intTypePromotion=3

Đề tài : QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH TRƯỜNG CẤP 3

Chia sẻ: Lam Phuong Huyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

1
1.201
lượt xem
378
download

Đề tài : QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH TRƯỜNG CẤP 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khảo sát hiện trạng A.Cơ cấu tổ chức quản lý điểm của trường THPT Nguyễn Du.  Tiếp nhận điểm: cuối mỗi học kỳ bộ phận giáo vụ nhận điểm từ các giáo viên bộ môn.  Nhập điểm: Sau khi tiếp nhận điểm, bộ phận giáo vụ ghi nhận điểm vào hệ thống. Sau đó tính toán điểm trung bình môn, trung bình học kì, nếu là học kỳ 2 thì tính trung bình cả năm.  In bảng điểm: Sau khi tính toán xong điểm bộ phận giáo vụ sẽ in điểm cho từng học sinh(sổ liên lạc). B.Hệ thống cũ:  Chưa sử dụng phần mềm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài : QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH TRƯỜNG CẤP 3

 1. Trường Đại Học Trà Vinh Khoa: Kỹ Thuật và Công Nghệ Đề tài : QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH TRƯỜNG CẤP 3
 2. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm MỤC LỤC NỘI DUNG THỰC HIỆN............................................................................................................. 3 I. Giới thiệu................................................................................................................................ 3 II. Khảo sát hiện trạng............................................................................................................... 3 III. Lập danh sách yêu cầu phần mềm ................................................................................... 4 IV. Mô hình hóa yêu cầu phần mềm...................................................................................... 6 V. Thiết kế phần mềm............................................................................................................. 12 Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 2
 3. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm NỘI DUNG THỰC HIỆN 1.Giới thiệu. 2.Khảo sát hiện trạng. 3.Lập danh sách yêu cầu. 4.Mô hình hóa yêu cầu. 5.Thiết kế phần mềm I. Giới thiệu  Tên phần mềm :Phần mềm quản lý điểm học sinh trường cấp 3.  Hệ thống sử dụng phần mềm: SQL server, Visual Studio.Net Framework, …  Phạm vi phần mềm: Sử dụng trong trường cấp 3,do bộ phận giáo vụ nhà trường quản lý. II. Khảo sát hiện trạng A.Cơ cấu tổ chức quản lý điểm của trường THPT Nguyễn Du.  Tiếp nhận điểm: cuối mỗi học kỳ bộ phận giáo vụ nhận điểm từ các giáo viên bộ môn.  Nhập điểm: Sau khi tiếp nhận điểm, bộ phận giáo vụ ghi nhận điểm vào hệ thống. Sau đó tính toán điểm trung bình môn, trung bình học kì, nếu là học kỳ 2 thì tính trung bình cả năm.  In bảng điểm: Sau khi tính toán xong điểm bộ phận giáo vụ sẽ in điểm cho từng học sinh(sổ liên lạc). B.Hệ thống cũ:  Chưa sử dụng phần mềm nào để quản lý điểm. C.Bộ phận liên quan:  Giáo vụ nhà trường. D.Các công việc tương ứng:  Tiếp nhận điểm, tính toán, xếp loại, in bảng điểm(trung bình, xếp loại). E.Các quy định ràng buộc:  Nhập điểm: tiếp nhận thang điểm từ 0 =>10.  Tính toán điểm: o TBM = ( ∑15’ + ∑45’ + điểm thi*2) / ∑số các điểm o TBHK=(TBM Toán*2 + TBM Văn*2 + ∑TB Các môn còn lại) / ∑TB các môn. o TBCN=(TBHK I + TBHK II*2) / 3 Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 3
 4. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm  Tính học lực o Xuất sắc: 9 < = TBHK,TBCN < = 10 o Giỏi: TBHK,TBCN > = 8.0. o Khá: TBHK,TBCN > = 6.5. o Trung Bình: TBHK,TBCN > = 5.0. o Yếu: TBHK,TBCN > = 3.5. o Kém: 0 < = TBHK,TBCN< 3.5. III. Lập danh sách yêu cầu phần mềm Yêu cầu chức năng Mã Số Mã Số Quy Mã Số Biểu Tên YC Loại YC Ghi Chú YC Định Mẫu YC01 Tiếp Nhận Điểm QD01 Ghi Điểm YC02 Lưu Trữ QD01 BM01 Tra Cứu Điểm YC03 Tra Cứu QD02 BM02 Tính TBM YC04 Tính Toán QD03 BM03 Tính TBHK YC05 Tính Toán QD04 BM03 Tính TBCN YC06 Tính Toán QD05 BM03 Xếp Loại Học YC07 Lực Tính Toán QD07 BM03 In Bảng Điểm YC08 Kết Xuất BM04 Cập Nhật Điểm YC09 Lưu Trữ QD07 BM05 Thêm Vào Cột YC10 Lưu Trữ QD08 BM01 Điểm YC11 Xóa Điểm Lưu Trữ QD09 BM06 Yêu cầu hệ thống và chất lượng Mã Số Mã Số Quy Mã Số Biểu Tên YC Loại YC Ghi Chú YC Định Mẫu Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 4
 5. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm Yêu Cầu Hệ YC12 Sao Lưu Sao Lưu BM07 Thống Yêu Cầu Hệ YC13 Phục Hồi Phục Hồi BM08 Thống Yêu Cầu YC14 Tiến Hóa Chất Lượng QD10 BM09 Chất Lượng Các quy định MS Quy Nội Dung Định QD01 Thang điểm thuộc [0,10] QD02 Cần MSHS thuộc quản lý của nhà trường. QD03 Cần MSHS thuộc quản lý của nhà trường. QD04 Cần MSHS thuộc quản lý của nhà trường. QD05 Cần MSHS thuộc quản lý của nhà trường. QD06 Cần MSHS thuộc quản lý của nhà trường. QD07 Thang điểm thuộc [0,10] và chữ kí của người sửa ( giáo vụ).. QD08 Thang điểm thuộc [0,10] QD09 Cần MSHS thuộc quản lý của nhà trường. QD10 Cách thức tính toán mới: TBMon,TNHK,TBCN. (Thay đổi hệ số nhân) Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 5
 6. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm IV. Mô hình hóa yêu cầu phần mềm Giáo Vụ Thông tin về học sinh D1 và điểm(MãHS,Điểm) Kiểm tra yêu cầu của Nhập Điểm điểm(0->10). Danh sách đối tượng thỏa yêu cầu D1. Ghi nhận điểm D4 xuống hệ thống. D3 Bộ Nhớ Phụ Giáo Vụ Các tiêu chuẩn tra cứu điểm(MãHS, Xuất cho MãMH,Mức điểm) D1 D6 người dùng D5 Máy In Tra Cứu Điểm Danh sách điểm các môn thỏa Xuất ra máy in D1 D3 Bộ Nhớ Phụ Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 6
 7. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm Giáo Vụ Thông tin về môn học D1 cần tính điểm TB(MãMH, Năm Học, Dữ liệu xuất Học Kỳ) Tính Điểm Máy In Trung Bình D5 Danh sách HS và Môn điểm KT tương ứng, công thức quy định. Kết quả sau khi D4 tính toán D3 Bộ Nhớ Phụ Giáo Vụ Thông tin về môn học D1 cần tính điểm TB(MãMH, Năm Học, Dữ liệu xuất Học Kỳ) Tính Điểm Trung Bình Máy In Học Kỳ, Cả D5 Danh sách HS và Năm điểm KT tương ứng, công thức quy định. Kết quả sau khi D4 tính toán D3 Bộ Nhớ Phụ Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 7
 8. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm Giáo Vụ Các tiêu chuẩn kết D1 xuất điểm(MãHS, MãMH) Dữ liệu xuất Kết Xuất Điểm Máy In D5 Danh sách điểm và học sinh thỏa D1 D3 Bộ Nhớ Phụ Giáo Vụ Thông tin về đối tượng cần D1 D6 cập nhật(MãHS, MãMH, Xuất thông báo Điểm) cho người dùng biết Cập nhật điểm Danh sách đối tượng thỏa mãn D1 Ghi nhận kết quả D4 cập nhật D3 Bộ Nhớ Phụ Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 8
 9. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm Giáo Vụ Thông tin về đối tượng cần D1 thêm điểm(MãHS, MãMH, Năm Học, Học Kỳ, Điểm) Thêm điểm Đối tượng thỏa yêu cầu D1 Ghi nhận điểm D4 mới thêm vào D3 Bộ Nhớ Phụ Giáo Vụ Thông tin về đối tượng cần D1 D6 xóa điểm(MãHS) Xuất thông báo cho người dùng biết Xóa điểm Danh sách đối tượng thỏa mãn D1 Ghi nhận kết quả D4 D3 Bộ Nhớ Phụ Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 9
 10. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm Giáo Vụ Xuất cho người dùng xem Thông tin về đối tượng cần D1 D6 xếp loại(MãHS, Năm Học, Học Kỳ) Dữ liệu xuất D5 Xếp loại học Máy In tập Danh sách HS và điểm TB tương ứng, công Kết quả sau khi thức quy định. D4 xếp loại D3 Bộ Nhớ Phụ Giáo Vụ Xuất cho người dùng Thông tin về hệ số D1 D6 xem cần xửa (MaHS) Dữ liệu xuất D5 Cập nhật hệ số Máy In nhân Danh hệ số thỏa D1 Kết quả sau khi D4 cập nhật D3 Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 10
 11. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm Bộ Nhớ Phụ Giáo Vụ D1 D5 Sao lưu dữ liệu Thiết bị lưu trữ (Backup) Đọc dữ liệu của hệ thống Sao lưu dữ liệu xuống thiết bị lưu trữ (Ổ đĩa cứng ,CD…) D3 Bộ Nhớ Phụ Giáo Vụ D1 Đọc dữ liệu từ thiết bị lưu trữ Thiết bị lưu trữ Phục hồi dữ liệu (Restore) Phục hồi dữ liệu D4 xuống hệ thống Bộ Nhớ Phụ Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 11
 12. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm V. Thiết kế phần mềm A. Thiết Kế Dữ Liệu HOCSINH (MaHS, HoHS, TenHS, GioiTinh, NgaySinh, Lop) LOP (MaLop, TenLop, Khoi) KHOI (MaKhoi, TenKhoi ) MONHOC (MaMH,TenMH) HOCKY (MaHK, TenHK) DIEMMON (MaDM, MaHS, NamHoc, MaHK) CHITIET_DM(MaDM, MaMH, KTMieng, KT15, KT45, Thi, DiemTB) TBHK (MaHS , MaHK, TBHK, HocLuc) TBCN (MaHS, TBCN, HocLuc) THAMSO (MaTS, HeSoNhan) //Tien hoa cho diem MaTS Hệ Số Nhân KTMieng 1 KT15’ 1 KT45’ 1 Thi 2 Toan 2 Van 2 HKI 1 HKII 2 Sơ Đồ Logic Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 12
 13. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm TBHK CHITIET_DM TBCN KHOI HOCKY DIEMMON LOP HOCSINH MONHOC THAMSO B. Thiết kế giao diện  Màn hình thực đơn:  Nội dung: Danh sách các chức năng phần mềm.  Thao tác người dùng: Chọn chức năng và yêu cầu thực hiện.  Màn hình nhập điểm:  Nội dung:  Thông tin về học sinh.  Thông tin môn học, điểm môn học.  Học kỳ, năm học.  Thao tác người dùng:  Nhập điểm cho từng môn học của học sinh.  Yêu cầu lưu trữ điểm.  Màn hình tra cứu điểm:  Nội dung:  Thông tin về học sinh.  Thông tin về điểm môn học. Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 13
 14. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm  Thông tin về học kì, năm học.  Thao tác người dùng:  Nhập thông tin về việc tra cứu.  Yêu cầu tra cứu.  Màn hình tính điểm TB môn học, HK, năm học:  Nội dung:  Thông tin về điểm trung bình từng môn.  Thông tin về điểm trung bình HK, năm học.  Thao tác người dùng:  Nhập thông tin về học sinh.  Nhập thông tin về HK, năm học.  Yêu cầu tính điểm trung bình từng môn, trung bình HK, năm học.  Màn hình xóa điểm:  Nội dung:  Thông tin về điểm môn học của học sinh.  Thao tác người dùng:  Nhập thông tin môn học.  