intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Sở GD&ĐT Quảng Trị - Mã đề 234

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

38
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi Kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Sở GD&ĐT Quảng Trị - Mã đề 234 phục vụ cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức môn Toán trung học phổ thông, luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giúp các thầy cô giáo trau dồi kinh nghiệm ôn tập cho kỳ thi này. Hy vọng đề thi phục vụ hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Sở GD&ĐT Quảng Trị - Mã đề 234

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ<br /> TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ<br /> ĐỀ THI THỬ LẦN 1<br /> (Đề thi có 06 trang)<br /> <br /> KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018<br /> Bài thi: TOÁN<br /> Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:………………………………………………………<br /> Số báo danh:………………………………………………………….<br /> <br /> Mã đề thi 234<br /> <br /> Câu 1. Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  có bảng biến<br /> thiên như hình vẽ. Giá trị cực đại của hàm số là<br /> A. x  1.<br /> B. x  1.<br /> C. y  4.<br /> D. y  0.<br /> <br />  x  3  2t<br /> <br /> Câu 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d có phương trình tham số:  y  t<br /> . Đường<br /> z  1 t<br /> <br /> thẳng d có một vec-tơ chỉ phương là<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. u   2;1; 1 .<br /> B. u   3;0;1 .<br /> C. u   2;0; 1 .<br /> D. u   3;1; 1 .<br /> <br /> Câu 3. Cho khối hộp chữ nhật ABCD. A ' B ' C ' D ' có độ dài AB  a, AD  b, AA '  c. Thể tích của khối hộp chữ<br /> nhật đã cho bằng<br /> abc<br /> abc<br /> abc<br /> .<br /> .<br /> .<br /> A.<br /> B. abc.<br /> C.<br /> D.<br /> 6<br /> 3<br /> 4<br /> Câu 4. Cho hình phẳng  H  giới hạn bởi đồ thị các hàm số y  f  x  , y  g  x  và các đường thẳng x  a, x  b<br /> <br />  a  b ,<br /> <br /> trong đó y  f  x  và y  g  x  là các hàm số liên tục trên đoạn  a; b . Diện tích của hình phẳng  H <br /> <br /> được tính theo công thức<br /> b<br /> <br /> b<br /> <br /> A. S    f  x   g  x  dx.<br /> <br /> B. S    f 2  x   g 2  x  dx.<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> b<br /> <br /> b<br /> <br /> C. S   f  x   g  x  dx.<br /> <br /> D. S   f 2  x   g 2  x  dx.<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> 2x  1<br /> Câu 5. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y <br /> là<br /> x 1<br /> 1<br /> A. y  2.<br /> B. x   .<br /> C. x  1.<br /> D. y  1.<br /> 2<br /> Câu 6. Cho số phức z có điểm biểu diễn trong mặt phẳng toạ độ là điểm M  2; 1 . Mô-đun của số phức z bằng<br /> A. 3.<br /> B. 3.<br /> C. 5.<br /> D. 5.<br /> Câu 7. Phương trình cos x  1 có tập nghiệm là<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. S  k ; k   .<br /> B. S    k 2 ; k    .<br /> C. S  k 2 ; k  .<br /> D. S    k ; k    .<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 8. Có bao nhiêu cách xếp 3 bạn A, B, C vào một dãy ghế hàng ngang có 4 chỗ ngồi?<br /> A. 4 cách.<br /> B. 24 cách.<br /> Câu 9. Nghiệm của phương trình log 4  x  1  3 là<br /> <br /> C. 6 cách.<br /> <br /> D. 64 cách.<br /> <br /> A. x  66.<br /> <br /> C. x  68.<br /> <br /> D. x  65.<br /> Trang 1/6 – Mã đề thi 234<br /> <br /> B. x  63.<br /> <br /> Câu 10. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm M  2;1;0  và mặt phẳng<br /> <br />  P  : x  2 y  2 z  3  0.<br /> <br /> Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng  P  bằng<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> .<br /> B.<br /> C. 3.<br /> .<br /> 3<br /> 3<br /> Câu 11. Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?<br /> A. y  x3  3x  1.<br /> <br /> D. 1.<br /> <br /> A.<br /> <br /> B. y  x3  3x  1.<br /> C. y  x3  3x 2  1.<br /> D. y  x3  3x 2  1.<br /> <br /> Câu 12. Cho hình nón  N  có chiều cao h  4, bán kính đường tròn đáy r  3. Diện tích xung quay của hình nón<br /> <br /> N <br /> <br /> bằng<br /> <br /> A. 12 .<br /> <br /> B. 20 .<br /> <br /> C. 15 .<br /> <br /> D. 30 .<br /> <br /> Câu 13. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm A 1;1; 2  và B  0; 2;3 . Mặt phẳng  P  đi qua<br /> <br /> gốc toạ độ và vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm A, B có phương trình là<br /> A. x  2 y  z  0.<br /> <br /> B. x  y  z  0.<br /> <br /> Câu 14. Cho hàm số y  7 x<br /> A. y '  7 x<br /> <br /> 2<br /> <br />  x2<br /> <br /> 2<br /> <br />  2 x  1 ln 7.<br /> <br /> C. x  y  3 z  0.<br /> <br /> D. x  3 y  5 z  0.<br /> <br />  x2<br /> <br /> . Tính đạo hàm của hàm số đã cho.<br /> <br /> B. y '  7 x<br /> <br /> 2<br /> <br />  x2<br /> <br />  2 x  1 .<br /> <br /> C. y '  7 x<br /> <br /> 2<br /> <br />  x2<br /> <br />  2 x  1 .<br /> <br /> D. y '  7 x<br /> <br /> 2<br /> <br />  x2<br /> <br /> ln 7.<br /> ln 7<br /> Câu 15. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm A 1; 2; 1 , B  2; 1;3 và C  3;5;1 . Gọi điểm<br /> D  a; b; c  thoả mãn tứ giác ABCD là hình bình hành. Tính tổng T  a  b  c.<br /> <br /> A. T  1.<br /> <br /> B. T  5.<br /> <br /> C. T  3.<br /> <br /> D. T  1.<br /> <br /> Câu 16. Cho hàm số y  x  2 x  2 có đồ thị  C  và điểm M 1;1 thuộc  C  . Gọi  là tiếp tuyến của  C  tại<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> M . Đường thẳng  đi qua điểm nào sau đây?<br /> <br /> A. P  0; 2  .<br /> <br /> C. Q  3;0  .<br /> <br /> C. R  3;0  .<br /> <br /> Câu 17. Cho các số thực a , b đồng thời thoả mãn 3 a 2b  1152 và log<br /> <br /> D. S  0; 2  .<br /> 5<br /> <br />  a  b   2.<br /> <br /> P  a  b.<br /> A. P  9.<br /> B. P  3.<br /> C. P  8.<br /> Câu 18. Cho hình lăng trụ đều ABC. A ' B ' C ' có tất cả các cạnh đều bằng 1<br /> (tham khảo hình vẽ). Gọi  là góc hợp bởi đường thẳng AC ' với mặt phẳng<br /> <br /> Tính giá trị của biểu thức<br /> D. P  6.<br /> <br />  BCC ' B ' . Tính sin  .<br /> A. sin  <br /> <br /> 10<br /> .<br /> 4<br /> <br /> B. sin  <br /> <br /> C. sin  <br /> <br /> 3<br /> .<br /> 4<br /> <br /> D. sin  <br /> <br /> 6<br /> .<br /> 4<br /> 13<br /> .<br /> 4<br /> <br /> Trang 2/6 – Mã đề thi 234<br /> <br /> 1<br /> Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  x3  mx 2   m  2  x  3 có đúng hai điểm cực<br /> 3<br /> trị.<br /> A. m   ; 2   1;   . B. m   1; 2  .<br /> C. m   ; 1   2;   . D. m   2;1 .<br /> Câu 20. Kí hiệu z1 , z2 là các nghiệm phức của phương trình 2 z 2  3 z  7  0. Tính giá trị của S  z1  z 2  z1 z 2 .<br /> A. S  2.<br /> B. S  2.<br /> C. S  5.<br /> D. S  5.<br /> Câu 21. Để kiểm tra chất lượng sản phẩm của một công ty sữa, người ta gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 hộp sữa<br /> cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để đem đi phân tích mẫu.<br /> Xác suất để 3 hộp được chọn có đủ cả 3 loại sữa bằng<br /> 3<br /> 8<br /> 1<br /> 6<br /> A. .<br /> B. .<br /> C. .<br /> D. .<br /> 11<br /> 11<br /> 11<br /> 11<br /> Câu 22. Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có<br /> <br /> bảng biến thiên như hình vẽ. Phương trình f  x   1 có<br /> tất cả bao nhiêu nghiệm thực?<br /> A. 4.<br /> B. 3.<br /> C. 1.<br /> D. 2.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2 1 <br /> Câu 23. Tính tích phân I     2  dx.<br /> x x <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> B. I  2 ln 2  .<br /> C. I  2ln 2  .<br /> 2<br /> 2<br /> Câu 24. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a,<br /> <br /> 1<br /> D. I  2e  .<br /> 2<br /> <br /> A. I  1.<br /> <br /> cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA  a (tham khảo hình<br /> vẽ). Khoảng cách từ đường thẳng AB đến mặt phẳng  SCD  bằng<br /> A.<br /> <br /> a 2<br /> .<br /> 2<br /> <br /> C. a.<br /> <br /> B.<br /> <br /> a 6<br /> .<br /> 3<br /> <br /> D.<br /> <br /> a 3<br /> .<br /> 2<br /> <br /> 9<br /> <br /> 8 <br /> <br /> Câu 25. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  x  2  .<br /> x <br /> <br /> A. 43008.<br /> B. 43008.<br /> C. 32086.<br /> <br /> D. 32086.<br /> <br /> m<br /> 4<br /> <br />  0 có nghiệm x   0; 4 ?<br /> 4 x 1<br /> A. 7.<br /> B. 6.<br /> C. 4.<br /> D. 8.<br /> Câu 27. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm I  2;1;1 và mặt phẳng  P  : 2 x  y  2 z  1  0. Phương<br /> Câu 26. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình x <br /> <br /> trình mặt cầu  S  có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng  P  là<br /> A.  x  2    y  1   z  1  4.<br /> <br /> B.  x  2    y  1   z  1  2.<br /> <br /> C.  x  2    y  1   z  1  4.<br /> <br /> D.  x  2    y  1   z  1  2.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trang 3/6 – Mã đề thi 234<br /> <br /> x 1 y 1 z 1<br /> <br /> <br /> và mặt phẳng  P  :<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> x  y  z  3  0. Gọi d là đường thẳng nằm trong  P  , đi qua giao điểm của  và  P  , đồng thời vuông góc với<br /> <br /> Câu 28. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng  :<br /> <br />  . Giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng toạ độ  Oxy  là<br /> <br /> A. M  2; 2;0  .<br /> <br /> B. M  3; 2;0  .<br /> <br /> C. M  1; 4;0  .<br /> <br /> D. M  3; 4;0  .<br /> <br /> Câu 29. Cho hình hộp đứng ABCD. A ' B ' C ' D ' có mặt đáy ABCD<br />   600 , cạnh bên AA '  a (tham khảo hình<br /> là hình thoi cạnh a, BAD<br /> <br /> vẽ). Khoảng cách từ điểm C ' đến mặt phẳng  A ' BD  bằng<br /> A.<br /> <br /> a 21<br /> .<br /> 7<br /> <br /> B.<br /> <br /> 2a 21<br /> .<br /> 7<br /> <br /> C.<br /> <br /> a 5<br /> .<br /> 5<br /> <br /> D.<br /> <br /> 2a 5<br /> .<br /> 5<br /> <br /> Câu 30. Bất phương trình log 0,4  4 x  11  log 0,4  x 2  6 x  8  có tập nghiệm là<br />  11 <br /> B. S    ;1 .<br /> C. S   ; 3  1;   .<br /> D. S   2;1 .<br />  4 <br /> 2x  2<br /> 1<br /> Câu 31. Biết <br /> dx <br />  p ln 2 x  1  C với m, n, p là các số hữu tỉ. Tổng m  n  p bằng<br /> 2<br /> mx<br /> n<br />  2 x  1<br /> <br /> A. S   3;1 .<br /> <br /> 11<br /> 11<br /> 13<br /> 13<br /> .<br /> B. .<br /> C. .<br /> D.  .<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> Câu 32. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình  cos x  1 cos 2 x  m cos x   m sin 2 x có đúng hai<br /> <br /> A. <br /> <br />  2 <br /> nghiệm x   0;  .<br />  3 <br /> <br /> 1<br /> 3<br /> C. 1  m   .<br /> .<br /> 2<br /> 2<br /> Câu 33. Diện tích hình phẳng được tô đậm ở hình bên bằng<br /> 8<br /> 11<br /> A. .<br /> B. .<br /> 3<br /> 3<br /> 7<br /> 10<br /> C. .<br /> D. .<br /> 3<br /> 3<br /> A. 0  m  1.<br /> <br /> B. 1  m  <br /> <br /> D. <br /> <br /> 3<br />  m  1.<br /> 2<br /> <br /> Câu 34. Cho hình chóp tam giác S . ABC có SA  1, SB  2, SC  2 đồng thời các đường thẳng SA, SB, SC đôi một<br /> <br /> vuông góc. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S . ABC bằng<br /> 9<br /> 27<br /> .<br /> .<br /> A.<br /> B. 9 .<br /> C.<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> D. 27 .<br /> <br /> <br /> <br /> Câu 35. Cho bất phương trình log 5  log x 2  1  log mx 2  4 x  m , m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị<br /> <br /> nguyên của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x   ?<br /> A. 3.<br /> B. 2.<br /> C. 0.<br /> <br /> D. 1.<br /> Trang 4/6 – Mã đề thi 234<br /> <br /> 3x 2 khi x  1<br /> . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới<br /> Câu 36. Cho hàm số y  f  x   <br /> 4  x khi x  1<br /> hạn bởi đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành và các đường thẳng x  0, x  2 quanh trục hoành bằng<br /> <br /> 29<br /> 29<br /> 122<br /> .<br /> .<br /> .<br /> B.<br /> C.<br /> 4<br /> 4<br /> 15<br /> Câu 37. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  và có<br /> <br /> A.<br /> <br /> D.<br /> <br /> 122<br /> .<br /> 15<br /> <br /> đồ thị hàm số y  f '  x  như hình vẽ. Hàm số y  f  2 x 2  x  có<br /> bao nhiêu điểm cực trị?<br /> A. 4.<br /> C. 3.<br /> <br /> B. 5.<br /> D. 1.<br /> <br /> Câu 38. Có bao nhiêu số phức z thoả mãn z  2i  5 và tập điểm biểu diễn của số phức z trong mặt phẳng toạ<br /> <br /> độ là đường thẳng  : 3x  y  1  0?<br /> A. 2.<br /> B. 1.<br /> C. 0.<br /> D. Vô số.<br /> 4<br /> Câu 39. Gọi S là tập tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y  x  2  m  1 x 2  m có ba điểm cực trị<br /> A, B, C sao cho OA  BC ; trong đó O là gốc toạ độ, A là điểm cực trị trên trục tung và B, C là hai điểm cực trị<br /> <br /> còn lại. Tích của tất cả các phần tử trong tập S bằng<br /> A. 8.<br /> B. 8.<br /> <br /> C. 4.<br /> <br /> D. 4.<br /> <br /> x 1 y z<br />  <br /> và hai điểm A  2;1;0  ,<br /> 2<br /> 1 2<br /> B  2;3; 2  . Gọi  S  là mặt cầu đi qua hai điểm A, B và có tâm thuộc đường thẳng d . Diện tích của mặt cầu  S <br /> <br /> Câu 40. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d :<br /> <br /> bằng<br /> A. 68 .<br /> <br /> B. 25 .<br /> <br /> C. 74 .<br /> <br /> D. 26 .<br /> <br /> Câu 41. Có hai mương nước  A  và  B  thông nhau, bờ của mương nước<br /> <br />  A<br /> <br /> vuông góc với bờ của mương nước  B  , chiều rộng của hai mương<br /> <br /> nước bằng nhau và bằng 8 mét (tham khảo hình vẽ). Một khúc gỗ MN có bề<br /> dày không đáng kể trôi từ mương nước<br /> <br />  A<br /> <br /> sang mương nước  B  theo<br /> <br /> dòng chảy. Độ dài lớn nhất của khúc gỗ bằng bao nhiêu để nó có thể trôi lọt?<br /> (tính gần đúng đến chữ số phần trăm).<br /> A. 22,63 mét.<br /> B. 22,61 mét.<br /> C. 23,26 mét.<br /> D. 23,62 mét.<br /> un<br /> 2<br /> Câu 42. Cho dãy số  un  thoả mãn u1  và un1 <br />  n  1 . Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất<br /> 2  2n  1 un  1<br /> 3<br /> thoả mãn log 1 un  12,3.<br /> 2<br /> <br /> A. n  50.<br /> <br /> B. n  60.<br /> <br /> C. n  51.<br /> <br /> D. n  61.<br /> <br /> Câu 43. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , có bốn điểm A  0;1; 2  , B 1; 1;0  , C  0; 2;1 và D 1;0; 1 . Có<br /> <br /> bao nhiêu mặt cầu đi qua cả bốn điểm A, B, C , D ?<br /> A. 3.<br /> <br /> B. 1.<br /> <br /> C. 0.<br /> <br /> D. Vô số.<br /> <br /> Trang 5/6 – Mã đề thi 234<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2