intTypePromotion=1

Đề tài: Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự - Nguyễn Thị Hoa

Chia sẻ: Lexuan Loi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:97

1
1.988
lượt xem
276
download

Đề tài: Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự - Nguyễn Thị Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự trình bày các nội dung: khảo sát hệ thống, phân tích hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về dữ liệu, thiết kế hệ thống, đánh giá công việc và kết luận. Đề tài này giúp người đọc nhận thấy những ưu và nhược điểm của hệ thống quản lý điểm sinh viên tại các trường CĐ, ĐH, THCN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự - Nguyễn Thị Hoa

 1. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự M ục L ục LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................................................3 CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG........................................................................................4 I.Mô tả hệ thống.........................................................................................................................4 1.Nhiệm vụ cơ bản.................................................................................................................4 2.Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm.................................................................... 4 3.Quy trình xử lý..................................................................................................................... 5 4.Quy tắc quản lý....................................................................................................................7 5.Mẫu biểu............................................................................................................................10 II.Mô hình tiến trình nghiệp vụ của hệ thống.........................................................................15 1.Các kí hiệu sử dụng trong mô hình................................................................................... 15 2.Vẽ mô hình.........................................................................................................................16 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG..................................................18 I.Sơ đồ phân rã chức năng........................................................................................................ 18 1.Các bước xây dựng: Bao gồm 3 bước.............................................................................. 18 2.Kí hiệu sử dụng................................................................................................................. 18 3.Áp dụng bài toán................................................................................................................ 19 II.Sơ đồ luồng dữ liệu(DFD)................................................................................................... 24 1.Các bước xây dựng ........................................................................................................... 24 2.Kí hiệu sử dụng trong sơ đồ............................................................................................. 25 3.Áp dụng bài toán................................................................................................................ 27 a)Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh( mức 0)............................................................27 b)Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh( mức 1)........................................................................28 c)Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh( mức 2)...............................................................29 III.Đặc tả chức năng chi tiết.................................................................................................... 31 1.Kế hoạch giảng dạy trong kỳ........................................................................................... 31 2.Quản lý hồ sơ sinh viên.....................................................................................................32 3.In thẻ SV............................................................................................................................ 33 4.Lập danh sách sinh viên..................................................................................................... 33 5.Cập nhật điểm thi kết thúc môn học................................................................................ 34 6.In phiếu điểm.....................................................................................................................34 7.Cập nhật điểm rèn luyện.................................................................................................. 34 8.In bảng điểm cá nhân của sinh viên.................................................................................. 35 9.Tổng kết tính điểm............................................................................................................ 36 10.Thống kê sinh viên thi lại................................................................................................ 36 11.Thống kê sinh viên nợ môn..............................................................................................37 12.Thống kê sinh viên học bổng...........................................................................................37 13.Thống kê sinh viên lưu ban..............................................................................................38 14.Lập kế hoạch thi lại, học lại.......................................................................................... 38 15. In bảng điểm cá nhân cho sinh viên tốt nghiệp............................................................. 39 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU........................................................39 I.ER mở rộng.............................................................................................................................39 1.Xác định kiểu thực thể và kiểu thuộc tính....................................................................... 39 2.Xác định kiểu liên kết .......................................................................................................42 3.ER mở rộng........................................................................................................................43 a)Định nghĩa các kí hiệu sử dụng trong mô hình ER mở rộng........................................43 b)Vẽ ER mở rộng............................................................................................................. 44 Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 1
 2. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự II.Chuẩn hoá dữ liệu.................................................................................................................46 1.Chuyển đổi từ mô hình ER mở rộng sang mô hình ER kinh điển................................... 46 a)Các quy tắc chuyển đổi.................................................................................................46 b)Vẽ mô hình ER kinh điển..............................................................................................48 2.Chuyển đổi từ mô hình ER kinh điển sang mô hình ER hạn chế....................................49 a)Các quy tắc chuyển đổi: ...............................................................................................49 b)Vẽ mô hình ER hạn chế ............................................................................................52 3.Chuyển đổi từ mô hình ER hạn chế sang mô hình quan hệ............................................ 53 a)Các quy tắc chuyển đổi.................................................................................................53 b)Vẽ mô hình quan hệ...................................................................................................... 55 III.Đặc tả bảng dữ liệu trong mô hình quan hệ...................................................................... 56 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....................................................................................61 I.Thiết kế tổng thể................................................................................................................... 61 1.Phân tích các hệ con..........................................................................................................61 2.Phân định công việc giữa người và máy........................................................................... 62 a)Phân định công việc giữa người và máy trong hệ con quản lý kế hoạch đào tạo......63 b)Phân định công việc giữa người và máy trong hệ con quản lý hồ sơ sinh viên..........65 c)Phân định công việc giữa người và máy trong hệ con quản lý điểm..........................66 3.Vẽ DFD hệ thống.............................................................................................................. 68 II.Thiết kế giao diện ................................................................................................................70 1.Thiết kế menu chương trình..............................................................................................70 2.Thiết kế form nhập, báo cáo............................................................................................. 71 a)Thiết kế form nhập........................................................................................................71 b)Thiết kế form báo cáo................................................................................................... 74 III.Thiết kế kiểm soát...............................................................................................................78 1.Xác định nhu cầu bảo mật của hệ thống......................................................................... 78 2.Phân định các nhóm người dùng........................................................................................78 3.Quy định quyền hạn cho các nhóm người dùng............................................................... 79 a)Quy định quyền hạn về dữ liệu....................................................................................79 b)Quy định quyền hạn về chức năng...............................................................................79 IV.Thiết kế CSDL vật lý..........................................................................................................80 1.Thiết kế thêm những bảng dữ liệu phục vụ nhu cầu bảo mật.......................................80 2.Mô tả chi tiết các bảng trong mô hình dữ liệu.................................................................81 V.Thiết kế modun chương trình...............................................................................................94 1.Menu hệ thống................................................................................................................... 94 2.Các modun thực hiện một số chức năng chính của hệ thống..........................................95 ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC VÀ KẾT LUẬN.................................................................................97 Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 2
 3. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay công nghệ thông tin đã được ứng dụng rất rộng rãi và phổ biến trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hầu như tất cả các cơ quan đơn vị từ lớn đến nhỏ đều cố gắng đưa công nghệ thông tin vào hỗ trợ trong công việc của mình. Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin ngày càng phát triển như vũ bão, thay đổi trong khoảng thời gian rất ngắn thì ở nước ta càng cần phải đẩy nhanh tốc độ của việc áp dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Công nghệ thông tin cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá sự phát triển của một xã hội. Qua đó ta cũng thấy được tầm quan trọng trong chiến lược công nghệ thông tin ở nước ta. Trong những năm gần đây, các chương trình quản lý không còn xa l ạ với các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp …Quản lý đã xâm nhập vào lĩnh vực đời sống xã hội như: Quản lý nhân sự , quản lý lương … trong các cơ quan, quản lý chương trình đào tạo, quản lý điểm học sinh sinh viên , quản lý thư viện trong các trường đại học cao đẳng và trung học phổ thông… Đặc biệt trong giáo dục & đào tạo, công tác quản lý điểm sinh viên trong quá trình học tập là rất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao. Đảm bảo khi mỗi sinh viên tốt nghiệp cũng như sinh viên đang học tập thì điểm học tập các môn học phản ánh c ả một quá trình phấn đấu rèn luyện. Trong suốt quá trình học tập điểm học tập của các môn học và điểm thi tốt nghiệp là cơ sở để xếp loại đánh giá chất lượng sinh viên. Do đó công tác quản lý điểm sinh viên đòi hỏi phải có sự thống nhất và tuyệt đối chính xác giúp cho các cơ quan quản lý có điều chỉnh hợp lý, kịp thời về phương pháp quản lý và kế hoạch đào tạo. Hệ thống quản lý điểm sinh viên này sẽ giúp công tác quản lý điểm sinh viên ở các học viện nhà trường nói chung và Học viện Khoa Học Quân Sự nói riêng giải quyết được những khó khăn nêu trên và tăng tính hiệu quả của công tác quản lý. Em xin trân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Hoài Anh đã hướng dẫn giúp đỡ em trong quá trình học tập cũng như làm bài tập lớn môn học Hà Nội, 10/10/2008 Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 3
 4. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG I. Mô tả hệ thống Trường học viện kĩ thuật quân sự mỗi một năm phải tiếp một số lượng sinh viên lớn. Một trong những khó khăn mà phòng đào tạo của trường gặp phải đó là quản lý điểm của sinh viên, không chỉ những sinh viên mới nhập học mà còn có nhiều sinh viên hiện đang học tập tại trường, việc quản lý này gặp khó khăn nhất là trong những đợt tổng kết học kì và tổng kết cuối năm. Vì vậy yêu cầu của trường là cần phải có một bộ phận quản lý điểm của từng sinh viên, của từng lớp cũng như của từng khoa để không có sự sai sót trong quá trình nhập điểm, in điểm…. 1. Nhiệm vụ cơ bản Theo dõi toàn bộ quá trình học tập của sinh viên trong suốt quá trình học ở trong trường từ khi nhập học cho đến khi ra trường, đảm bảo không xảy ra sai sót trong quá trình nhập điểm và in điểm. Hệ thống này giúp cho phòng đào tạo theo dõi, đánh giá kết quả học tập của sinh viên một cách nhanh nhất và chính xác nhât. Nó sẽ làm giảm đáng kể công sức, giấy tờ. sổ sách lưu trữ Ngoài việc cập nhật điểm của từng sinh viên, hệ thống cũng có thể tra cứu một số thông tin cần thiêt về sinh viên như ngày sinh, quê quán,chỗ ở hiện tại… Hệ thống lưu trữ, xử lý kết quả học tập của sinh viên theo quy chế của học viện. Kiểm soát thống kê việc khen thưởng, xét học bổng, xét lưu ban, thi lại, học lại của sinh viên một cách nhanh chóng và chính xác. Thông qua công tác quản lý mà có thể có hồ sơ cụ thể vể kết quả học tập rèn luyên của sinh viên khi ra trường 2. Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm Hệ thống quản lý điểm sinh viên bao gồm 3 bộ phận, hoạt động có mối liên quan chặt chẽ với nhau -Bộ phận quản lý đào tạo: Cập nhật môn học, xây dựng chương trình đào tạo toàn khóa, lập thời khóa biểu cho từng khóa và phân công giáo viên giảng dạy cho từng lớp đảm bảo các môn học không bị chồng chéo Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 4
 5. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự -Bộ phận quản lý sinh viên: bộ phận này có nhiệm vụ quản lý hồ sơ sinh viên trong suốt quá trình sinh viên học tập tại trường, đảm bảo các công việc có liên quan đến sinh viên như khi có khóa học mới nhập trường thì bộ phận này tiến hành cập nhật danh sách sinh viên khóa mới, danh sách ngành học, khóa học cho sinh viên, thực hiện việc cập nhật chuyển lớp, tách lớp, dừng học, thôi học. Đ ồng thời bộ phận này cũng làm nhiệm vụ lưu hồ sơ của những sinh viên đã ra trường và lưu lại vào máy tính. Bộ phận này được sử dụng một PC có cài đặt hệ chương trình gọi là Hồ sơ sinh viên(HSSV) trợ giúp các việc như cập nhật viêc thêm sửa. xóa thông tin của sinh viên -Bộ phận quản lý điểm: Cập nhật điểm từng môn khi kết thúc môn học, học kỳ khi cập nhật có kiểm tra môn học đó. Cập nhật điểm rèn luyện của sinh viên. Tính điểm trung bình chung học tập của mỗi học kỳ, của cả năm học. Sau đó bộ phận này sẽ thống kê toàn bộ kết quả học tập của các sinh viên theo từng học kỳ và toàn khóa học. Đồng thời thống kê báo cáo danh sách sinh viên thi lại, học lại, thôi học, học bổng…dựa trên các quy định của phòng đào tạo và điểm trung bình chung của sinh viên. Chuyển kết quả cho các cán bộ khác và sinh viên. Bộ phận này cũng có một PC trên đó cài đ ặt hệ chương trình Nhập điểm trợ giúp việc cập nhật điểm và in ra các phiếu điểm cho từng lớp và cho từng cá nhân 3. Quy trình xử lý Khi sinh viên mới nhập trường thì bộ phận quản lý sinh viên tiến hành cập nhật hồ sơ sinh viên mới, lưu các thông tin chi tiết về sinh viên trong tệp Hồ s ơ sinh viên. Để làm việc này bộ phận quản lý sinh viên phải căn cứ vào hồ sơ dự tuyển và hồ sơ nhập học lấy những thông tin cần thiết lưu vào bảng HSSV và tiến hành làm thẻ SV cho sinh viên . Sau khi đã có đầy đủ thông tin của từng sinh viên,bộ phận này sẽ tiến hành phân lớp tách lớp theo các chuyên ngành đã đăng kí từ đầu , in danh sách sinh viên của từng lớp và gửi danh sách đó cho bộ phận quản lý sinh viên cập nhật danh sách lớp cho các sinh viên. Đồng thời bộ phận này sẽ cập nhật danh mục môn học, cập nhật danh mục khoa, lớp học, loại hình đào tạo. Sau khi đã phân lớp, tách lớp xong bộ phận đào tạo lập kế hoạch đào tạo toàn khoá và kế hoạch giảng dạy từng kỳ cho từng lớp như: phân công giáo viên chủ nhiệm, các môn học trong học kỳ, giáo viên giảng dạy cho từng môn học, phân công phòng học và khu vực học. Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 5
 6. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự Mỗi giáo viên bộ môn sẽ phụ trách một số lớp. Kết thúc môn học giáo viên tổ chức thi. Giáo viên ra đề sau đó đưa cho bộ phận đào tạo để kiểm duyệt đề. Sau khi tổ chức thi xong giáo viên đánh giá cho điểm từng sinh viên và ghi vào phiếu điểm của lớp đó, kí xác nhận và gửi cho bộ phận quản lý điểm. Bộ phận quản lý điểm tiến hành cập kiểm tra xem xét, nếu không có gì sai sót sẽ cập nhật từng điểm từng môn cho từng sinh viên vào bảng DSV. Điểm này sẽ được ghi là điểm lần 1 của sinh viên với môn học đó. Đồng thời bộ phận này sẽ gửi một bản sao phiếu điểm cho từng lớp học thông qua giáo viên chủ nhiệm. Đối với các sinh viên có điểm chưa đạt phải thi lần tiếp theo kế hoạch của phòng đào tạo. Giáo viên tiến hành tổ chức thi lần tiếp theo cho các sinh viên đó và đánh giá cho điểm vào phiếu điểm riêng gửi cho bộ phận quản lý điểm để bộ phận này cập nhật lại điểm cho các sinh viên đó. Đối với các sinh viên thi lần 2 chưa đạt thì phải học lại môn học đó, kế hoạch học có thể sinh viên tự liên hệ với giáo viên nhưng trong thời gian mà học viện cho phép. Sau khi học lại xong giáo viên tổ chức thi và đánh giá điểm lần 3 cho các sinh viên đó. Mỗi một kỳ trường sẽ tổ chức thi và học thành 2 đợt, sau mỗi một đợt bộ phận quản lý điểm đều tính điểm trung bình của đợt đó để đánh giá sơ bộ kết quả học tập của từng sinh viên, từng lớp, từng khoa và phục vụ một số công tác khác. Cuối mỗi kỳ học, bộ phận quản lý điểm lại tính điểm trung bình chung học kỳ cho từng sinh viên, thực hiện thống kê kết quả học tập của từng sinh viên. Đồng thời bộ phận này sẽ nhận phiếu điểm rèn luyện từ giáo viên chủ nhiệm các lớp để sau đó dựa vào các quy tắc tính toán và tiêu chuẩn xét mà phòng đào tạo đưa ra để xét việc: học bổng, thi lại. Thống kê các sinh viên học lại. thi lại gửi cho phòng đào tạo để có kế hoạch học lại, thi l ại cho các sinh viên đó. Kết thúc năm học bộ phận quản lý điểm sẽ đưa ra danh sách những sinh viên được học bổng, bị học lại và lưu ban. Các sinh viên bị lưu ban sẽ được phòng đào tạo xếp vào lớp mới ở khóa dưới Sau khi hoàn thành khóa học bộ phận quản lý điểm sẽ dựa vào điểm học tập và điểm rèn luyện của các sinh viên mà lập ra danh sách những sinh viên đ ược làm luận văn tốt nghiệp và thi tốt nghiệp. Sau khi có điểm bảo vệ luận văn và điểm thi t ốt nghiệp thì bộ phận này sẽ cập nhật điểm này vào bảng điểm của từng sinh viên, sau đó sẽ tính điểm trung bình chung và cuối cùng sẽ xem xét sinh viên tốt nghiệp loại gi, và Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 6
 7. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự những sinh viên nào còn bị nợ môn không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Sau đó gửi cho phòng đào tạo cấp bằng cho các sinh viên đủ điều kiện ra trường và lập kế hoạch cho sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp học và trả nợ các môn. Đối với các sinh viên tốt nghiệp ra trường, bộ phận quản lý điểm in bảng điểm cá nhân. tổng kết toàn bộ kết quả học tập trong từng khoá học gửi cho từng sinh viên. Đồng thời in bằng t ốt nghi ệp ra trường cho các sinh viên theo kết quả xét của ban cán bộ 4. Quy tắc quản lý Sau khi học xong một môn học nào đó sinh viên sẽ phải thi kết thúc môn học. Điểm của lần thi này sẽ là điểm tổng kết của môn học đó. Trong quá trình học môn đó sẽ có 2 bài kiểm tra. Điểm của 2 bài kiểm tra này sẽ không tính vào điểm tổng kết môn học, nó chỉ là cơ sở để đánh giá kết quả học tập. Nếu một trong 2 bài kiểm tra đó mà sinh viên không đạt yêu cầu (điểm kiểm tra dưới 5) sẽ bị đình chỉ thi và phải học lại môn này cùng khóa dưới. Trong quá trình thi kết thúc môn học nếu sinh viên bỏ thi ở kì thi chính, nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ thi lần 1 và nhận điểm 0 ở lần thi đó. Sinh viên không thi hoặc chưa đạt yêu cầu ở lần thi chính đối môn học nào đó được quyền thi lại ở kì thi phụ kế tiếp. Nếu trong đợt thi này sv đạt yêu cầu thì điểm trong lần thi này s ẽ được ghi ở cột điểm lần 2. Còn nếu trong lần thi lại đó sinh viên vẫn không đ ạt yêu cầu thi sinh viên đó phải học lại cùng khóa dưới vào năm sau. Kết quả được công nhận là kết quả cao nhất trong các lần thi và điểm này sẽ được ghi ở cột điểm lần 3 Điểm thi kết thúc môn học: điểm thi sau từng môn học được tính theo thang điểm từ 0->10. Nếu điểm thi bị dưới 5 sinh viên phải thi l ại theo thời khóa bi ểu c ủa phòng đào tạo -Điểm trung bình chung cuối kỳ: Được lấy tròn đến 2 chữ số thập phân. Kết quả học tập của mỗi sinh viên cuối kỳ hoặc cuối năm học, cuối khóa học được đánh giá qua các số liệu sau:  Số học phần đã được tích lũy trong suốt quá trình học  Điểm thi kết thúc của từng môn(Điểm thi) Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 7
 8. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự  Hệ số của mỗi học phần được lấy bằng Đơn vị học trình cơ bản chứa trong học phần.  Do vậy điểm trung bình chung cuối kỳ sẽ được tính theo bằng: ∑ (Điểm thi kết thúc mỗi môn học * số đơn vị học trình của môn) ∑ (Số học phần đã tích lũy được) - Xét học bổng: Việc xét học bổng được căn cứ vào 3 tiêu chuẩn sau:  Điểm chung bình chung bình chung thi lần 1 của học kỳ  Không có điểm 5  Kết quả rèn luyện phải đạt từ loại khá trở lên  Không vi phạm kỷ luật Căn cứ vào 3 chỉ tiêu trên, cuối học kỳ nhà trường dựa vào kết quả học tập của sinh viên để xét các mức học bổng:  Loại xuất sắc: Điểm chung bình chung + điểm rèn luyện từ 9.00 trở lên đạt học bổng loại A(Loại A: 240.000đ *5.5 tháng học)  Loại giỏi: Điểm chung bình chung + điểm rèn luyện từ 8.00 đ ến 8.99 đạt học bổng loại B (Loại B: 180.000đ *5.5 tháng học)  Loại khá : Điểm chung bình chung + điểm rèn luyện từ 7.50 đến 7.99 đạt học bổng loại C(Loại C : 120.000đ *5.5 tháng học). -Xét lưu ban : Sinh viên bị lưu ban trong các trường hơp sau:  Có điểm trung bình chung của cả hai kỳ liên tiếp hoặc 3 học kỳ bất kỳ dưới 5.  Số đơn vị học trình thi lại lần 2 không đạt là 10 trình. -Xét thôi học: Sinh viên tự ý bỏ học, vi phạm nghiêm trọng các quy chế của nhà trường hoặc bị 2 lần lưu ban liên tiếp nhau Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 8
 9. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự Bằng tốt nghiệp: Cấp theo ngành đào tạo, trên ngành có ghi rõ tên ngành đào tạo, loại hình đào tạo và hạng tốt nghiệp. Hạng tốt nghiệp được xác định căn c ứ vào đi ểm trung bình chung tích lũy của các học phần trong toàn khóa học. Điểm cuối cùng để tính trung bình chung toàn khóa học sẽ không tính những điểm không đạt yêu cầu mà chỉ tính nhũng điểm sinh viên đã đạt yêu cầu sau khi đã trả nợ xong  Xuất sắc: Điểm trung bình chung từ 9.00 trở lên  Giỏi: Điểm trung bình chung từ 8.00 đến 8.99  Khá: Điểm trung bình chung từ 7.00 đến 7.99  Trung bình: Điểm trung bình chung từ 5.00 đến 6.99 Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 9
 10. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự 5. Mẫu biểu Danh sách sinh viên của từng lớp DANH SÁCH LỚP Học viện kĩ thuật quân sự Khoa:……. Phòng đào tạo Lớp:…….. Ngày Chỗ ở STT Mã sv Họ tên Sv Giới Quê quán Ghi chú sinh hiện tại 1 …… …………… ……… ….. ………….. ……… …… 2 ……. …………… ……… ….. …………. ……….. ……… 3 …….. …………… ……… ….. …………. ……….. ………. Danh sách môn học Học viện kĩ thuật quân sự DANH SÁCH MÔN HỌC Phòng đào tạo STT Mã MH Tên MH Bộ môn ĐVHT HK Ngành ĐT Chuyên ngành ĐT 1 ………. ……… ……… ……. …… ……….. …………………… 2 ………. ………. ………. …….. ……. ……… ………………. … ………. ………. ………. …….. ……. ……….. ………………… Phiếu điểm của từng môn Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 10
 11. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự Học viện kĩ thuật quân sự Phòng đào tạo PHIẾU ĐIỂM Lớp:…… Khoa:……. Môn thi:… Số tiết:…. Số đvht:….. Học kì:…… Ngày thi:…. Giáo viên:…. Điểm Họ và tên Số Ghi STT Mã sv Ngày sinh Số tờ Sv kí Ch sv phách Số chú ữ 1 2 …. Ngày….Tháng…Năm Tình hình thi:………… Chủ nhiệm bộ môn Người nhận ……………………….. (Kí và ghi rõ h ọ tên) (Kí và ghi rõ họ tên) Cán bộ coi thi: 1…………..2………….. Bảng điểm của từng lớp theo từng kỳ Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 11
 12. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự Học viện kĩ thuật quân sự KẾT QUẢ HỌC TẬP CUỐI KỲ Phòng đào tạo Học kì:……. Năm học:…. Khóa:………. Lớp:……… Chuyên ngành:…. STT Mã sv Họ và tên sv Ngày sinh 48AA 73AH 03BK Ghi chú 1 …….. ………….. ………….. ……. ……… …….. ……….. 2 ………. .. …………. ………. ……….. ………. ……… 3 ……… ………….. ………….. ……… ……….. ………. ……… Người lập biểu (Kí và ghi rõ họ tên) Bảng kết quả học tập cuối năm Học viện kĩ thuật quân sự BẢNG ĐIỂM CUỐI NĂM Phòng đào tạo Năm học:…….. Khóa:…… Lớp:…………….. Chuyên ngành:…. Điểm Ghi chú STT Mã sv Họ tên sv Ngày sinh Mã MH Lần 1 Lần 2 Lần 3 1 …….. ………… ….. ……….. ……. ….. …….. ………. 2 …….. …………. …………. ……….. …….. …….. …….. ……… …… .. ………… ………….. ………… ……… ……… …… ………. Người lập biểu (Kí và ghi rõ họ tên) Bảng điểm của mỗi sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 12
 13. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự Bộ quốc phòng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Học viện kĩ thuật quân sự Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN Họ và tên:……………… Lớp:………. Ngày sinh:…………….. Khóa:……... Giới tính:……………… Chuyên ngành:….. Quê quán:……………. Loại hình đào tạo:…. Điểm STT Mã MH Tên MH Số tiết Số đvht Lần 1 Lần 2 Lần 3 Ngày..... Tháng…..Năm… Ngày……Tháng…..Năm….. Người lập biểu Giám đốc học viện (Kí và ghi rõ họ tên ) (Kí và ghi rõ họ tên) Danh sánh sinh viên thi lại Học viện kĩ thuật quân sự DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI Phòng đào tạo Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 13
 14. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự Học kỳ:….. Khóa:….. Năm học:….. Chuyên ngành:…… Lớp:……… Họ tên Số môn Tổng số Tên Ghi STT Mã sv Ngày sinh Lớp Điểm sv nợ đvht nợ môn chú Ngày…..Tháng…..Năm…. Người lập biểu (Kí và ghi rõ họ tên) Danh sách sinh viên lưu ban Học viện kĩ thuật quân sự DANH SÁCH SINH VIÊN LƯU BAN Phong đào tạo Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 14
 15. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự Khóa:…… Loại hình đào tạo:….. Năm học:….. Chuyên ngành:…….. STT Mã sv Họ và tên sv Ngày sinh Giới Lớp ĐTBC KQ_RL Ghi chú …………… 1 …….. ……….. …….. …… ……. …… ………. . 2 ………. …………… ………… ……… ……. ………. ……… ……….. …. …… ………… ………….. …….. …… ………. ………. ………. Ngày …..tháng…năm… Người lập biểu (Kí và ghi rõ họ tên) Danh sách sinh viên được học bổng Học vịên kĩ thuật quân sự DANH SÁCH HỌC BỔNG Phòng đào tạo Khóa:…… Loại hình đào tạo:….. Năm học:….. Chuyên ngành:…….. STT Mã sv Họ và tên sv Ngày sinh Giới Lớp ĐTBC KQ_RL Ghi chú 1 …….. ………… ………. …….. ….. ……… ……… ………… 2 …….. …………. ………… …….. …….. ………. ……… ……….. ….. …….. ………….. …………. ……… …… ………. ……… ………… Ngày …..tháng…năm… Người lập biểu (Kí và ghi rõ họ tên) II. Mô hình tiến trình nghiệp vụ của hệ thống 1. Các kí hiệu sử dụng trong mô hình Dùng kí hiệu hình chữ nhật để mô tả chức năng của hệ thống, tên của chức năng ghi bên trong. Ví dụ như: bộ phận quản lý điểm, bộ phận quản lý sinh viên Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 15
 16. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự Bộ phận quản lý điểm -In phiếu điểm -Cập nhật điểm MH -…….. Dùng mũi tên chỉ hướng của luồng dữ liệu, tên luồng dữ liệu ghi trên mũi tên Phiếu điểm Dùng kí hiệu hình elíp để miêu tả tác nhân bên ngoài của hệ thống, tên tác nhân ghi bên trong Sinh viên 2. Vẽ mô hình Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 16
 17. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự DSSV Báo cáo + DSSV Phòng dào tạo Bộ phận quản lý đào tạo Bộ phận quản lý sinh viên Q u y r ắc tín h to á n + tiê u ch u ẩn xé t B á o c á o k ết q u ả từ ng k ỳ - Tiếp nhận danh sách sinh viên - kế hoạch đào tạo trong kỳ - Tiếp nhận thông tin sinh - Phân công lớp theo các viên chuyên nghành - In danh sách sinh viên - phân công gião viên - In thẻ sinh viên giảng dạy, kíp học, phòng - Xủ lý thôi học, dừng học, học chuyển lốp, chuyển ngành - Phân công lịch học lại . T hể SV T hô n g ti n S V Thi lại của từng khoá Th ờ i kh ó a b iểu K ết q u ả xủ l ý H SSV Bộ phận quản lý điểm - Tiếp nhận và kiểm tra phiếu điểm Phiếu điểm Giáo viên bộ môn - Cập nhật điểm môn học Sinh viên - Tính điểm TBC - Nhận phiếu điểm rèn luyện Kết quả học tập - In kết quả học tập - Thống kê sinh viên thi lại . Lưu ban, học bổng P h iếu đ i ểm r è n lu yện P h iếu đ iểm th i Giáo viên chủ nhiệm Thời khóa biểu Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 17
 18. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG I. Sơ đồ phân rã chức năng 1. Các bước xây dựng: Bao gồm 3 bước • Xác định các chức năng chi tiết của hệ thống • Gom nhóm các chức năng chi tiết thành các chức năng to hơn: Gồm 5 bước  Bước 1: Trong bảng khảo sát chi tiết hệ thống hiện tại gạch chân tất cả các động từ+bổ ngữ liên quan đến công việc của hệ thống  Bước 2: Trong danh sách các chức năng được chọn ở bước 1 tìm và loại bỏ những chức năng trùng lặp  Bước 3: Trong những danh sách được chọn ở bước 2, gom nhóm những chức năng do 1 người thực hiện lại  Bước 4: Trong những danh sách những chức năng được chọn ở bước 3, loại bỏ những chức năng không có ý nghĩa với hệ thống  Bước 5: Chỉnh sửa lại tên các chức năng được chọn ở bước 4 cho hợp lý • Vẽ sơ đồ chức năng 2. Kí hiệu sử dụng Sử dụng hình chữ nhật đễ biểu diễn chức năng chi tiết của hệ thống. Chức năng là công việc mà tổ chức cần làm và được phân theo nhiều mức từ tổng hợp đến chi tiết Quản lý hồ sơ sinh viên Mỗi chức năng được phân rã thành các chức năng con. Các chức năng con có quan hệ phân cấp với chức năng cha. Biểu diễn: Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 18
 19. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự 3. Áp dụng bài toán • Từ quy trình quản lý gạch chân tất cả các động từ+ bổ ngữ liên quan đ ến công việc của hệ thống Khi sinh viên mới nhập trường thì bộ phận quản lý sinh viên tiến hành cập nhật hồ sơ sinh viên mới, lưu các thông tin chi tiết về sinh viên trong tệp Hồ sơ sinh viên. Để làm việc này bộ phận quản lý sinh viên phải căn cứ vào hồ sơ dự tuyển và hồ sơ nhập học lấy những thông tin cần thiết lưu vào bảng HSSV và tiến hành làm thẻ SV cho sinh viên . Sau khi đã có đầy đủ thông tin của từng sinh viên,bộ phận này sẽ tiến hành phân lớp tách lớp theo các chuyên ngành đã đăng kí từ đầu , in danh sách sinh viên của từng lớp và gửi danh sách đó cho bộ phận quản lý sinh viên cập nhật danh sách lớp cho các sinh viên. Đồng thời bộ phận này sẽ cập nhật danh mục môn học, cập nhật danh mục khoa, lớp học, loại hình đào tạo. Sau khi đã phân lớp, tách lớp xong bộ phận đào tạo lập kế hoạch đào tạo toàn khoá và kế hoạch giảng dạy từng kỳ cho từng lớp như: phân công giáo viên chủ nhiệm, các môn học trong học kỳ, giáo viên giảng dạy cho từng môn học, phân công phòng học và khu vực học. Mỗi giáo viên bộ môn sẽ phụ trách một số lớp. Kết thúc môn học giáo viên tổ chức thi. Giáo viên ra đề sau đó đưa cho bộ phận đào tạo để kiểm duyệt đề. Sau khi tổ chức thi xong giáo viên đánh giá cho điểm từng sinh viên và ghi vào phiếu điểm của lớp đó, kí xác nhận và gửi cho bộ phận quản lý điểm. Bộ phận quản lý điểm tiến hành cập kiểm tra xem xét, nếu không có gì sai sót sẽ cập nhật từng điểm từng môn cho từng sinh viên vào bảng DSV. Điểm này sẽ được ghi là điểm lần 1 của sinh viên với môn học đó. Đồng thời bộ phận này sẽ gửi một bản sao phiếu điểm cho từng lớp học thông qua giáo viên chủ nhiệm. Đối với các sinh viên có điểm chưa đạt phải thi lần tiếp theo kế hoạch của phòng đào tạo. Giáo viên tiến hành tổ chức thi lần tiếp theo cho các sinh viên đó và đánh giá cho điểm vào phiếu điểm riêng gửi cho bộ phận quản lý điểm để bộ phận này cập nhật lại điểm cho các sinh viên đó. Đối với các sinh viên thi lần 2 chưa đạt thì phải học lại môn học đó, kế hoạch học có thể sinh viên tự liên hệ với giáo viên nhưng trong thời gian mà học viện cho phép. Sau khi học lại xong giáo viên tổ chức thi và đánh giá điểm lần 3 cho các sinh viên đó. Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 19
 20. Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự Mỗi một kỳ trường sẽ tổ chức thi và học thành 2 đợt, sau mỗi một đợt bộ phận quản lý điểm đều tính điểm trung bình của đợt đó để đánh giá sơ bộ kết quả học tập của từng sinh viên, từng lớp, từng khoa và phục vụ một số công tác khác. Cuối mỗi kỳ học, bộ phận quản lý điểm lại tính điểm trung bình chung học kỳ cho từng sinh viên, thực hiện thống kê kết quả học tập của từng sinh viên. Đồng thời bộ phận này sẽ nhận phiếu điểm rèn luyện từ giáo viên chủ nhiệm các lớp để sau đó dựa vào các quy tắc tính toán và tiêu chuẩn xét mà phòng đào tạo đưa ra để xét việc: học bổng, thi lại. Thống kê các sinh viên học lại. thi lại gửi cho phòng đào tạo để có kế hoạch học lại, thi lại cho các sinh viên đó. Kết thúc năm học bộ phận quản lý điểm sẽ đưa ra danh sách những sinh viên được học bổng, bị học lại và lưu ban . Các sinh viên bị lưu ban sẽ được phòng đào tạo xếp vào lớp mới ở khóa dưới Sau khi hoàn thành khóa học bộ phận quản lý điểm sẽ dựa vào điểm học tập và điểm rèn luyện của các sinh viên mà lập ra danh sách những sinh viên được làm luận văn tốt nghiệp và thi tốt nghiệp. Sau khi có điểm bảo vệ luận văn và điểm thi t ốt nghiệp thì bộ phận này sẽ cập nhật điểm này vào bảng điểm của từng sinh viên, sau đó sẽ tính điểm trung bình chung và cuối cùng sẽ xem xét sinh viên tốt nghiệp loại gi, và những sinh viên nào còn bị nợ môn không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Sau đó gửi cho phòng đào tạo cấp bằng cho các sinh viên đủ điều kiện ra trường và lập kế hoạch cho sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp học và trả nợ các môn. Đối với các sinh viên tốt nghiệp ra trường, bộ phận quản lý điểm in bảng điểm cá nhân. tổng kết toàn bộ kết quả học tập trong từng khoá học gửi cho từng sinh viên. Đồng thời in bằng tốt nghiệp ra trường cho các sinh viên theo kết quả xét của ban cán bộ • Sau khi gạch chân được các động từ + bổ ngữ như sau: (1) Tiến hành cập nhật hồ sơ sinh viên (2) Lưu thong tin sinh viên (3) In thẻ SV (4) Tiến hành phân và tách lớp (5) In danh sách sinh viên (6) Gửi danh sách sinh viên (7) Cập nhật danh sách lớp Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa_ TH4A 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2