intTypePromotion=3

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
103
lượt xem
7
download

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án công nghệ lớp 7 : tên bài dạy : bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

  1. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh - Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - Biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản - Có ý thức bảo vệ môi trường sống và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu bổ sung. - HS: Đọc SGK nghiên cứu bài. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 2/:
  2. - Lớp 7A: / / 2006 Tổng số:………. Vắng:……………………………… - Lớp 7B: / / 2006 Tổng số:………. Vắng:……………………………… Hoạt động của GV và HS T/ Nội dung ghi bảng g 8/ 2. Kiểm tra bài cũ: HS1: Em hãy nêu các phương - Đánh tỉa, thả bù và thu hoạch pháp thu hoạch tôm, cá. toàn bộ. HS2: Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản? Nêu vài - Bảo quản sản phẩm thuỷ sản phương pháp mà em biết? nhằm hạn chế sự hao hụt về chất và lượng của sản phẩm, đảm bảo nguyên liệu cho chế biến. Bảo HĐ1: Tìm hiểu ý nghĩa của 10/ việc bảo vệ môi trường và
  3. quản bằng 3 phương pháp. nguồn lợi thuỷ sản. GV: tại sao phải bảo vệ môi I. ý nghĩa trường? HS: Trả lời - Tác hại môi trường gây hậu quả GV: Các thuỷ vực bị ô nhiễm sấu đối với thuỷ sản và con người, do những nguồn nước thải nào? SV sống trong nước. - Môi trường bị ô nhiếm do: 20/ + Nước thải giàu dinh dưỡng. HĐ2: Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ môi trường. + Nước thải công nghiệp, nông nghiệp GV: Người ta đã sử dụng II. Một số biên pháp bảo vệ môi những biện pháp gì để bảo vệ trường. môi trường? 1.Các phương pháp sử lý nguồn nước. HS: Nghiên cưu trả lời a) Lắng ( lọc) - Dùng hệ thống ao... GV: Bổ sung, kết luận b) Dùng hoá chất dễ kiếm, dẻ
  4. tiền... c) Khi nuôi tôm cá mà môi trường bị ô nhiễm: - Ngừng cho ăn, tăng cường sục khí GV: Nhà nước đã có những - Tháo nước cũ và cho nước sạch biện pháp gì để ngăn chặn nạn vào ô nhiễm? HS: Trả lời - Đánh bắt hết tôm cá và xử lý 3/ nguồn nước. 2. Quản lý: 4. Củng cố. - Ngăn cấm huỷ hoại các sinh vật GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần đặc trưng. ghi nhớ SGK. - Quy định nồng độ tối đa của hoá GV: Hệ thống lại kiến thức nêu chất câu hỏi củng cố bài, nhận xét giờ học, đánh giá xếp loại. - Sử dụng phân hữa cơ đã ủ 5. Hướng dẫn về nhà 2/: - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi cuối bài
  5. - Đọc và xem trước phần III SGK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản