intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Phấn Mễ 1

Chia sẻ: Xiao Gui | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

13
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.VN giới thiệu đến bạn “Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Phấn Mễ 1” nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập Tin học một cách thuận lợi. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Phấn Mễ 1

  1. Ma trận Mưć   Nội  Tông số ̉ độ dung  Nhậ Thô Vận  Vân ̣   ­ chủ  n  ng  dụn dung ̣   đề biết hiểu g 1 2 TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Bài  Cú  Đoc̣   2 2 7.  phap ́  ̉ hiêu  1 1.5 Câu  câu  chư lệnh  lệnh  ơng  lặ p lặ p   trinh ̀ For..  do 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5         1 Bài  Cú  Sử  2 3 8.  phap ́  dụng  1 1,5 Lặp  câu  câu  với  lệnh  lệnh  số  lặ p   Whil lầ n   Whil e..do chưa  e..  biết  do trướ c 1 2 1 1 0,5 1 0,5 0,5 Bài  Cú  Hiểu  Viêt́  4 1 9.  pháp  đượ đung ́   2 3 Làm  khai  c  chư việc  báo  cách  ơng  với  biến  làm  trình dãy  mản việc  số g với  biến  mả n g
  2. 1 3 1 0,5 1,5 3 Tổng số  6 7 1 câu Tổng số  3 4 3 4 6 điểm Tỷ lệ 30% 40% 30% 40% 60%
  3. PHÒNG GD & ĐT PHÚ LƯƠNG        CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Trường THCS Phấn Mễ 1                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  Môn: Tin Học 8 (Năm học 2020 – 2021) Thời gian: 45’ Họ tên: ………………………………………………. Lớp: ……….. Điểm Lời phê của giáo viên  Đề I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:   Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Câu 1 : Giả  sử  có mảng A gồm 10 phần tử  thuộc kiểu Integer. Nhập dữ liệu   cho phần tử thứ 3 : a. Read(A3); b. Write(A[3]); c. Write(A3); d. Read(A[3]); Câu 2: Giả  sử  có mảng A gồm 10 phần tử thuộc kiểu  Integer.   In giá trị  của  phần tử thứ 5 : a. Read(A5);  b.Write(A[5]); c. Write[A(5)]; d. Read(A[5]); Câu 3:  Khai báo biến kiểu mảng : c. Type   A : Array [1..5 ] of  Integer ; b. Type   A = Array [1..5] of Integer  ; c. Var  A : Array [1..5 ] of Integer  ; d. Var  A = Array [1..5] of Integer  ; Câu 4 : Để nhập giá trị cho 10 phần tử của mảng A (từ 1 đến 10) thì ta dùng câu   lệnh nào sau đây? a. Read(A[1..10]);  b. Write(A[1..10]); c. For i:=1 to 10 do   Read(A[i]); d. For i:=1 to 10 do  Write(a[i]); Câu 5:   Xác định số vòng lặp của câu lệnh sau:      For   i:= 3 to 7 do  S:= S+i ; a. 5 b. 6 c. 7 d. 4 Câu 6: Cú pháp câu lệnh lặp xác định: a. FOR = TO  DO ; b. FOR := TO  DO ; c. FOR := DO  TO ; d. FOR =TO  DO ; Câu 7: Cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước:
  4. a. While  DO  Câu lệnh; b. FOR  DO  Câu lệnh;   c.  While  TO  Câu lệnh; d. FOR  TO  Câu lệnh; Câu 8: Kiểu dữ liệu nào có các phần tử cùng kiểu : a. Kiểu Integer       b. Kiểu Real      c. Kiểu mảng           d. Tất cả đều sai II. PHẦN TỰ LUẬN  (3 điểm) Câu 1: ( 2 điêm) Hãy phát hi ̉ ện lỗi sai và sửa lại cho đúng:  A X:=5; While X:= 5 do  X:= X +5;  b) For  i:=10  to 5 do  s:= s+ i; a) Var A: Array[8.5..1] of real; c) For  i:=1 to 10.5 do  s:= s+ i; Câu 2 (1đ):   cho đoạn chương trình sau: S : = 0;      For   i:= 2 to 6 do  S:= S+i ; Sau khi thực hiện chương trình giá trị của S bằng bao nhiêu?  III. PHẦN THỰC HÀNH: (3 điêm)  ̉      Hãy viết chương trình nhập vào 10 số nguyên từ bàn phím, tính trung bình cọng  của 10 số đó và in ra màn hình số lớn nhất. Cho biết số lớn nhất lớn hơn trung bình cộng  bao nhiêu đơn vị? Bài Làm   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
  5. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
  6. Đáp án:  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM   ( 4 điểm, mỗi câu 0,5 điểm) STT 1 2 3. 4 5 6 7. 8 . . . . . . Trả lời d b c c a b a c  II. PHẦN TỰ LUẬN  :    (3 điểm)  Câu 1:  a. Sai, thừa dấu : sau X       Sửa X:=5; While X= 5 do  X:= X +5;  b. Sai, giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối        Sửa For  i:=5  to 10 do  s:= s+ i; c. Sai, chỉ số đầu lớn hơn chỉ số cuối và chỉ số đầu là số thực        Sửa Var A: Array[1..8] of Real; ́ ̣ ́ ̀ ́ ực.  d. Sai, gia tri cuôi la sô th     Sửa lai:For  i ̣ :=1 to 10 do  s:= s+ i; Câu 2:          Kết quả: S= 20 i 2 3 4 5 6 7 i 
  7. Writeln(‘ so lon nhat la’ ,Max); Writeln(‘ so don vi so lon nhat hon tbc la’ ,Max); Readln;      End.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2