Giáo án Công Dân lớp 10: Bài: 5 CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
558
lượt xem
30
download

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài: 5 CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu : _ Nêu được k/n chất cà lượng . Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng Của sự vật hiện tượng . _ Chỉ ra được sự khác nhau giũa chất và lượng sự biến đổi chất & lượng _ Có kiến thức kiên trì trong học tập tránh nôn nóng trong HT cuộc sóng . II. Nội dung : _ Thế nào là chất ,lượng của sự vẫt hiện tượng . _ Cách thức vận động phát triển của SVHT . III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề . IV. Phương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài: 5 CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG

  1. Bài: 5 CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG I. Mục tiêu : _ Nêu được k/n chất cà lượng . Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng Của sự vật hiện tượng . _ Chỉ ra được sự khác nhau giũa chất và lượng sự biến đổi chất & lượng _ Có kiến thức kiên trì trong học tập tránh nôn nóng trong HT cuộc sóng . II. Nội dung : _ Thế nào là chất ,lượng của sự vẫt hiện tượng . _ Cách thức vận động phát triển của SVHT . III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề . IV. Phương tiện : SGK & SGV . V. Tiến trình dạy học : 1. Điểm danh : SS. 2. Kiểm tra : _ Trình bài mâu thuẫn là nguồn gốc vận động , phát triển của SVHT ? _ Quan điểm về mâu thuẫn là ntn ?
  2. 3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài . HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC * Thảo luận nhóm theo từng bàn 1. Chất : gọi HS trả lời Là thuộc tính cơ bản , quy định HĐ I : vốn có của SVHT. ( Nói lên tính GV :cho VD về các chất nước , chất riêng biệt của nó ) . sắt, đồng … Thì chúng có tính VD : Nước có tính chất hoá học chất vật lí tính chất hoá học của , vật lý của nó nó . _ Như vậy chất là gì ? (HS trả lời chất là thuộc tính cơ bản, vốn có 2. Lượng : của SVHT ) Là thuộc tính vốn có nói lên tính GV cho VD về lượng H2SO4 quy mô của SVHT như to nhỏ thì lượng 2H, 1S, 4O . lớn bé cao thấp ít nhiều… _ Như vậy lượng là gì ? (HS trả VD : H2SO4 Lượng là có 2H , lời lượng là những thuộc tính cơ 1S , 4O .
  3. bản , vốn có của SVHT nói lên trình độ phát triển , quy mô, số 3. Quan hệ sự biến đổi giữa chất lượng … và lượng : HĐ II: * Các SVHT luôn luôn vận động _ Các em cho VD sự biến đổi về và biến đổi không ngừng . lượng dẫn đến sự biến đổi về a. Sự biến đổi về lượng dẫn đến chất ? ( HS sẽ cho VD học hết sự biến đổi về chất . bài là biến đổi về lượng thì qua Ví dụ : Thêm nước vào axít HCl bài mới là biến đổi về chất ) . lượng biến đổi từ 1H, 1Cl thành 3H , 1Cl , 1O thì chất biến đổi từ _ Các em hãy cho VD sự biến HCl tạo ra dung dịch HCl . dổi về chất dẫn tới sự biến đổi về lượng ( HS sẽ cho VD Biến đổi b. Chất mớí ra đời lại quy định chất mới là . Lớp 10 lên lớp 11 một lượng mới .Ví dụ : Lớp IO là thì lượng biến đổi mới là kiến chất mới , kiến thức lớp IO là thức lớp 11 cao hơn kiến lượng mới . thức lớp 10 .)
  4. * Các SVHT luôn có sự chuyển hoá biện chứng giữa chất và lượng . Nghĩa là sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất và ngược lại . 4. Củng cố :_ Chất là gì ? lượng là gì ? cho VD ? _ Quan hệ biến đổi giữa chất và lượng ntn ? cho VD ? 5. HĐ tiếp nối _ Học bài và làm bài tập SGK 2,3,5/33 _ Chuẩn bị bài mới : + Phủ định là gì ? Cho ví dụ ? + Phủ dịnh siêu hình là gì ? Cho ví dụ ? + Phủ định biện chứng là gì ? + Khuynh hướng phát triển của SVHT ntn ? Cho ví dụ ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản