intTypePromotion=4

Đề tài: Quản lý điểm sinh viên

Chia sẻ: Hieu Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

5
1.287
lượt xem
291
download

Đề tài: Quản lý điểm sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng hệ thống quản lí điểm sinh viên của một trường Đại học theo từng kỳ, năm học và cuối khóa. Phòng đào tạo quản lý sinh viên theo khóa, lớp học, mã số sinh viên là thông tin duy nhất để phân biệt sinh viên với nhau. Giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người học theo hướng tích cực. Nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Quản lý điểm sinh viên

 1. Trường Đại học Quang Trung Khoa Kĩ Thuật – Công Nghệ Lớp K2.101 Bài tập: UML Đề tài: QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VIÊN GVHD: Trương Thị Thanh Thực hiện: Nhóm 1 1. Nguyễn Đình Dự 2. Hoàng Thị Giang 3. Lâm Văn Giới 1
 2. Nội dung:  Phân tích yêu cầu  Các tác nhân hệ thống  Ca sử dụng và đặc tả ca sử dụng  Biểu đồ ca sử dụng. 2 Thực hiện: Nhóm 1
 3. Phân tích yêu cầu.  Mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý điểm của Sinh viên của một trường đại học theo từng kỳ, năm học và cuối khóa học.  Yêu cầu: - Phòng đào tạo: Quản lý thông tin sinh viên theo khóa, lớp học và mã sinh viên, mã sinh viên là thông tin duy nhất để phân biệt sinh viên với nhau. + Thông tin khóa: tên khóa, từ năm nào đến năm nào. + Thông tin lớp: Tên lớp, thuộc khoa nào, khóa nào. 3 Thực hiện: Nhóm 1
 4. Phân tích yêu cầu. Yêu cầu(tt):  Phòng khảo thí: Quản lý điểm của sinh viên - + Điểm của sinh viên trong một học kỳ được tính theo các môn học. + Trong học kỳ mỗi môn học có các thành phần điểm: - Điểm giữa kỳ: 30% - Điểm cuối kỳ: 70% + Thông tin điểm gồm điểm của môn học nào, sinh viên nào và điểm bao nhiêu. 4 Thực hiện: Nhóm 1
 5. Phân tích yêu cầu. Yêu cầu (tt):  Giáo viên: Quản lý điểm về môn học mà mình - phụ trách theo từng lớp và gửi bảng điểm cho phòng khảo thí. Sinh viên, phụ huynh: Hệ thống hỗ trợ việc - tìm kiếm thông tin và xem điểm. 5 Thực hiện: Nhóm 1
 6. Các tác nhân (Actor) Phòng đào tạo: Có trách nhiệm chính về  quản lý thông tin giáo viên, sinh viên.  Phòng khảo thí: Có trách nhiệm chính và tương tác với hệ thống trong quá trình quản lý điểm của sinh viên các khóa.  Giáo viên: Có trách nhiệm về điểm số do mình phụ trách và tổng kết các điểm thành phần (điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ) và nộp bảng điểm. 6 Thực hiện: Nhóm 1
 7. Các tác nhân (Actor)  Sinh viên, phụ huynh: Được hệ thống quản lý thông tin về điểm, có thể nhận kết quả điểm và xem thông tin.  Quản trị hệ thống: Là hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý điểm trong trường, tương tác với người sử dụng thông qua giao diện người - máy 7 Thực hiện: Nhóm 1
 8. Ca sử dụng  Quản lý thông tin Sinh viên: Tác nhân: Phòng đào tạo. - Mô tả: Phòng đào tạo cập nhật (thêm, sửa, xóa) - thông tin sinh viên như khóa, lớp, mã sinh viên. Quản lý điểm sinh viên:  Tác nhân: Phòng khảo thí, giáo viên. - Mô tả: Phòng khảo thí cập nhật (thêm, sửa, xóa) - thông tin về điểm của sinh viên. 8 Thực hiện: Nhóm 1
 9. Ca sử dụng Quản lý điểm về môn học:  - Tác nhân: Giáo viên, phòng khảo thí. - Mô tả: Giáo viên cập nhật (thêm, sửa, xóa) thông tin về điểm của môn học mà mình phụ trách.  Xem thông tin, xem điểm: - Tác nhân: Sinh viên, phụ huynh. - Mô tả: Sinh viên, phụ huynh xem thông tin về lớp, môn học và điểm, sai sót có thể phản hồi. 9 Thực hiện: Nhóm 1
 10. Ca sử dụng Quản lý tài khoản người dùng  Tác nhân: Quản trị hệ thống. - Mô tả: Thêm, sửa, xóa, phân quyền cho - người dùng hệ thống. 10 Thực hiện: Nhóm 1
 11. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát 11 Thực hiện: Nhóm 1
 12. Biểu đồ ca sử dụng Phòng đào tạo 12 Thực hiện: Nhóm 1
 13. Biểu đồ ca sử dụng Giáo viên 13 Thực hiện: Nhóm 1
 14. Biểu đồ ca sử dụng Phòng khảo thí 14 Thực hiện: Nhóm 1
 15. Biểu đồ ca sử dụng Sinh viên – Phụ huynh 15 Thực hiện: Nhóm 1
 16. Nội dung: hình khái niệm.  Mô  Biểu đồ lớp.  Biểu đồ hoạt động. Thực hiện: Nhóm 1
 17. Mô hình khái niệm Thực hiện: Nhóm 1
 18. Biểu đồ lớp Thực hiện: Nhóm 1
 19. Biểu đồ hoạt động Thực hiện: Nhóm 1
 20. Biểu đồ hoạt động - Hoạt động quản lý thông tin về Giáo viên của Phòng đào tạo Thực hiện: Nhóm 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2