Cả A , B , C đều đúng.<br /> <br /> Câu 6: Cho hình vẽ bên, xOy và yOz là hai góc :<br /> A. kề nhau<br /> B. phụ nhau<br /> C. bù nhau<br /> D. kề bù<br /> Câu 7 : Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi :<br /> A. xOt  yOt<br /> C. xOt  tOy  xOy và xOt  yOt<br /> B. xOt  tOy  xOy<br /> D. xOt  yOx<br /> Câu 8 : Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng 4 cm là :<br /> A.Hình tròn tâm O, bán kính 4cm<br /> ;<br /> B. Đường tròn tâm O, đường kính 8cm<br /> C. Đường tròn tâm O, bán kính 4cm ;<br /> D. Hình tròn tâm O, đường kính 8 cm<br /> <br /> Câu 9: Cho đường tròn (O; 2cm) . Độ dài dường kính của đường tròn là :<br /> A. 1cm<br /> B. 2cm<br /> C. 4cm<br /> D. 8cm<br /> Câu 10: Đoạn thẳng nối hai mút của cung là :<br /> A. bán kính<br /> B. đường kính<br /> <br /> C. dây cung<br /> <br /> D. cung tròn<br /> <br /> Câu 11 : Tam giác ABC là hình gồm<br /> A.Ba đoạn thẳng AB ; AC ; BC<br /> B. Ba đoạn thẳng AB ; BC ; AC khi ba điểm A , B , C thẳng hàng<br /> C.Ba đoạn thẳng AB ; BC ; AC khi ba điểm A , B , C không thẳng hàng<br /> <br /> Câu 12: Cho tam giác ABC có góc đều nhọn. Khi đó , tam giác ABC gọi là tam giác :<br /> A. nhọn<br /> B. vuông<br /> C. tù<br /> D. bẹt<br /> <br /> D. TỰ LUẬN (7 điểm )<br /> Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất .<br /> Câu 13: (3 điểm )<br /> Hãy hai đường tròn cắt nhau (O;3cm) và ( I ;5cm) tại A, B<br /> <br /> Tính độ dài OA, IA<br /> Câu 14: (4 điểm )<br /> Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz , biết xOy = 80o. (1 điểm )<br /> a. Tính yOz .(1 điểm )<br /> b. Vẽ tia phân giác Ot của xOy . (1 điểm )<br /> c. Tính số đo xOt và tOz . (1 điểm )<br /> <br /> Bài làm :<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản