ĐỀ KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH

Chia sẻ: Nguyenthingoc Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
484
lượt xem
112
download

ĐỀ KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thực hành vi tính tham khảo gồm 9 đề kiểm tra luyện kỹ năng thực hành vi tính.Mời các bạn cùng tham khảo làm bài để củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH

  1. Hà nội, ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH ( Đề 1) Họ và tên: Ngày test: Câu 1: Nội dung thực hiện Thời OK gian Sắp xếp lại các file hiện có trên màn hình Desktop theo 05 giây  dung lượng Mở file “ Thuyết trình hiệu quả” trên Desktop 05 giây  Tìm nội dung “ câu hỏi mở” 05 giây  Quay lại trang 1, mở link “ chọn địa điểm” 10 giây  Tạo 1 file word mới trên màn hình Desktop, và copy toàn 10 giây  bộ nội dung vào file mới tạo. Trình bày 02 cách để lưu trên Desktop (save) văn bản  30 giây với tên: Tên học viên Tạo một Folder lưu trên ổ đĩa D với tên: Tên Công Ty _  05 giây Tên học viên Xóa file vừa lưu trên ổ đĩa Desktop mất hoàn toàn 10 giây  Câu 2. Nội dung thực hiện Thời OK gian Mở trang web: http://vietteltelecom.vn 15 giây  Mở link “ Quà tặng âm nhạc” 10 giây  Tìm kiếm bài hát “ Con đường hạnh phúc” 30 giây  Quay trở về (back lại) web ban đầu 5 giây 
  2. Hà nội, ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH ( Đề 2) Họ và tên: Ngày test: Câu 1: Nội dung thực hiện Thời OK gian Tạo một file word trên màn hình Desktop 05 giây  Đánh nhanh và giống đoạn thông tin sau: Font chữ Arial, cỡ chữ 12,5  “ Mất sóng: KH phản ánh TB 0988626198 bị mất sóng, KH chuyển sim sang máy khác nhưng vẫn bị hiện tượng 60 giây trên.Tình trạng xảy ra lúc 15h ngày 03/09.Các thuê bao trong cùng khu vực cũng bị tình trạng trên.Số ĐT liên hệ: 0975622698 (A Toàn) Cho biết 1 lệnh tìm cụm từ trong file word 15 giây  Tìm tất cả các từ “ KH ” trong đoạn văn trên 15 giây  Thay thế từ ĐT trong đoạn văn bản vừa nhập bằng “ 30 giây  Điện thoại” Lưu (save) văn bản trên ổ đĩa D với tên: Tên Công ty_  30 giây Tên học viên Xóa file vừa lưu trên ổ đĩa D, sau đó khôi phục lại về vị  10 giây trí ban đầu Đánh thao tác ký tự: H2SO4 10 giây  Câu 2. Nội dung thực hiện Thời OK gian Mở trang web: http://vietteltelecom.vn 15 giây  Mở phần “ Blackberry” tìm phần “ giá tiền” 10 giây  Quay trở về (back lại) web ban đầu 05 giây 
  3. Hà nội, ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH ( Đề 3) Họ và tên: Ngày test: Câu 1: Nội dung thực hiện Thời OK gian Sắp xếp lại các file hiện có trên màn hình Destop theo 15 giây  tên 30 giây  Mở file “ Thuyết trình hiệu quả” trên Destop Tìm nội dung “Mời người tham dự” 15 giây  Quay lại trang 1, mở link “Câu hỏi hùng biện”  30 giây Tạo 1 file word mới trên màn hình Desktop, và copy toàn bộ thông tin về “Câu hỏi hùng biện” vào file mới tạo. 30 giây  Trình bày 02 cách để lưu (save) văn bản trên My 30 giây  documets với tên: Tên Công ty_ Tên học viên Trình bày các cách mở văn bản mới của Microsoft Word  30 giây Nén file văn bản lưu trên My documents 10 giây  Tạo một tập tin (Folder) trên ổ đĩa D với tên: Tên Công  ty_ Tên học viên 05 giây Câu 2. Nội dung thực hiện Thời OK gian Mở trang web: http://vietteltelecom.vn 15 giây  Mở phần “ Blackberry” tìm phần “ giá tiền” 10 giây Quay trở về (back lại) web ban đầu 05 giây 
  4. Hà nội, ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH ( Đề 4) Họ và tên: Ngày test: Câu 1: Nội dung thực hiện Thời OK gian Tạo một file word, yêu cầu font chữ Times New Roman, 05 giây cỡ chữ 12.5  Đánh nhanh và giống đoạn thông tin sau: “ IM: PA lần 02: Số lần KH thao tác đăng ký 05. KH tại  địa chỉ tỉnh Hà Nội, đăng ký DV qua hình thức SMS lúc 12h30 – 15h00, ngày 12/8/2009 máy báo: không thành 60 giây công. Tin nhắn phản hồi từ 1221. Tình trạng thuê bao không có CRBT, PRBT-1. Số liên hệ Khách hàng: 0983564565”. Cho biết 1 lệnh tìm cụm từ trong file word 05 giây  Tìm từ “ thành công” trong đoạn văn trên. 15 giây  Thay thế từ DV trong đoạn văn bản vừa nhập bằng “ 30 giây Dịch vụ”  Lưu file trên Desktop với tên: Tên Công ty_ Tên học viên 10 giây  Tạo một tập tin (Folder) mới trên My document với tên: 05 giây Tên Công ty_ Tên học viên Ẩn cột C, sau đó tìm để hiện cột C trên bảng Excel 30 giây Câu 2. Nội dung thực hiện Thời OK gian Mở trang web: http://vietteltelecom.vn 15 giây  Mở phần “ Mobile”. 10 giây  Quay trở về (back lại) web ban đầu 5 giây 
  5. Hà nội, ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH ( Đề 5) Họ và tên: Ngày test: Câu 1: Nội dung thực hiện Thời OK gian Sắp xếp lại các file hiện có trên màn hình Desktop theo 05 giây ngày tháng  Mở file “ Thuyết trình hiệu quả” trên Desktop 05 giây  Tìm nội dung “chuẩn bị các thiết bị” 15 giây  Quay lại trang 1, mở link “chiến thuật vô hiệu hóa 30 giây  Tạo 1 file word mới trên màn hình Desktop, và copy toàn  30 giây bộ thông tin đã nhập về phản ánh “chiến thuật vô hiệu hóa” vào file mới tạo. Lưu (save) văn bản trên My documents: Tên Công ty - 30 giây  tên học viên Nén file văn bản vừa lưu trên My documents 10 giây  Trình bày 4 cách khởi động lại máy 40 giây  Câu 2. Nội dung thực hiện Thời OK gian Mở trang web: http://vietteltelecom.vn 15 giây  Chọn mục “ Mobile” 05 giây  Mở mục “ Dịch vụ Data” 05 giây  Quay trở về (back lại) web ban đầu 05 giây 
  6. Hà nội, ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH ( Đề 6) Họ và tên: Ngày test: Câu 1: Nội dung thực hiện Thời OK gian Tạo một file word, yêu cầu font chữ Arial, cỡ chữ 12.5 05 giây  Đánh nhanh và giống đoạn thông tin sau:  “Mất sóng: KH phản ánh TB 0988626198 bị mất sóng, 60 giây KH chuyển sim sang máy khác nhưng vẫn bị hiện tượng 15 giây  trên.Tình trạng xảy ra lúc 15h ngày 03/09.Các thuê bao trong cùng khu vực Cổ Nhuế cũng bị tình trạng trên.Số ĐT liên hệ: 0975622698 (A Toàn) Tìm từ “ hiện tượng” trong đoạn văn trên 15 giây  Thay thế từ ĐT trong đoạn văn bản vừa nhập bằng “ 30 giây Điện thoại”  Cho biết thay thế được bao nhiêu từ "Điện thoại" 15 giây  Lưu (save) văn bản trên Desktop: Tên Công ty - Tên học  30 giây viên Ẩn cột C trên bảng Excel 10 giây  Câu 2. Nội dung thực hiện Thời OK gian Mở trang web: http://vietteltelecom.vn 15 giây  Mở link “ Quà tặng âm nhạc” 05 giây  Tìm kiếm bài hát “ Gui em o cuoi song hong” 05 giây  Quay trở về (back lại) web ban đầu 05 giây 
  7. Hà nội, ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH ( Đề 7) Họ và tên: Ngày test: Câu 1: Nội dung thực hiện Thời OK gian Tạo một file word trên màn hình Desktop 05 giây  Đánh nhanh đoạn thông tin sau: Font chữ Arial, cỡ chữ 13  GPRS : MB miễn phí giảm: KH đăng ký gói cước ngày 15/10/2009 và đã được cộng 200MB miễn phí. Ngày 60 giây 17/10/2009 KH đã kiểm tra tài khoản còn 0 MB miễn phí. Đề nghị kiểm tra. Số liên hệ Khách hàng: 0982001989 Cho biết 1 lệnh tìm cụm từ trong file word 05 giây  Tìm tất cả các từ “ miễn phí ” trong đoạn văn trên. 15 giây  Thay thế từ KH trong đoạn văn bản vừa nhập bằng “  30 giây Khách hàng” Lưu (save) văn bản trên Desktop với tên: Tên Công ty_  30 giây Tên học viên Tạo một tập tin (Folder) trên ổ đĩa D với tên: Tên Công 05 giây  ty_ Tên học viên Tạo độ rộng của cột D trên bảng Excel là: 20 cm 10 giây  Kéo số thứ tự từ 1 đến 10 trên bảng Excel 10 giây  Câu 2. Nội dung thực hiện Thời OK gian Mở trang web: http://vietteltelecom.vn 15 giây  Mở phần “ tin tức” tìm tin “ khuyến mại ” 05 giây 
  8. Quay trở về (back lại) web ban đầu 05 giây  Hà nội, ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH ( Đề 8) Họ và tên: Ngày test: Câu 1: Nội dung thực hiện Thời OK gian Sắp xếp lại các file hiện có trên màn hình Desktop theo  05 giây thư mục Mở file “ Thuyết trình hiệu quả” trên Desktop 05 giây  Tìm nội dung “các kỹ thuật và công cụ trực quan” 15 giây  Tìm mục “bảng kẹp giấy ” 15 giây  Tạo 1 file word mới trên màn hình Desktop, và copy toàn 30 giây  bộ thông tin “bảng kẹp giấy” vào file mới tạo. Lưu file trên ổ đĩa D với tên: Tên Công ty_ Tên Học viên 30 giây  Tạo một tập tin (Folder) mới trên My document với tên:  05 giây Tên Công ty_ Tên học viên Xóa file vừa lưu trên ổ đĩa D, sau đó tìm cho ra Desktop 30 giây  Tạo độ rộng của cột B trên bảng Excel là: 12 cm 30 giây  Câu 2. Nội dung thực hiện Thời OK gian Mở trang web: http://vietteltelecom.vn 15 giây  Mở link “ Quà tặng âm nhạc” 05 giây  Tìm kiếm bài hát “ Bong hong cai ao” 05 giây  Quay trở về (back lại) web ban đầu 05 giây 
  9. Hà nội, ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA KỸ NĂNG VI TÍNH ( Đề 9) Họ và tên: Ngày test: Câu 1: Nội dung thực hiện Thời OK gian Sắp xếp lại các file hiện có trên màn hình Desktop theo 05 giây  tên. 05 giây  Mở file “ Thuyết trình hiệu quả” trên Desktop 15 giây  Tìm nội dung “trường hợp áp dụng” Quay lại trang 1, mở link: “lập luận tự biện” 15 giây  Tạo 1 file word mới trên màn hình Destop, và copy toàn 30 giây  bộ thông tin “lập luận tự biện” vào file mới tạo. Lưu (save ) file trên My documents với tên: Tên Công ty - 30 giây  Tên học viên 10 giây  Xóa file vừa lưu trên My documents 10 giây  Tìm file đã xóa khôi phục lại về vị trí ban đầu Tạo một tập tin (Folder) trên ổ đĩa D với tên: Tên Công 05 giây  ty_ Tên học viên 10 giây  Nén file văn bản vừa lưu trên My documents 10 giây  Giải nén file văn bản lưu trên My documents 60 giây  Tạo 1 bảng điểm, sau đó tính tổng điểm Câu 2. Nội dung thực hiện Thời  gian Mở trang web: http://vietteltelecom.vn 15 giây  Chọn mục “Tiện ích” 05 giây  Chọn “Tra cước mobile” 05 giây  Quay trở về (back lại) web ban đầu 05 giây 
Đồng bộ tài khoản