Nhập thông tin học sinh.  Yêu cầu xóa điểm của môn học tương ứng.  Màn hình sao lưu dữ liệu:  Nội dung:  Nơi cần lưu trữ cơ sở dữ liệu  Thao tác người dùng:  Chọn nơi cần lưu trữ cơ sở dữ liệu  Yêu cầu lưu trữ cơ sở dữ liệu.  Màn hình phục hồi lưu dữ liệu:  Nội dung:  Nơi đang lưu trữ cơ sở dữ liệu.  Thao tác người dùng:  Chọn nơi đang cần lưu trữ cơ sở dữ liệu  Nhập thông tin : tên máy server, ten dăng nhập, mật khẩu  Chọn nơi lưu trữ để cơ sơ dữ liệu phục hồi.  Yêu cầu phục hồi  Màn hình cập nhật hệ số nhân (cho tính điểm TBHK,TBCN):  Nội dung:  Thông tin hệ số nhân.  Thao tác người dùng: Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 14
 15. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm  Nhập lại các hệ số nhân.  Yêu cầu cập nhật lại. Các Màn Hình Giao Diện Các Hình Vẽ Quy Ước Ô nhập liệu Nội dung thao tác chọn Ô chọn ABC Nút điều khiển Hàm xử lý Giá trị tự động tính toán Mô tả thuật giải Thiết bị lưu trữ A B Bộ nhớ phụ Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 15
 16. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm Thêm, Xóa, Sửa Điểm Môn Học Mã số HS : Môn : chọn Học Kỳ : chọn Năm học : chọn Loại kiểm tra : chọn Điểm số : Thêm Xóa Sửa Thoát Màn hình thêm điểm Nếu MaHS hoặc điểm không thỏa quy định =>Thông báo lỗi. Hàm thêm Ngược lại => Ghi điểm điểm vào DIEMMON,CHITIET_DM HOCSINH,MONHOC,HOCKY DIEMMON,CHITIET_DM Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 16
 17. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm Màn hình xóa điểm Nếu MaHS không thỏa quy định => Thông báo lỗi. Hàm xóa điểm Ngược lại: xóa toàn bộ điểm các môn học của học sinh có mã “MaHS” HOCSINH DIEMMON,CHITIET_DM Màn hình sửa điểm Nếu MaHS hoặc điểm không thỏa quy định =>Thông báo lỗi. Hàm sửa điểm Ngược lại => Ghi điểm vào bảng CHITIET_DM. DIEMMON,CHITIET_DM,MONHOC, DIEMMON,CHITIET_DM Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 17
 18. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm Tra Cứu Điểm Mã số HS : Môn : chọn Học Kỳ : chọn Năm học : chọn Kết Quả MaHS Môn Học Điểm 15’ Điểm 45’ Điểm Thi Điểm TB Môn Tìm Thoát Màn Hình Tra Cứu Điểm Nếu MaHS không thỏa quy định =>Thông báo lỗi. Hàm Tra Ngược lại => Xuất danh Cứu Điểm sách các môn và điếm tương ứng. HOCSINH,MONHOC,HOCKY,DIEMMON,CHITIET_D M Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 18
 19. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm Tính Điểm Trung Bình Môn Mã số HS : Môn : chọn Học Kỳ : chọn Năm học : chọn TB Môn : Tính Thoát Màn hình tính điểm TB Môn Nếu MaHS không thỏa quy định =>Thông báo lỗi. Hàm tính Ngược lại => Tính điểm điểm TBMôn cho từng môn TBMôn học của học sinh đó. HOCSINH,MONHOC,HOCKY,DIEMMON,CHITIET_DM CHITIET_DM Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 19
 20. Trường ĐH Trà Vinh Môn Công Nghệ Phần Mềm TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ, HỌC LỰC Mã số HS : Năm học : chọn Học Kỳ : chọn Học Lực TB Học Kỳ Tính Thoát Màn hình tính điểm TB Học Kỳ và học lực Nếu MaHS không thỏa quy định =>Thông báo lỗi. Hàm tính Ngược lại : Tính điểm TBHK điểm và Học Lực cho học sinh TBHK đó. HOCSINH,MONHOC,HOCKY TBHK Đề tài Quản Lý Điểm HS Cấp 3 Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản