intTypePromotion=3

Giáo Trình CIs+ part 100

Chia sẻ: Super Super Administer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
3
download

Giáo Trình CIs+ part 100

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 100', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình CIs+ part 100

  1. BLOCK-BAD-ADDRESSES out RTB(config-router)#redistribute ospf 1 match internal metric 50 RTB(config-router)#redistribute static Ta có thể cấu hình cho RTB chỉ chèn một số mạng vào BGP thôi. Còn tất cả các route khác sẻ không được chèn vào BGP nên không đựoc quảng cáo ra ben ngoài khỏi AS. RTB(config)#router bgp 200 RTB(config-router)#neighbor 10.1.1.2 remote-as 100 RTB(config-router)#network 192.168.1.0 RTB(config-router)#network 192.168.2.0 - Trong trường hợp này chỉ có mạng 192.168.1.0 và 192.168.2.0 là được chèn vào BGP thôi. Cấu hình Thực tế 1. Cấu hình cho sơ đồ 1 Error! - Theo sơ đồ này thì ta thấy R2, R3, R4 quan hệ IBGP với nhau thuộc AS100, còn R1 thuộc AS300, R6 thuộc AS400, R5 thuộc AS200 cấu hình cho từng router một: R1#show run Building configuration... Current configuration: version 12.0 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname R1 memory-size iomem 10 ip subnet-zero no ip domain-lookup interface Loopback0 ip address 192.168.250.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast interface Loopback1 ip address 192.168.1.213 255.255.255.252 no ip directed-broadcast
  2. interface Loopback12 no ip address no ip directed-broadcast interface Ethernet0/0 no ip address no ip directed-broadcast shutdown interface Serial0/0 ip address 192.168.1.210 255.255.255.252 no ip directed-broadcast no ip mroute-cache no fair-queue clockrate 64000 router bgp 300 network 192.168.1.212 network 192.168.250.0 neighbor 192.168.1.209 remote-as 100 no auto-summary ip classless line con 0 logging synchronous transport input none line aux 0 line vty 0 4 no scheduler allocate end R2#show runn Building configuration... Current configuration: version 12.1 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname R2 ip subnet-zero no ip domain-lookup interface Ethernet0 ip address 192.168.1.226 255.255.255.252 interface Serial0 ip address 192.168.1.221 255.255.255.252
  3. no fair-queue clockrate 64000 interface Serial1 ip address 192.168.1.209 255.255.255.252 router bgp 100 no synchronization network 192.168.1.224 mask 255.255.255.252 neighbor 192.168.1.197 remote-as 100 neighbor 192.168.1.210 remote-as 300 neighbor 192.168.1.222 remote-as 100 neighbor 192.168.1.225 remote-as 200 ip classless no ip http server line con 0 logging synchronous transport input none line aux 0 line vty 0 4 no scheduler allocate end R3#show runn Building configuration... Current configuration : 891 bytes version 12.2 no parser cache no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname R3 logging rate-limit console 10 except errors memory-size iomem 10 ip subnet-zero no ip domain-lookup no ip dhcp-client network-discovery call rsvp-sync interface Ethernet0/0 no ip address shutdown half-duplex
  4. interface Serial0/0 ip address 192.168.1.222 255.255.255.252 no fair-queue interface Serial0/1 ip address 192.168.1.198 255.255.255.252 router bgp 100 no synchronization bgp log-neighbor-changes network 192.168.1.196 mask 255.255.255.252 network 192.168.1.220 mask 255.255.255.252 neighbor 192.168.1.197 remote-as 100 neighbor 192.168.1.221 remote-as 100 ip classless ip http server voice-port 1/1/0 voice-port 1/1/1 dial-peer cor custom line con 0 logging synchronous line aux 0 line vty 5 15 end R4#show runn Current configuration : 904 bytes version 12.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R4 logging queue-limit 100 ip subnet-zero no ip domain lookup mpls ldp logging neighbor-changes no voice hpi capture buffer no voice hpi capture destination mta receive maximum-recipients 0 interface Ethernet0/0 ip address 192.168.1.106 255.255.255.252 half-duplex interface Serial0/0
  5. ip address 192.168.1.197 255.255.255.252 clockrate 64000 interface Serial0/1 no ip address router bgp 100 no synchronization bgp log-neighbor-changes network 192.168.1.204 mask 255.255.255.252 neighbor 192.168.1.198 remote-as 100 neighbor 192.168.1.205 remote-as 400 no auto-summary no ip http server ip classless call rsvp-sync mgcp profile default dial-peer cor custom line con 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 end R5#show runn Building configuration... Current configuration : 1080 bytes version 12.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R5 logging queue-limit 100 memory-size iomem 10 ip subnet-zero no ip domain lookup mpls ldp logging neighbor-changes no voice hpi capture buffer no voice hpi capture destination mta receive maximum-recipients 0 interface Loopback0 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản