intTypePromotion=1

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TƯ DUY LOGIC

Chia sẻ: Vanvancaca | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

3
2.352
lượt xem
485
download

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TƯ DUY LOGIC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi này gồm 30 câu hỏi, Bạn có 60 phút để hoàn tất phần trả lời. Nếu gặp câu hỏi khó, hãy chuyển sang câu kế tiếp. Đừng mất quá nhiều thời gian cho những câu hỏi khó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TƯ DUY LOGIC

  1. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TƯ DUY LOGIC (ĐỀ 1) Họ và tên:..……………………………………………….................................. Ngày sinh:……/…………/……………Điện thoại:..............………………..... Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………. Địa chỉ chỗ ở hiện tại:………………………………………………………...... HƯỚNG DẪN Thời gian làm bài: 60 phút Đề thi này gồm 30 câu hỏi, Bạn có 60 phút để hoàn tất phần trả lời. Nếu  gặp câu hỏi khó, hãy chuyển sang câu kế tiếp. Đừng mất quá nhi ều th ời gian cho những câu hỏi khó. Đọc kỹ từng câu hỏi rồi khoanh tròn câu trả lời vào Tờ trả lời.   Vui lòng không viết gì trên đề thi này.  Ngừng làm bài ngay khi được thông báo và nộp tờ trả lời cùng v ới đ ề thi này. Trang 1/5 ĐỀ 1
  2. Câu 1. Một bữa ăn ở nhà hàng chưa tính tiền phục vụ hết 35,50 $. N ếu phí ph ục v ụ l ớn h ơn 10% và nhỏ hơn 15% số tiền bữa ăn thì toàn bộ số ti ền cho bữa ăn là bao nhiêu gi ữa các khoảng? A) $40 và $42 B) $39 và $41 C) $38 và $40 D) $37 và $39 Câu 2. Với mọi số s và t, toán tử * được định nghĩa là s*t = (s - 1)( t + 1). N ếu (-2)*x = -12, thì x = ? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 Câu 3. Khi chia số nguyên n cho 17, ta được kết quả là x và số dư là 5. Khi chia n cho 23, ta được kết quả là y và số dư là 14. Hỏi đẳng thức nào dưới đây là đúng ? A) 23x + 17y = 19 B) 17x - 23y = 9 C) 17x + 23y = 19 D) 14x + 5y = 6 Câu 4. Biết rằng 1/2 của số tiền trong một quỹ tín thác được đầu tư vào c ổ phi ếu, 1/4 đ ược đầu tư vào trái phiếu, và 1/5 được đầu tư vào các quỹ tương hỗ, còn lại $10.000 đầu tư vào công trái chính phủ. Hỏi tổng số tiền của quỹ tín thác là bao nhiêu ? A) $100.000 B) $150.000 C) $200.000 D) $500.000 Câu 5. Trừ 100 chỗ, tất cả vé cho những chỗ khác trong m ột sân vận đ ộng có 10.000 ch ỗ ngồi đã được bán. 20% trong số các vé đã bán được bán tại nửa mức giá và số vé còn l ại được bán tại đủ mức giá là $2. Tìm tổng doanh thu từ việc bán vé? A) $15.840 B) $17.820 C) $18.000 D) $19.800 Câu 6. Nếu chu vi của một mảnh đất hình chữ nhật là 34 feet và di ện tích c ủa nó là 60 feet vuông, chiều dài của cạnh dài là bao nhiêu? A) 5 ft B) 6 ft C) 10 ft D) 12 ft Câu 7. Al, Lew và Karen cùng góp tiền để mua quà cho một người bạn. S ố ti ền c ủa Al góp ít hơn giá trị 1/3 món quà là 2 đô la; Số tiền Lew góp nhi ều h ơn giá tr ị 1/4 món quà là 2 đô la. Nếu Karen góp số tiền còn lại là 15 đô la thì giá trị món quà là bao nhiêu ? A) $24 B) $33 C) $36 D) $43 Câu 8. Một đội bóng rổ chơi được 2/3 trận đấu và đã thắng 17 bàn, thua 3 bàn. Trong su ốt trận đấu còn lại đội bóng có thể thua nhiều nhất bao nhiêu mà v ẫn thắng ít nh ất 3/4 toàn trận đấu? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 Câu 9. Giá trị của - 3 - (- 10) lớn hơn giá trị của - 10 - (- 3) bao nhiêu ? A) 0 B) 6 C) 7 D) 14 Câu 10: Trong một cuộc bầu cử vào chức thị trưởng, ứng cử viên X nhận nhiều h ơn 1/3 số phiếu bầu so với ứng cử viên Y, và ứng cử viên Y lại nhận được ít h ơn 1/4 s ố phi ếu bầu so với ứng cử viên Z. Biết ứng cử viên Z nhận được 24.000 phiếu bầu, hỏi ứng c ử viên X nh ận được bao nhiêu phiếu bầu ? A) 18.000 B) 22.000 C) 24.000 D) 26.000 Trang 2/5 ĐỀ 1
  3. Câu 11. Chọn một hình phù hợp để điền vào dấu ? A) B) C) D) E) Câu 12. Chọn một hình phù hợp để điền vào dấu ? A) B) C) D) E) Câu 13. Chọn một hình phù hợp để điền vào dấu ? A) B) C) D) Trang 3/5 ĐỀ 1
  4. Câu 14. Nếu cứ y giây thì máy bay bay được x/6 dặm thì cứ z phút máy bay bay được bao nhiêu dặm? (biết rằng xyz ≠ 0) A) xy/6z B) xz/6y C) 10xy/z D) 10xz/y Câu 15. Nếu 54% người dân trong tỉnh đã được tiêm ngừa bệnh b ại li ệt lần hai , nh ưng có 10 % trong số những người này không được tiêm ngừa b ệnh bại li ệt l ần ba, thì t ỉ l ệ ph ần trăm người dân trong tỉnh tiêm được ngừa bại liệt lần ba sẽ là bao nhiêu? A) 44 % B) 48,6 % C) 49,6 % D) 59,4 % Câu 16. Trong một trường học có 550 học sinh, 42% trong số đó muốn vào Đại h ọc. Nh ư vậy có bao nhiêu học sinh muốn vào Đại học? A) 200 B) 231 C) 240 D) 235 Câu 17. Khi nào thì một xe lửa đang di chuyển với tốc độ 50 dặm / gi ờ s ẽ đ ến sân ga, n ếu như ở thời điểm 5.00 PM, nó cách trạm một khoảng cách là 5 dặm? A) 5.05 B) 5.06 C) 5.10 D) 5.55 Câu 18. Mỗi một giờ thì 1 mẻ cấy vi khuẩn tăng lên gấp 4 l ần. Nếu s ố vi khu ẩn này ch ứa đầy 1/2 container vào lúc 10 giờ sáng thì vào lúc mấy giờ số vi khuẩn này ch ứa đ ầy 1/8 container? A) 9:00 a.m B) 7:00 a.m C) 6:00 a.m D) 4:00 a.m Câu 19. Biết rằng mua x quyển sách mất chi phí là $5/quyển và mua y quy ển sách m ất chi phí $8/quyển, vậy chi phí trung bình (số trung bình cộng), tính theo $/quyển, sẽ bằng : A) (5x + 8y)/(x + y) B) (5x + 8y)/xy C) (5x + 8y)/13 D) 40xy/(x + y) Câu 20. 30% của thành viên của một câu lạc bộ bơi đã thi qua kì thi cứu sinh. Trong s ố những người không đỗ, 12 người đã tham gia khoá học chu ẩn b ị và 30 ng ười không tham gia khoá học này. Hỏi có bao nhiêu người trong câu lạc bộ bơi này? A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 Câu 21. Năm ngoái bà Long nhận được 160 đô la tiền c ổ tức từ số c ổ phi ếu c ủa bà ở công ty X. Tất cả số cổ phiếu này bà giữ trong 1 năm. Nếu bà Long có thêm 12 cổ phi ếu trong công ty so với năm ngoái thì bà sẽ nhận được thêm số cổ tức là 15 đô la. Vậy năm ngoái bà đã có bao nhiêu cổ phiếu ? A) 128 B) 140 C) 172 D) 175 Câu 22. Nếu Jonh đánh máy với vận tốc x từ m ột phút thì Jonh ph ải m ất bao nhiêu th ời gian để đánh được y từ? A) x/y B) y/x C) xy D) 60x/y Câu 23. Tăng giá của một mặt hàng lên 15% và sau đó tăng ti ếp lên 15% n ữa thì tăng t ương ứng so với giá trị ban đầu là bao nhiêu? A) 32,25% B) 31,00% C) 30,25% D) 30.00% Câu 24. Tổng số tiền trong hoá đơn bán kẹo trong ngày Valetine là 385 triệu dollars, b ằng 7% tổng số kẹo bán ra trong năm. Hỏi số kẹo bán ra trong năm là bao nhiêu triệu đôla? A) 55 B) 550 C) 2.695 D) 5.500 Trang 4/5 ĐỀ 1
  5. Câu 25. Tiền thuê 1 chỗ đậu xe trong gara là 10 đô la 1 tu ần ho ặc 30 đô la 1 tháng. M ột ng ời có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong 1 năm nếu thuê theo tháng ? A) $140 B) $160 C) $220 D) $240 Câu 26. Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào tho ả mãn bất đ ẳng th ức 10 - 2x > 18 ? A) x > - 14 B) x < - 4 C) x < 4 D) x > 4 Câu 27. Năm ngoái, cứ 100 triệu xe chạy trên m ột con đ ường nào đó sẽ có 96 xe gây tai nạn. Nếu có 3 tỷ xe chạy trên đường thì có bao nhiêu xe gây tai nạn? (1 tỷ = 1.000.000.000). A) 288 B) 320 C) 2.88 D) 3.200 Câu 28. Trung bình cộng của 6 số là 8,5. Khi bỏ đi một số thì trung bình c ộng c ủa các s ố còn lại là 7,2. Vậy số bị bỏ đi là? A) 7.8 B) 9.8 C) 10.0 D) 15.0 Câu 29. Một câu lạc bộ thu của các thành viên chính xác 599 đôla. N ếu m ỗi thành viên đóng góp ít nhất 12 đôla, thì số thành viên nhiều nhất của câu lạc bộ là bao nhiêu? A) 43 B) 44 C) 49 D) 50 Câu 30. (1/2 + 1/3) : 1/4 = ? A) 1/12 B) 5/24 C) 9/4 D) 10/3 Trang 5/5 ĐỀ 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2