intTypePromotion=1
ADSENSE

Định hướng hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh năm 2020

Chia sẻ: Kequaidan4 Kequaidan4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

69
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là một trong những trường Đại học TDTT trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có bề dày trên 60 năm phát triển, trong những năm qua Nhà trường đã không ngừng đổi mới hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, cũng như xu thế hội nhập quốc tế. Định hướng hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của Nhà trường được xác lập thông qua công tác tuyển sinh và đào tạo các hệ đại học, sau đại học, vừa làm vừa học, đào tạo giáo dục quốc phòng an ninh, cũng như các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định hướng hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh năm 2020

Lý luËn vµ thùc tiÔn thÓ dôc thÓ thao<br /> <br /> <br /> <br /> ÑÒNH HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG ÑAØO TAÏO VAØ HÔÏP TAÙC QUOÁC TEÁ CUÛA<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THEÅ DUÏC THEÅ THAO BAÉC NINH NAÊM 2020<br /> Đặng Văn Dũng*; Trần Trung**<br /> <br /> Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là một 2. Công tác đào tạo<br /> trong những trường Đại học TDTT trực thuộc Đào tạo đại học, sau đại học và vừa làm vừa<br /> Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có bề dày trên học.<br /> 60 năm phát triển, trong những năm qua Nhà Trong năm 2019 Nhà trường tập trung đổi<br /> trường đã không ngừng đổi mới hoạt động đào mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng thành tựu<br /> tạo và hợp tác quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, khoa học công nghệ vào hoạt động dạy và học.<br /> cũng như xu thế hội nhập quốc tế. Định hướng Tiếp tục thực hiện lộ trình đào tạo theo hệ thống<br /> hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của Nhà tín chỉ. Tổ chức rà soát, điều chỉnh các chương<br /> trường được xác lập thông qua công tác tuyển trình đào tạo. Xây dựng chương trình đào tạo<br /> sinh và đào tạo các hệ đại học, sau đại học, vừa chất lượng cao Ngành Huấn luyện thể thao hệ<br /> làm vừa học, đào tạo giáo dục quốc phòng an đại học của Trường theo hướng nghề nghiệp ứng<br /> ninh, cũng như các lớp bồi dưỡng chuyên môn dụng, liên thông, hiện đại, đáp ứng nhu cầu xã<br /> nghiệp vụ; các hoạt động hợp tác quốc tế trong hội. Gắn kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu<br /> đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học. khoa học, một số nghiên cứu sinh và học viên<br /> 1. Công tác tuyển sinh cao học được lược chọn đề tài luận án, luận văn<br /> Năm 2019 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trên cơ sở tham gia các nhiệm vụ khoa học và<br /> đã triển khai công tác tuyển sinh theo đề án công nghệ cấp quốc gia và cấp bộ do Nhà trường<br /> tuyển sinh riêng. Nhà trường đã tập trung chỉ chù trì triển khai. Năm 2019 Trường đã tổ chức<br /> đạo xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng lễ tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ cho 10 NCS, cấp<br /> dẫn thực hiện công tác tuyển sinh, đẩy mạnh bằng thạc sĩ cho 164 học viên, bằng tốt nghiệp<br /> công tác tuyên truyền về tuyển sinh và phối hợp cử nhân chính quy cho 295 cử nhân.<br /> với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện Định hướng năm 2020, Nhà trường giữ vững<br /> nghiêm túc công tác tuyển sinh theo đúng quy quy mô đào tạo, tăng cường nâng cao chất lượng<br /> chế, thực hiện tuyển đúng đối tượng. Tuy nhiên, dạy học, chú trọng đặc biệt đến việc ứng dụng<br /> do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan chi phối công nghệ thông tin và truyền thông trong đào<br /> nên hiệu quả tuyển sinh đạt được chưa cao, ở hệ tạo. Xây dựng chương trình đặc dù cho đào tạo<br /> học đạt 52,8% (85/200), cao học đạt 42,5% cử nhân ngành huấn luyện thể thao. Rà soát và<br /> (264/500) và nghiên cứu sinh đạt 40% (4/10). bổ sung hệ thống học liệu phục vụ đào tạo và<br /> Trong năm 2020, đối với hệ đại học Nhà nghiên cứu khoa học. Tăng cường gắn kết giữa<br /> trường chủ trương đổi mới công tác tuyển sinh hoạt động học dạy học và nghiên cứu khoa học.<br /> ngay từ việc bổ sung các tổ hợp xét tuyển đến Hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các CLB sinh<br /> việc điều phối hoạt động tuyển sinh. Các khoa, viên nghiên cứu và sáng tạo.<br /> bộ môn chủ động xác định chỉ tiêu tuyển sinh, Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.<br /> cũng như xây dựng chương trình quảng bá tuyển Trong năm 2019, Trường đã tổ chức các lớp<br /> sinh trên cơ sở phát huy tối đa công nghệ thông bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp HLV<br /> tin và truyền thông. Đối với các hệ đào tạo khác, chính, HLV, hướng dẫn viên (1 lớp HLV hạng I,<br /> Trường chủ động tạo nguồn, tư vấn, hỗ trợ với 10 học viên; 2 lớp HLV hạng II, với 106 học<br /> người học khi đăng ký thi và xét tuyển, với định viên; 7 lớp HLV hạng II với 511 học viên; 2 lớp<br /> hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đối tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn<br /> tượng dự tuyển. bơi, lặp với 122 học viên; 6 lớp tập huấn chuyên<br /> *PGS.TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh<br /> 30 **TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh<br /> - Sè 1/2020<br /> tạo ở các nước như Nga, Tây Ban<br /> Nha, Trung Quốc, Thái Lan, Lào,<br /> Campuchia… Đồng thời, bước đầu<br /> mở rộng quan hệ với các trường đại<br /> học của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc<br /> trong việc trao đổi thông tin khoa<br /> học và đào tạo.Tăng cường giúp đỡ<br /> các cơ sở đào tạo của các nước Lào<br /> và Campuchia trong đào tạo và<br /> nghiên cứu khoa học. Năm 2019<br /> Trường đã tiếp nhận 1 LHS Lào<br /> sang học NCS. Đã ký kết Biên bản<br /> ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019 –<br /> Với định hướng ổn định quy mô và cơ cấu đào tạo, tập trung 2023 với Học Viện TDTT Thượng<br /> nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học TDTT Bắc Hải, Trung Quốc, giai đoạn 2019 –<br /> Ninh tập trung cải thiện chương trình đào tạo, giáo trình, cơ 2021 với Đại học quốc gia Lào.<br /> sở vật chất... để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên<br /> Ngoài ra, Nhà trường đã tiếp nhận<br /> môn nghề nghiệp cho HDV, HLV cơ bản và 2 sinh viên thực tập của Trường Cao Đẳng<br /> nâng cao các môn Thể dục thể hình và Fitness, TDTT Quảng Tây; 1 đoàn (4 sinh viên) thực tập<br /> Thể dục thẩm mỹ, Zumba Gym và Yoga, với nghiệp vụ tại Trường Cao đẳng TDTT Quảng<br /> 212 học viên. Tây và Đại học Sư phạm Quảng Tây.<br /> Trong năm 2020, Nhà trường sẽ tăng cường Trường đã cử 5 đoàn cán bộ đi công tác và<br /> tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh tham dự hội nghị khoa học quốc tế ở nước<br /> nghề nghiệp HLV các cấp, cập nhật các kiến ngoài; đón tiếp 52 khách quốc tế của 16 đoàn<br /> thức mới cho các khóa học. Đồng thời, mở các đến từ 9 quốc gia, vùng lãnh thổ: Nga, Mỹ,<br /> lớp bồi dưỡng chuyên môn nghề nghiệp cho Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc,<br /> HDV, HLV ở các môn thể thao khác nhau. Trong Đài Loan, Lào, Campuchia đến tham dự Hội<br /> đó chú trọng đặc biệt các môn thể thao có nhu nghị khoa học quốc tế và lễ kỷ niệm 60 năm<br /> cầu xã hội cao. ngày thành lập Trường Đại học TDTT Bắc Ninh<br /> Công tác đào tạo giáo dục quốc phòng an ninh. (1959 – 2019).<br /> Trong năm 2019, Trung tâm GDQP và An Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường trong<br /> ninh của Trường đã tổ chức liên kết đào tạo với năm 2019 hướng đến việc tăng cường mở rộng<br /> 13 đơn vị thuộc khối các trường Đại học, Cao và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Ký kết<br /> đẳng, tổng số học viên tham gia là 5753. Trong biên bản ghi nhớ với hợp tác với các cơ sở đào<br /> đó, số học viên hoàn thành chương trình môn tạo cán bộ TDTT của Nga, Ấn Độ, Nhật bản và<br /> học GDQP&AN là 5717 - chiếm tỷ lệ 99.09%; Hàn Quốc. Tăng cường trao đổi học thuật và<br /> loại giỏi là 430 - chiếm tỷ lệ 7.30%; loại khá là thông tin khoa học với các đối tác nước ngoài<br /> 2915 - chiếm tỷ lệ 50.66%; loại trung bình là dưới dạng tham gia hội nghị, hội thảo; hỗ trợ<br /> 2382 - chiếm tỷ lệ 41,40%; số học không đạt công bố kết quả nghiên cứu; học tập trao đổi<br /> yêu cẩu là 36 - chiếm tỷ lệ 0.62%. kinh nghiệm về mô hình đào tạo đối với các<br /> Trong năm 2020, Trường phấn đấu tăng ngành học mới; trao đổi sinh viên thực tập và<br /> cường số lượng các đơn vị liên kết đào tạo, đảm giao lưu văn hóa, thể thao.<br /> bảo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Đồng thời,<br /> không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy –<br /> huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.<br /> 3. Hoạt động hợp tác quốc tế<br /> Trong năm 2019, Nhà trường luôn giữ mối<br /> liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với các cơ sở đào<br /> <br /> 31<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2