intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015-2016

Chia sẻ: Nguyễn Thu Thúy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

284
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham gia thử sức với vòng 10 của Cuộc thi giải Toán qua mạng năm 2015 - 2016 qua Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015-2016 . Hy vọng, đề thi sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em đánh giá trình độ kiến thức và nâng cao kĩ năng làm bài. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 10 NĂM<br /> 2015 - 2016<br /> Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau<br /> <br /> Answer:<br /> (1) = ......; (2) = .......; (4) = ........; (5) = .......; (6) = ........<br /> Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau.<br /> Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number<br /> Question 1:<br /> Add:<br /> <br /> Question 2:<br /> Add:<br /> <br /> Question 3:<br /> Add:<br /> <br /> Question 4:<br /> Add:<br /> <br /> Question 5:<br /> Calculate:<br /> <br /> Question 6:<br /> Calculate:<br /> <br /> Question 7:<br /> Calculate:<br /> <br /> Question 8:<br /> Calculate:<br /> <br /> Question 9:<br /> Fill the missing number in the blank<br /> 10 + 5 < 18 – ............ < 11 + 6<br /> Question 10:<br /> How many circles are there in the figure?<br /> <br /> Answer: ........... circles.<br /> <br /> Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.<br /> Question 1:<br /> Add:<br /> <br /> <br /> <br /> a. 6<br /> <br /> <br /> <br /> b. 7<br /> <br /> <br /> <br /> c. 5<br /> <br /> <br /> <br /> d. 8<br /> Question 2:<br /> Add:<br /> <br /> <br /> <br /> a. 8<br /> <br /> <br /> <br /> b. 7<br /> <br /> <br /> <br /> c. 5<br /> <br /> <br /> <br /> d. 6<br /> Question 3:<br /> Add:<br /> <br /> <br /> <br /> a. 7<br /> <br /> <br /> <br /> b. 8<br /> <br /> <br /> <br /> c. 9<br /> <br /> <br /> <br /> d. 6<br /> <br /> Question 4:<br /> Add:<br /> <br /> <br /> <br /> a. 7<br /> <br /> <br /> <br /> b. 5<br /> <br /> <br /> <br /> c. 6<br /> <br /> <br /> <br /> d. 8<br /> Question 5:<br /> Calculate:<br /> <br /> <br /> <br /> a. 2<br /> <br /> <br /> <br /> b. 1<br /> <br /> <br /> <br /> c. 3<br /> <br /> <br /> <br /> d. 0<br /> Question 6:<br /> Calculate:<br /> <br /> <br /> <br /> a. 15<br /> <br /> <br /> <br /> b. 13<br /> <br /> <br /> <br /> c. 16<br /> <br /> <br /> <br /> d. 14<br /> Question 7:<br /> Calculate:<br /> <br /> <br /> <br /> a. 8<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2