intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra học kỳ 2 Âm nhạc 6 - THCS Trần Hưng Đạo (Kèm đáp án)

Chia sẻ: Kiều Anh Thư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

251
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo 3 Đề kiểm tra học kỳ 2 Âm nhạc 6 của trường THCS Trần Hưng Đạo (Kèm đáp án) để làm quen với các dạng bài tập có thể xuất hiện trong kỳ kiểm tra sắp tới của các bạn học sinh. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kỳ 2 Âm nhạc 6 - THCS Trần Hưng Đạo (Kèm đáp án)

  1. TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI MÔN ÂM NHẠC, LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số 1. I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn một trong các mục a, b, c hoặc d. 1. Hình nốt trắng chấm dôi trong nhịp có độ ngân là: a) Một phách. c) Ba phách b) Hai phách. d) Bốn phách. 2. Nhạc sĩ thiên tài Mô-da là người nước nào? a) Nước Áo. c) Nước Anh. b) Nước Pháp. d) Nước Italia. 3. Trong bản nhạc, dấu nối dùng để: a) Liên kết 2 nốt nhạc có cao độ khác nhau. b) Liên kết 2 hay nhiều nốt nhạc có cao độ khác nhau. c) Liên kết trường độ 2 hay nhiều nốt nhạc cùng cao độ. d) Cả 3 đáp án trên đều đúng. 4. Bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng là sáng tác của nhạc sĩ: a) Nguyễn Ngọc Thiện. c) Văn Chung. b) Phong Nhã. d) Nguyễn Huy Hùng. 5. Bài TĐN số 7- Chơi đu viết ở nhịp gì? a) Nhịp c) Nhịp b) Nhịp d) Nhịp 6. Câu hát Mẹ lên rẫy... có trong bài hát nào? a) Hô-la-hê, Hô-la-hô c) Tia nắng hạt mưa b) Ngày đầu tiên đi học d) Niềm vui của em
  2. II. Tự luận (4 điểm) Thực hiện câu hỏi và bài tập. 1. Nêu khái niệm nhịp và viết ví dụ 2 ô nhịp với các hình nốt khác nhau. 2. Chép lời bài hát Hô-la-hê, Hô-la-hô .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................
  3. Đáp án I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) Đúng mỗi câu trắc nghiệm được 1 điểm. Đáp án là: 1. Hình nốt trắng chấm dôi trong nhịp có độ ngân là: c) Ba phách 2. Nhạc sĩ thiên tài Mô-da là người nước: a) Nước Áo. 3. Trong bản nhạc, dấu nối dùng để: c) Liên kết trường độ 2 hay nhiều nốt nhạc cùng cao độ. 4. Bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng là sáng tác của nhạc sĩ: b) Phong Nhã. 5. Bài TĐN số 7- Chơi đu viết ở nhịp: b) Nhịp 6. Câu hát Mẹ lên rẫy... có trong bài hát: d) Niềm vui của em II. Tự luận (4 điểm) Thực hiện câu hỏi và bài tập. 1. Nêu khái niệm nhịp và viết ví dụ 2 ô nhịp . -Khái niệm: theo SGK Âm nhạc 6, trang 41 (1 điểm). -HS viết 2 ô nhịp: không cần xác định cao độ, có nhiều kết quả khác nhau (1 điểm). 2. Chép lời bài hát Hô-la-hê, Hô-la-hô: theo SGK Âm nhạc 6, trang 58 (2 điểm). Biên tập và sửa chữa: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.206.222
  4. TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI MÔN ÂM NHẠC, LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số 2. I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn một trong các mục a, b, c hoặc d. 1. Hình nốt trắng trong nhịp và có độ ngân là: a) Một phách. c) Ba phách b) Hai phách. d) Bốn phách. 2. Nhạc sĩ thiên tài Mô-da là người nước nào? a) Nước Áo. c) Nước Anh. b) Nước Pháp. d) Nước Italia. 3. Trong bản nhạc, dấu luyến dùng để: a) Liên kết trường độ 2 hay nhiều nốt nhạc cùng cao độ. b) Liên kết trường độ 2 nốt nhạc cùng cao độ. c) Liên kết 2 hay nhiều nốt nhạc khác cao độ. d) Cả 3 đáp án trên đều đúng. 4. Bài hát Lượn tròn lượn khéo là sáng tác của nhạc sĩ: a) Nguyễn Ngọc Thiện. c) Văn Chung. b) Phong Nhã. d) Nguyễn Huy Hùng. 5. Bài hát Ngày đầu tiên đi học viết ở nhịp gì? a) Nhịp c) Nhịp b) Nhịp d) Nhịp 6. Câu hát ...Nụ cười duyên bạn gái có trong bài hát nào? a) Hô-la-hê, Hô-la-hô c) Tia nắng hạt mưa b) Ngày đầu tiên đi học d) Niềm vui của em
  5. II. Tự luận (4 điểm) Thực hiện câu hỏi và bài tập. 1. Nêu khái niệm nhịp và viết ví dụ 2 ô nhịp với các hình nốt khác nhau. 2. Chép lời bài hát Niềm vui của em (lời 1). .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................
  6. Đáp án I. Trắc nghiệm (6 điểm) Đúng mỗi câu trắc nghiệm được 1 điểm. Đáp án là: 1. Hình nốt trắng trong nhịp và có độ ngân là: b) Hai phách. 2. Nhạc sĩ thiên tài Mô-da là người: a) Nước Áo. 3. Trong bản nhạc, dấu luyến dùng để: c) Liên kết 2 hay nhiều nốt nhạc khác cao độ. 4. Bài hát Lượn tròn lượn khéo là sáng tác của nhạc sĩ: c) Văn Chung. 5. Bài hát Ngày đầu tiên đi học viết ở: b) Nhịp 6. Câu hát ... Nụ cười duyên bạn gái có trong bài hát: c) Tia nắng hạt mưa II. Tự luận (4 điểm) Thực hiện câu hỏi và bài tập. 1. Nêu khái niệm nhịp và viết ví dụ 2 ô nhịp với các hình nốt khác nhau. -Khái niệm: theo SGK Âm nhạc 6, trang 18 (1 điểm). -HS viết 2 ô nhịp: không cần xác định cao độ, có nhiều kết quả khác nhau (1 điểm). 2. Chép lời bài hát Niềm vui của em: theo SGK Âm nhạc 6, trang 38 (2 điểm). Biên tập và sửa chữa: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.206.222
  7. TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH MÔN ÂM NHẠC, LỚP 6 Đề số 4: Kiểm tra thực hành 1. Tự chọn và trình bày một bài hát đã học trong học kì II -Niềm vui của em (Nguyễn Huy Hùng). -Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện- Viễn Phương) -Tia nắng hạt mưa (Khánh Vinh- Lệ Bình) -Hô-la-hê, Hô-la-hô (Dân ca Đức) 2. Gắp thăm và trình bày một bài TĐN đã học trong học kì II -TĐN số 6- Trời đã sáng rồi (Nhạc Pháp) -TĐN số 7- Chơi đu (Mộng Lân). -TĐN số 8- Lá thuyền ước mơ (Thảo Linh). -TĐN số 9- Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện). -TĐN số 10- Con kênh xanh xanh (Ngô Huỳnh)
  8. Đáp án 1. Hát (5 điểm) -Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca: 3 điểm -Hát rõ lời, trôi chảy: 1 điểm -Thể hiện sắc thái, tình cảm: 1 điểm 2. Tập đọc nhạc (5 điểm) -Đọc đúng cao độ, trường độ: 3 điểm -Đọc rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm -Thể hiện được phách mạnh, nhẹ: 1 điểm Ghi chú: -HS được ôn tập các nội dung trước khi thi. -Bài hát có 2 lời, chỉ yêu cầu HS trình bày 1 lời. -Bài TĐN, HS được xem SGK và không phải hát lời. -GV kiểm tra cá nhân hoặc theo nhóm (2-3 HS). Biên tập và sửa chữa: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.206.222
  9. TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH MÔN ÂM NHẠC, LỚP 6 Đề số 5: Kiểm tra thực hành 1. Tự chọn và trình bày một bài TĐN đã học trong học kì II -TĐN số 6- Trời đã sáng rồi (Nhạc Pháp) -TĐN số 7- Chơi đu (Mộng Lân). -TĐN số 8- Lá thuyền ước mơ (Thảo Linh). -TĐN số 9- Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện). -TĐN số 10- Con kênh xanh xanh (Ngô Huỳnh) 2. Gắp thăm và trình bày một bài hát đã học trong học kì II -Niềm vui của em (Nguyễn Huy Hùng). -Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện- Viễn Phương) -Tia nắng hạt mưa (Khánh Vinh- Lệ Bình) -Hô-la-hê, Hô-la-hô (Dân ca Đức)
  10. Đáp án 1. Tập đọc nhạc (5 điểm) -Đọc đúng cao độ, trường độ: 3 điểm -Đọc rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm -Thể hiện được phách mạnh, nhẹ: 1 điểm 2. Hát (5 điểm) -Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca: 3 điểm -Hát rõ lời, trôi chảy: 1 điểm -Thể hiện sắc thái, tình cảm: 1 điểm Ghi chú: -HS được ôn tập các nội dung trước khi thi. -Bài hát có 2 lời, chỉ yêu cầu HS trình bày 1 lời. -Bài TĐN, HS được xem SGK và không phải hát lời. -GV kiểm tra cá nhân hoặc theo nhóm (2-3 HS). Biên tập và sửa chữa: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.206.222
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2