intTypePromotion=3

Giáo Trình CIs+ part 75

Chia sẻ: Super Super Administer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
3
download

Giáo Trình CIs+ part 75

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 75', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình CIs+ part 75

  1. R1(config-router)#net 01.0001.0004.c052.7ce0.00 R1(config-router)#exit R1(config)#interface e0/0 R1(config-if)#ip router isis R1(config-if)#^Z R1# R2(config)#router ospf 1 R2(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 R2(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-router)#exit R2(config)#^Z R3(config)#router ospf 1 R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 R3(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 R3(config-router)#exit R3(config)#^Z R4(config)#router ospf 1 R4(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 R4(config-router)#exit R4(config)#clns routing R4(config)#router isis R4(config-router)#net 01.0001.0002.4b79.9ca0.00 R4(config-router)#exit R4(config)#int s0/0 R4(config-if)#ip router isis R4(config-if)#^Z R5(config)#clns routing R5(config)#router isis R5(config-router)#net 01.0001.00d0.ba1a.f080.00 R5(config-router)#int s0/0 R5(config-if)#ip router isis R5(config-if)#int e0/0 R5(config-if)#ip router isis R5(config-if)#exit R5(config)#int loopback 0 R5(config-if)#ip router isis R5(config)#^Z kiểm tra lại bảng định tuyến : R1#sh ip route Gateway of last resort is not set
  2. 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 172.16.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 O 192.168.4.0/24 [110/74] via 172.16.2.1, 00:03:18, Serial0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets i L1 10.1.1.0 [115/20] via 172.16.1.2, Ethernet0/0 O 192.168.1.0/24 [110/138] via 172.16.2.1, 00:03:18, Serial0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets i L1 192.168.2.0 [115/20] via 172.16.1.2, Ethernet0/0 Những route nào học từ ISIS sẽ bắt đầu bằng i. Trong bài này các router chạy ISIS để mặc định là L1/L2 router và các router đang chạy level – 1 routing nên có kí hiệu là L1 .Đối với metric của ISIS thì loại metric có chiều dài là 1 byte. Bit 8 chỉ ra sự hiện diện của loại metric trong TLV.Bit 7 được dùng để phân loại metric là internal hay là external .Internal metric đề cập đến các route được tạo ra trong miền ISIS , trong khi đó external route đề cập đến các route bên ngoài miền ISIS hoặc là từ các giao thức định tuyến khác. 6 bit còn lại dành cho việc tính toán thực sự giá trị của metric. Do đó ta có giá trị cost cực đại của default metric là 63 trên một link . Đối với Cisco router cost của một link được quyết định bởi giá trị được đăng kí đến interface ngõ ra . Cisco đăng kí default metric là 10 cho mỗi interface mà không quan tâm interface đó thuộc loại nào. Lúc này mỗi subnetwork được xem là bằng nhau và ISIS metric được tính toán đơn giản bằng cách tính tổng các hop-count nó phải đi qua để đến đích , mỗi hop có cost là 10. Ví dụ trong bảng định tuyến của R1 ta thấy ,route 192.168.2.0 có metric là 20 vì nó đi qua R5,R1. Cost của các route học được từ OSPF được tính tương tự như bài redistribute giữa classfull và classless. Cost của 192.168.1.0/24 là 138 vì nó phải đi qua 2 serial interface (mỗi interface có cost là 64) và một ethernet interface (có cost là 10). Cách tính cost của OSPF là không đổi khi thực hiện redistribute ,do đó trong bài này ta sẽ không xét kĩ về nó . R2#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 O 192.168.1.0/24 [110/74] via 192.168.4.1, 00:00:05, Ethernet0/0 R3#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets O 172.16.2.0 [110/74] via 192.168.4.2, 00:01:07, Ethernet0/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
  3. R4#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks i L1 172.16.1.0/24 [115/20] via 192.168.2.2, Serial0/0 O 172.16.2.0/30 [110/138] via 192.168.1.1, 00:01:51, Serial0/1 O 192.168.4.0/24 [110/74] via 192.168.1.1, 00:01:51, Serial0/1 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets i L1 10.1.1.0 [115/20] via 192.168.2.2, Serial0/0 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 R5#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 Kiểm tra bằng lệnh ping : R4#ping 172.16.2.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.1, timeout is 2 seconds: Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/40 ms R2#ping 192.168.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms R4#ping 10.1.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds: Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/29/32 ms R4#ping 192.168.4.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.2, timeout is 2 seconds: Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms R2#ping 192.168.2.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds: .....
  4. Success rate is 0 percent (0/5) R2 không thể ping 192.168.2.1 được vì R2 chạy giao thức OSPF còn mạng 192.168.2.0/24 sử dụng ISIS .Muốn thực hiện ping thành công ta phải redistribute giữa hai giao thức . cấu hình redistribute được thực hiện trên cả hai routert R1 và R4 được gọi là multiple redistribute points Cấu hình như sau : R4(config)#router ospf 1 R4(config-router)#redistribute isis level-1 metric 20 % Only classful networks will be redistributed R4(config-router)#router isis R4(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10 level-1-2 R4(config-router)#exit R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#redistribute isis level-1 metric 20 % Only classful networks will be redistributed à redistribute các route ISIS vào OSPF với metric là 20 và các route này đóng vai trò là level-1. R1(config-router)#router isis R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10 level-1-2 à redistribute những route OSPF vào ISIS với metric là 10 và các route có vai trò level-1-2 route . Kiểm tra bảng định tuyến : R2#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 O 192.168.1.0/24 [110/74] via 192.168.4.1, 00:11:09, Ethernet0/0 à trên bảng định tuyến của R2 không học được route nào từ ISIS lí do là vì chỉ có những classfull networks mới được đi vào OSPF . R5#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 i L1 172.16.2.0/30 [115/20] via 192.168.2.1, Serial0/0 [115/20] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 i L1 192.168.4.0/24 [115/20] via 192.168.2.1, Serial0/0 [115/20] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0
  5. i L1 192.168.1.0/24 [115/20] via 192.168.2.1, Serial0/0 [115/20] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 Để R2,R3 thấy được các route trong ISIS ta thêm vào trong câu lệnh redistribute một subnets. R4(config)#router ospf 1 R4(config-router)#no redistribute isis level-1 metric 20 R4(config-router)#redistribute isis level-1 metric 20 subnets R4(config-router)#router isis R4(config-router)#no redistribute ospf 1 metric 10 level-1-2 R4(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10 metric-type external à các route được redistribute vào ISIS có thể là internal route hoặc external route (internal là default) hoặc là level 1 ,hoặc là level 2 (level 2 là default ). Trong cấu hình trên các OSPF route được redistribute như là external route với default metric là 10 . R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#no redistribute isis level-1 metric 20 R1(config-router)#redistribute isis level-1 metric 20 subnets R1(config-router)#router isis R1(config-router)#no redistribute ospf 1 metric 10 level-1-2 R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10 metric-type external Kiểm tra bảng định tuyến:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản