intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015-2016

Chia sẻ: Nguyễn Thu Thúy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

455
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các em học sinh lớp 1 tham gia thử sức với Đề thi violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015-2016. Vận dụng những kiến thức đã học để chinh phục những câu hỏi trong vòng thi thứ 8 này nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 8 NĂM<br /> 2015 - 2016<br /> Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau<br /> <br /> Answer:<br /> (1) = ......; (2) = ......; (3) = ......; (5) = ......; (7) = ......<br /> Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp để được các cặp giá trị bằng nhau.<br /> Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.<br /> Question 1:<br /> Which calculation shows this picture?<br /> <br /> <br /> <br /> a. 3 + 5 = 9<br /> <br /> <br /> <br /> b. 8 - 3 = 5<br /> <br /> <br /> <br /> c. 5 + 3 = 8<br /> <br /> <br /> <br /> d. 8 - 5 = 3<br /> <br /> Question 2:<br /> Which calculation shows this picture?<br /> <br /> <br /> <br /> a. 7 - 4 = 3<br /> <br /> <br /> <br /> b. 3 + 4 = 8<br /> <br /> <br /> <br /> c. 7 - 3 = 4<br /> <br /> <br /> <br /> d. 3 + 4 = 7<br /> Question 3:<br /> Which calculation shows this picture?<br /> <br /> <br /> <br /> a. 9 - 3 = 6<br /> <br /> <br /> <br /> b. 6 + 3 = 9<br /> <br /> <br /> <br /> c. 6 - 3 = 3<br /> <br /> <br /> <br /> d. 9 - 6 = 3<br /> Question 4:<br /> How do you make 6?<br /> <br /> <br /> <br /> a. 4 - 2 + 1<br /> <br /> <br /> <br /> b. 6 - 4 + 2<br /> <br /> <br /> <br /> c. 4 + 2 + 0<br /> <br /> <br /> <br /> d. 6 - 2 - 4<br /> Question 5:<br /> How do you make 10?<br /> <br /> <br /> <br /> a. 6 + 4 - 2<br /> <br /> <br /> <br /> b. 4 + 2 + 6<br /> <br /> <br /> <br /> c. 8 - 2 + 4<br /> <br /> <br /> <br /> d. 7 - 5 + 3<br /> Question 6:<br /> How do you make 12?<br /> <br /> <br /> <br /> a. 13 + 2 + 1<br /> <br /> <br /> <br /> b. 16 - 6 + 2<br /> <br /> <br /> <br /> c. 15 + 5 - 2<br /> <br /> <br /> <br /> d. 14 - 3 - 1<br /> Question 7:<br /> How do you make 15?<br /> <br /> <br /> <br /> a. 7 - 3 + 5<br /> <br /> <br /> <br /> b. 5 + 4 - 6<br /> <br /> <br /> <br /> c. 5 + 5 + 5<br /> <br /> <br /> <br /> d. 8 + 5 - 2<br /> Question 8:<br /> How do you make 17?<br /> <br /> <br /> <br /> a. 5 - 5 + 7<br /> <br /> <br /> <br /> b. 7 + 3 - 7<br /> <br /> <br /> <br /> c. 2 + 8 + 7<br /> <br /> <br /> <br /> d. 4 + 6 - 7<br /> Question 9:<br /> Look at this pattern?<br /> <br /> <br /> <br /> a.<br /> <br /> <br /> <br /> b.<br /> <br /> <br /> <br /> c.<br /> <br /> <br /> <br /> d.<br /> Question 10:<br /> Look at this pattern.<br /> <br /> Which pattern matches?<br /> <br /> <br /> <br /> a.<br /> <br /> <br /> <br /> b.<br /> <br /> <br /> <br /> c.<br /> <br /> <br /> <br /> d.<br /> Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ<br /> Question 1:<br /> How many fish are there?<br /> <br /> Answer: ......... fishes.<br /> Question 2:<br /> Add: 10 + 50 = .............<br /> Question 3:<br /> Subtract: 70 - 60 = ........<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2