intTypePromotion=1

Đôi nét về từ li hợp trong tiếng Hán

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
1
download

Đôi nét về từ li hợp trong tiếng Hán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua các tư liệu thu thập được tiến hành tổng kết thành quả nghiên cứu của các học giả, đồng thời phân tích sâu hơn một bước về đặc điểm của từ li hợp, bài viết góp phần làm rõ đặc điểm của loại từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại nhằm cung cấp một tài liệu tham khảo cho việc dạy và học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đôi nét về từ li hợp trong tiếng Hán

So 10 f240>-201S<br /> <br /> NGON N G C & Bin S 6 N G<br /> <br /> 123<br /> <br /> DOI NET VE Ttr LI HgfP TRONG TIENG HAN<br /> SOME REMARKS ON CHINESE SEPARABLE WORDS<br /> MAITHJHUfi<br /> (ThS-NCS; Dgi hfc Ngogi ngi, 8HQG Hi N$i)<br /> Abstract: The complexity of the Chinese separable words led to difliculties in teachmg and<br /> learning the Chmese separable words. This article recaps the research achievements focused<br /> knowledge in order to provide a basic document simple and convenient for teaching and learning<br /> the Chinese separable words.<br /> Key words; separable words; defined; attributes; Chinese language.<br /> cia t i , dupc gpi li "ngtt tl di ktoi). Ngay t i Irong<br /> Trong "Ti dilntiengHto hito dgf' c6 mOt sl tiaig Hto d dgi di xu^ hito hi^ hipng d3. VI dy:<br /> lupng khtog nhi dtog t i song imtiltdugc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2