intTypePromotion=3

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC (tt)

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
213
lượt xem
9
download

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu : _ Nêu được k/n nhận thức , thực tiễn .Thực tiễn có vai trò ntn đối với nhận thức ? _ Giải thích được mọi sự hiểu biết của con người đều bắc nguồn từ thực tiễn . _ Có ý thức tìm hiểu thực tế , vận dụng những điều đã học vào cuộc sống . _ k/n nhận thức , thực tiễn .Vai trò thực tiễn đối với nhận thức . II. Nội dung : : + Thực tiễn là cơ sở của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là động lực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC (tt)

  1. Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC (tt) I. Mục tiêu : _ Nêu được k/n nhận thức , thực tiễn .Thực tiễn có vai trò ntn đối với nhận thức ? _ Giải thích được mọi sự hiểu biết của con người đều bắc nguồn từ thực tiễn . _ Có ý thức tìm hiểu thực tế , vận dụng những điều đã học vào cuộc sống . _ k/n nhận thức , thực tiễn .Vai trò thực tiễn đối với nhận thức . II. Nội dung : : + Thực tiễn là cơ sở của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là động lực của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là mục đích của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý là ntn ? III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề .diễn giải IV. Phương tiện : SGK & SGV . V. Tiến trình dạy học :
  2. 1. Điểm danh : SS. 2. Kiểm tra : _ Khái niệm nhận thức ? Khái niệmthực tiễn ? _ Cáchình thức cơ bản của thực tiễn ? Cho ví dụ ? _ Nhận thức cảm tính là gì ? Nhận thức lý tính là gì ? 3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài . HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC *phương pháp :Thảo luận nhóm 3. Vai trò của thực tiễn đối với chia 4 nhóm mỗi tổ mỗi nhóm. nhận thức : Tổ 1 mục a. Tô’ 2 mục b . Tổ 3 mục c. Tổ 4 mục d. Gọi HS trả lời . a. Thực tiễn là cơ sở của nhận HĐ I : thức : +a Thực tiễn là cơ sở của nhận Nhờ hoạt động thực tiễn mà con thức là ntn ? Nêu ví dụ để chứng người tiếp xúc tác động vào minh ? (HS trả lời Nhờ hoạt SVHT, tiếp thu những tri thức động thực tiễn mà con người của thế hệ trước . Từ đó phát
  3. tiếp xúc tác động vào SVHT, hiện ra bản chất , quy luật của tiếp thu những tri thức của thế hệ chúng . trước . Từ đó phát hiện ra bản chất , quy luật của chúng .) +b Thực tiễn là cơ sở của nhận b. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức là ntn? thức : Nêu ví dụ để chứng minh ? (HS Thông qua hoạt động thực tiễn trả lời Thông qua hoạt động thực nó thúc đẩy nhận thức phát triển tiễn nó thúc đẩy nhận thức phát cao hơn đặc ra những yêu cầu triển cao hơn đặc ra những yêu mớithúc đẩy nhậnthức phát triển cầu mớithúc đẩy nhậnthức phát . triển .) +c Thực tiễn là cơ sở của nhận thức là ntn ? c. Thực tiễn là cơ sở của nhận Nêu ví dụ để chứng minh ? (HS thức : trả lời Thông qua hoạt động thực Mục đích cuối cùng của nhận tiễn nó thúc đẩy nhận thức phát thức là nhằm cải tạo hiện thực
  4. triển cao hơn đặc ra những yêu khách quan đáp ứng nhu cầu vật cầu mớithúc đẩy nhậnthức phát chất tinh thần của con người . triển .) d. Thực tiễn là tiêu chuẩn của +d Vì sao nói Thực tiễn là tiêu chân lý : chuẩn của chân lý? Chân lý là những tri đúng đắn Nêu ví dụ để chứng minh ? (HS phù hợp với SVHT mà đã thông trả lời… qua thực tiễn kiễm nghiệm *Tóm lại : Thực tiễn là cơ sỏ của _ Như vậy vai trò thực tiễn đối nhận thực , là động lực của nhận với nhận thức là ntn ? (HS trả lời thức , là mục đ1ch của nhận thức Thực tiễn là cơ sỏ của nhận thực , là tiêu chuẩn để kiển tra kết quả , là động lực của nhận thức , là của nhận thức . mục đ1ch của nhận thức , là tiêu
  5. chuẩn để kiển tra kết quả của nhận thức .) 4. Củng cố : + Thực tiễn là cơ sở của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là động lực của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là mục đích của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý là ntn ? 5. HĐ tiếp nối: _ Học bài và làm bài tập : 1,2,5/44 . Chuẩn bị bài mới mục :3/40 .
  6. _Tồn tại xã hội là gì ? _ Môi trường tự nhiên là gì _ Dân số là gì ? _ Phương thức sản xuất là gì?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản