intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án GDCD lớp 8 (Trọn bộ cả năm)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:168

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo "Giáo án GDCD lớp 8 (Trọn bộ cả năm)" bao gồm các bài học GDCD dành cho học sinh lớp 8. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án GDCD lớp 8 (Trọn bộ cả năm)

 1. Tuần  Tiết: 1                       BÀI 1: TRUNG THỰC ­ Tiết 1 Ngày soạn:     /  8 /2019 Ngày dạy:       /8 / /2019 I.Mục tiêu bài dạy. như shd /3 II.Chuẩn bị. 1.Gv: nghiên cứu bài dạy, ghi chép sổ kế hoạch bài dạy. 2.Hs: đọc bài và trả lời các câu hỏi trong bài. III. Tiến trình tiết dạy. 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Bài mới. A. Hoạt động khởi động Cho hs thực hiện theo yêu cầu shd/ 3 B. Hoạt động hình thành kiến thức. Tiết 1: Hoàn thành nội dung Phần A và  phần  B hình thành kiến   thức mục  1 ĐẾN 3 Tên hoạt động  Hoạt động của  Nội dung học sinh Hoạt động 1: Tìm  1. Trung thực là gì? hiểu về trung thực Là   luôn   tôn   trọng   sự  Gv cho hs HĐ nhóm  thật, tôn trọng chân lí lẽ  tìm hiểu phần 1  phải;   sống   ngay   thẳng,  trang 4,5 ­   Thảo   luận,   chia  thật   thà   và   dũng   cảm  sẻ, nhận xét, thống  nhận lỗi khi mình mắc  nhất. khuyết điểm 2.   Biểu   hiện   trung   thực: Hoạt động 2: Tìm  Sống   ngay   thẳng,   thật  hiểu biểu hiện trung  thà  nòi đúng sự  thật  và  ­ Chia sẻ, nhận xét,  thực dũng  cảm  nhận  lỗi  khi  thống nhất. mình mắc khuyết điểm Gv cho hs hoạt động  cá nhân phần 2 trang 5 Hđ 3: Tìm hiểu hậu  3.Hậu quả  thiếu trung   quả   thiếu   trung   Thảo luận, chia sẻ,  thực và ý nghĩa nhận   xét,   thống  thực,ý nghĩa Ảnh hưởng danh dự  nhất. Gv cho hs Thảo luận  nhân phẩm của bản 
 2. nhóm về  thân. Ảnh hưởng mọi người Bị lên án, nhắc nhở... ­ Đối với cá nhân : Giúp  chúng ta nâng cao phẩm  giá, được mọi người tin  yêu quý trọng. ­ Đối với xã hội : Làm  lành mạnh các mối quan  hệ xh 3. Củng cố Gv hỏi hs một số câu hỏi. 4. Dặn dò  Về học bài  ­ Xem trước phần còn lại của phần B, Phần C IV. Phần rút kinh nghiệm Tuần  Tiết: 1                       BÀI 1: TRUNG THỰC ­ Tiết 2 Ngày soạn:     /  8 /2019 Ngày dạy:       /   /2019 I.Mục tiêu bài dạy. như shd /3 II.Chuẩn bị. 1.Gv: nghiên cứu bài dạy, ghi chép sổ kế hoạch bài dạy. 2.Hs: đọc bài và trả lời các câu hỏi trong bài. III. Tiến trình tiết dạy. 1.Kiểm tra bài cũ: nêu khái niệm, biểu hiện 2.Bài mới. : Hoàn thành nội dung Phần B/4 và phần C Tên hoạt động  Hoạt động của  Nội dung
 3. học sinh Hoạt động 1: Tìm  4. Cách rèn luyện hiểu cách rền  Tự giác, tôn trọng, thành  luyện thật, nhận lỗi khi mắc  Gv cho hs HĐ nhóm  ­   Thảo   luận,   chia  lỗi... tìm hiểu phần 4 sẻ, nhận xét, thống  nhất. 1. Hậu quả thiếu trung  ­ Chia sẻ, nhận xét,  Hoạt động 2: Làm   thực thống nhất. bài tập ảnh hưởng xấu, mất   hs hoạt động cá nhân  niềm tin... bài 1  Thảo luận, chia sẻ,    2. Tình huống nhận   xét,   thống  nhất. ứng xử phù hợp Gv cho hs HĐ nhóm  Chia   sẻ,   nhận   xét,  3. HS tự liên hệ bài 2 thống nhất. hs hoạt động cá nhân  bài 3 3. Củng cố Gv hỏi hs một số câu hỏi. 4. Dặn dò  Về học bài .Xem bài 2 IV. Phần rút kinh nghiệm Tuần  Tiết:3                                     BÀI 2: LIÊM KHIẾT Ngày soạn:      Ngày dạy:        I.Mục tiêu bài dạy. như shd /10 II.Chuẩn bị. 1.Gv: nghiên cứu bài dạy, ghi chép sổ kế hoạch bài dạy. 2.Hs: đọc bài và trả lời các câu hỏi trong bài.
 4. III. Tiến trình tiết dạy. 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Bài mới. A. Hoạt động khởi động Cho hs thực hiện theo yêu cầu shd/ 11 B. Hoạt động hình thành kiến thức. Tiết 1: Hoàn thành nội dung Phần A và  phần  B hình thành kiến  thức mục  1 đến 3 Tên hoạt động  Hoạt động của  Nội dung học sinh Hoạt động 1:  1. Tìm hiểu về liêm khiết và các biểu  Tìm hiểu về  hiện của liêm khiết  liêm khiết  a, Liêm khiết là gì? ( mục a sgk/ 12). Gv cho hs HĐ  nhóm tìm hiểu  ­   Thảo   luận,   chia  phần 1 trang  sẻ, nhận xét, thống  trang 12 nhất. Hoạt động 2:  ­ Chia sẻ, nhận xét,  b. Biểu hiện.  Tìm hiểu biểu  thống nhất. ­ Không tham lam, tham ô tiền bạc tài sản  hiện  của liêm  chung, khiết và trái  ­ không nhận hối lộ, không sử dụng tiền  với liêm khiêt tài ,tài sản chung vào mục đích cá nhân,   Thảo luận, chia sẻ,  Gv cho hs hoạt  nhận   xét,   thống  ­không lợi dụng chứcquyền để mưu lợi cá  động cá nhân  nhất. nhân phần 2 trang 5 3. Ý nghĩa: ( Mục 2 ý b, c sgk/12) Hđ   3:   Tìm  hiểu ý nghĩa Gv cho hs Thảo  luận nhóm về  3. Củng cố Gv hỏi hs một số câu hỏi. 4. Dặn dò  Về học bài 
 5. ­ Xem trước phần còn lại của phần B, Phần C IV. Phần rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………                                                                                               Kiểm duyệt của tổ chuyên  môn. Tuần  Tiết:   4                              BÀI 2: LIÊM KHIẾT  Ngày soạn:     /   / Ngày dạy:       /   / I.Mục tiêu bài dạy. như shd /10 II.Chuẩn bị. 1.Gv: nghiên cứu bài dạy, ghi chép sổ kế hoạch bài dạy. 2.Hs: đọc bài và trả lời các câu hỏi trong bài. III. Tiến trình tiết dạy. 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Bài mới.  Hoàn thành nội dung Phần B/3 và phần C Tên hoạt động  Hoạt động của học  Nội dung sinh Hoạt động 1: Tìm  3. Rèn luyện. hiểu cách rèn luyện ­Biết kính trọng và học tập  Gv cho hs HĐ nhóm tìm  những người sống trong sạch ­   Thảo   luận,   chia   sẻ,  hiểu phần 3 nhận xét, thống nhất. ­ Phê phán nhưng hành vi tham ô 
 6. ,tham nhũng ,làm giàu bất  chính ,lấy của chung làm của  riêng C. HĐ luyện tập 1.Nhận xét hành vi Hoạt động 2: Làm  bài  tập   Thảo   luận,   chia   sẻ,  nhận xét, thống nhất Gv cho hs HĐ nhóm bài 1 3. Củng cố Gv hỏi hs một số câu hỏi. 4. Dặn dò  Về học bài , làm bài Xem bài 3 IV. Phần rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………                                                                                                Kiểm duyệt của tổ chuyên môn Tuần  Tiết:                     BÀI 3: TÔN TRỌNG  Ngày soạn:     /    /2019 Ngày dạy:       /   / /2019 I.Mục tiêu bài dạy. như shd /15 II.Chuẩn bị. 1.Gv: nghiên cứu bài dạy, ghi chép sổ kế hoạch bài dạy. 2.Hs: đọc bài và trả lời các câu hỏi trong bài. III. Tiến trình tiết dạy. 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Bài mới. A. Hoạt động khởi động Cho hs thực hiện theo yêu cầu shd/ 16
 7. B. Hoạt động hình thành kiến thức. Tiết 1: Hoàn thành nội dung Phần A và  phần  B hình thành kiến   thức mục  1 ĐẾN 3 Tên hoạt động  Hoạt động của  Nội dung học sinh Hoạt động 1: Tìm  hiểu về Tôn trọng 1. Tìm hiểu Tôn trọng   Gv cho hs HĐ nhóm  Tôn   trọng   là   luôn   tôn  tìm hiểu phần 1  trọng  con   người,   quy  ­   Thảo   luận,   chia  định chung, sự thật, chân  sẻ, nhận xét, thống  lí   lẽ   phải.....ở   mọi   nơi  Hoạt động 2: Tìm  nhất. mọi lúc hiểu biểu hiện  tôn  trọng, phân biệt  Tôn trọng lẽ phải là là  ­ Chia sẻ, nhận xét,  công nhận ủng hộ, tuân  hành vi tôn trọng  thống nhất. theo và bảo vệ những  không tôn trọng điều đúng đắn, biết  Gv cho hs hoạt động  điều chỉnh suy nghĩ và  cá nhân phần 2  hành vi của mình theo   Thảo luận, chia sẻ,  hướng tích cực, không  nhận   xét,   thống  chaaps nhận và không  Hđ   3:   Tìm   hiểu   ý  nhất. làm những việc sai trái nghĩa Gv cho hs Thảo luận  nhóm  2. Biểu hiện tôn trọng: Thái   độ   kính   trọng  người lớn Luôn   chấp   hành   đúng  nội quy chung. Luôn tôn trọng các thành  quả của người khác 3. Ý nghĩa  Được tôn trọng, quý  mến Sẽ làm cho mọi việc  mọi mối quan hệ tốt  đẹp 3. Củng cố
 8. Gv hỏi hs một số câu hỏi. 4. Dặn dò  Về học bài  ­ Xem trước phần còn lại của phần B, Phần C IV. Phần rút kinh nghiệm Tuần  Tiết:                     BÀI 2: TÔN TRỌNG  Ngày soạn:     /    /201 Ngày dạy:       /   / /201 I.Mục tiêu bài dạy. như shd /15 II.Chuẩn bị. 1.Gv: nghiên cứu bài dạy, ghi chép sổ kế hoạch bài dạy. 2.Hs: đọc bài và trả lời các câu hỏi trong bài. III. Tiến trình tiết dạy. 1.Kiểm tra bài cũ: Thế nào là tôn trọng? Biểu hiện? 2.Bài mới. Hoàn thành phần B, C Tên hoạt động  Hoạt động của  Nội dung học sinh Hoạt động 1: Tìm  hiểu về cách rèn  4. Cách rèn luyện luyện Tôn trọng ­   Thảo   luận,   chia  Rèn luyện qua lời nói,  Gv cho hs HĐ nhóm  sẻ, nhận xét, thống  cử chỉ, hành vi để thể  tìm hiểu phần 4  nhất. hiện tôn trọng. trang trang 16 Học theo các tấm  gương tốt đồng thời  phải phê phán, đấu tranh  những hành vi sai HĐ Luyện tập Hoạt động 2: Làm  bài tập Bài 1:Bác Hồ là một   Thảo luận, chia sẻ,  tấm gương sáng...  Gv cho hs HĐ nhóm  nhận   xét,   thống  bài 1 nhất. Bài 2: Đúng là A, B, C,  D, G
 9. GV cho hs làm cá nhân  Bài 3 : Cần tôn trọng  bài 2 mọi người, mọi việc ở  Gv cho hs HĐ nhóm  mọi nơi mọi lúc Hs làm, nhận xét bài 3 Bải 4 : đúng A, C, D  Thảo luận, chia sẻ,  GV cho hs làm cá nhân  nhận   xét,   thống  bài 4 nhất. Hs làm, nhận xét 3. Củng cố Gv hỏi hs một số câu hỏi. 4. Dặn dò  Về học bài , làm bài, Xem trước bài tiếp theo IV. Phần rút kinh nghiệm Tuần  Tiết:                     BÀI 4: ĐOÀN KẾT VÀ HỢP TÁC­ T1 Ngày soạn:     /    /201 Ngày dạy:       /   / /201 I.Mục tiêu bài dạy. như shd /22 II.Chuẩn bị. 1.Gv: nghiên cứu bài dạy, ghi chép sổ kế hoạch bài dạy. 2.Hs: đọc bài và trả lời các câu hỏi trong bài. III. Tiến trình tiết dạy. 1.Kiểm tra bài cũ: Ý nghĩa của tôn trọng 2.Bài mới. A. Hoạt động khởi động Cho hs thực hiện theo yêu cầu shd/ 22­23 B. Hoạt động hình thành kiến thức. Tiết 1:  Hoàn thành phần A, B1,2 Tên hoạt động  Hoạt động của  Nội dung học sinh 1.Tìm hiểu về Đoàn  Hoạt động 1: Tìm  kết và hợp tác hiểu về Đoàn kết  ­ Đoàn kết là kết thành 
 10. và hợp tác ­   Thảo   luận,   chia  một khối, cùng hoạt  sẻ, nhận xét, thống  động vì mục đích chung. Gv cho hs HĐ nhóm  nhất. ­ Hợp tác: cùng chung  tìm hiểu phần B.1  sức giúp đỡ lẫn nhau  trong một công việc,  một lĩnh vực nào đó,  nhằm một mục đích  chung 2. Biểu hiện Hoạt động 2: Tìm  hiểu biểu hiện Cùng chia sẻ, giúp đỡ,   Gv cho hs HĐ nhóm,   Thảo luận, chia sẻ,  hỗ trợ, tôn trọng, có  cá nhân phần 2  trang  nhận   xét,   thống  trách nhiệm với  nhau 23,24 nhất.   3. Củng cố Gv hỏi hs một số câu hỏi. 4. Dặn dò  Về học bài  ­ Xem bài phần B3, bài tập. IV. Phần rút kinh nghiệm Tuần  Tiết:                     BÀI 4: ĐOÀN KẾT VÀ HỢP TÁC­ T2 Ngày soạn:     /    /201 Ngày dạy:       /   / /201
 11. I.Mục tiêu bài dạy. như shd /22 II.Chuẩn bị. 1.Gv: nghiên cứu bài dạy, ghi chép sổ kế hoạch bài dạy. 2.Hs: đọc bài và trả lời các câu hỏi trong bài. III. Tiến trình tiết dạy. 1.Kiểm tra bài cũ: Khái niệm, biểu hiện đoàn kết hợp tác 2.Bài mới. Hoàn thành phần B3, Bài tập Tên hoạt động  Hoạt động của  Nội dung học sinh 3.Tìm hiểu ý nghĩa  Hoạt động 1: Tìm  Đoàn kết và hợp tác hiểu ý nghĩa  Đoàn  ­  Giúp chúng ta dễ  dàng  kết và hợp tác ­   Thảo   luận,   chia  hoà   nhập,   hợp   tác   với  Gv cho hs HĐ nhóm  sẻ, nhận xét, thống  những   người   xung  nhất. quanh   và   được   mọi  tìm hiểu phần B.3  người   sẽ   yêu   quí   giúp  đỡ ta. ­   Tạp   nên   sức   mạnh  vượt qua khó khăn. ­ Đoàn kết tương trợ  là  truyền   thống   quí   báu  Hoạt động 2: Làm  của dân tộc ta bài tập . HĐ Luyện tập  Gv cho hs HĐ nhóm   Thảo luận, chia sẻ,  bài 1  trang 26 nhận   xét,   thống  Bt 1: Xử lý tình huống nhất. 3. Củng cố Gv hỏi hs một số câu hỏi. 4. Dặn dò  Về học bài  ­ Xem bài phần bài tập 2 IV. Phần rút kinh nghiệm
 12. Tuần  Tiết:                     BÀI 4: ĐOÀN KẾT VÀ HỢP TÁC­ T3 Ngày soạn:     /    /201 Ngày dạy:       /   / /201 I.Mục tiêu bài dạy. như shd /22 II.Chuẩn bị. 1.Gv: nghiên cứu bài dạy, ghi chép sổ kế hoạch bài dạy. 2.Hs: đọc bài và trả lời các câu hỏi trong bài. III. Tiến trình tiết dạy. 1.Kiểm tra bài cũ: Ý nghĩa đoàn kết hợp tác 2.Bài mới. Hoàn thành  Bài tập Tên hoạt động  Hoạt động của  Nội dung học sinh Gv cho hs HĐ nhóm bài  Bài 2: Hợp tác thực hiện  2  trang 26 nhiệm vụ Gv cho hs làm bài 3  ­   Thảo   luận,   chia  Bài 3: chia sẻ theo nhóm trang26 sẻ, nhận xét, thống  nhất. Gv kết luận 3. Củng cố Gv hỏi hs một số câu hỏi. 4. Dặn dò  Về làm bài ­ Xem bài 1 đến 3 để ôn tập IV. Phần rút kinh nghiệm
 13. Tuần  Tiết                                                    ÔN TẬP Ngày soạn: Ngày dạy: I.Mục tiêu bài học. 1.Kiến thức: củng cố lại kiến thức của bài 1­3 2.Kỹ năng:tổng hợp kiến thức. 3. Giáo dục: tinh thần tự học. II. Chuẩn bị. 1.Gv: chuẩn bị nội dung ôn tập. 2. Hs: xem lại kiến thức từ bài 1­3 III. Tiến trình tiết dạy. Hoạt động của thầy Hoạt động của  Nội dung trò ­Gv yêu cầu hs nhắc lại tên các  ­ Nhớ lại và trả  I. Lý thuyết. bài đã học. lời. Bài 1: Trung  ­Gv nêu các nội dung cần nắm  thực trong bài và yêu cầu hs trả lời  ­Trả lời câu hỏi  Bài 2: Tôn  thông qua phiếu học tập trong phiếu học  trọng 1. Trung thực là gì? Nêu biểu hiện  tập. Bài 3: Đoàn kết  ý nghĩa trung thực? và hợp tác 2. Tôn trọng là gì? Nêu biểu hiện  ­Quan sát và điều  ý nghĩa của tôn trọng ? chỉnh  3. Đoàn kết và hợp tác là gì? Nêu  biểu hiện ý nghĩa đoàn kết, hợp  tác ? 4. Nêu một số câu ca dao, tục ngữ  của tôn trọng, đoàn kết và hợp  tác? ­ Gv  kết luận. ­ Gv giới thiệu cho hs một số bài  tập tình huống. II. Thực hành. 1. Gia đình Nam rất nghèo. Thấy  bạn  có xe  đạp mới  bạn  đòi mẹ  ­Giải quyết các  mua.   Mẹ   không   mua   Nam   giận  bài tập tình  mẹ. huống.
 14. a. Em có nhận xét gì về Nam? b. Nếu em là bạn cuả Nam em sẽ  khuyên Nam như thế nào?  2.Lan là học sinh giỏi, gia đình  khá giả. Lan luôn giúp đỡ, quan  tâm, tôn trọng rất nhiều bạn trong  học tập và trong cuộc sống . Luôn  cháp hành các quy định chung.  Trong khi đó Hoa gia đình khá giả,  học khá nhưng bạn luôn xa lánh  các bạn trong lớp có hoàn cảnh  khó khăn. a. Nhận xét về cách ứng xử của  Lan và Hoa b. Em học được gì từ Lan như thế  nào?  c. Em sẽ khuyên Hoa như thế  nào? 3. Nga học giỏi chỉ tập trung học.  Bạn không bao giờ tham gia các  hoạt động của lớp vì nói tốn thời  gian. a. Em nhận xét gì về Nga? b. Là bạn của Nga em sẽ khuyên  bạn ấy như thế nào? Củng cố. Dặn dò. ­Học thuộc nội dung ôn tập và xem lại các bài tập tình huống để tuần  sau kiểm tra giưa kỳ. IV. Phần rút kinh nghiệm Tuần 10 Tiết 10                              ĐỀ THI HỌC GIỮA HỌC KỲ  I­ Năm học  2018­2019 Ngày soạn                                  Môn  :  GDCD             Lớp  8 Ngày dạy                                Thời gian: 45 phút (  Không kể thời gian  giao đề 
 15. I.BẢN MÔ TẢ ( MA TRẬN)       Các cấp độ tư duy Mức  Nhận  Thông  Vận  Vận  Cộng độ biết hiểu dụng dụng              cao Chủ  TN T TN T T TL T TL đề L L N N Tôn  Nhận  Phân biệt  Vận dụng  trọng biết  được hành  kiến thức  được  vi tôn trọng  xử lý tình  biểu  và không  huống liên  hiệnthể  tôn trọng. quan đến  hiện sự  C1,C2,C4 cuộc sống tôn  trọng( c 3) Số câu  1 3 1 5 Số  0,25 0,75 3 4 điểm      2,5 7,5 30 40  Tỉ lệ% Liêm  Nhận  Phân biệt   Từ tình  khiết  biết  được hành  huống  được ý  vi liêm  cụ thể  nghĩa và  khiết và  bày tỏ  cách rèn  không liêm  ý kiến  luyện  khiết và giải  tính  ( C5,C8)  thích  liêm  khiết  ( C6,C7) Số câu  2 2 1 5 Số  0,5 0,5 2 3 điểm      5 5 20 30 Tỉ lệ% Trung  Nhận  Phân biệt  . thực biết  được hành  được  vi , biểu  biểu  hiện của  hiện  trung thực  của  và thiểu  trung  trung  thực và  thực( C9, 
 16. hậu quả  C14). của  thiếu   trung  thực( C1 0,C16) Số câu  2 2 4 Số  0,5 0,5 1 điểm      5 5 10  Tỉ lệ% Đoàn  Nhận  Phân biệt  Từ tình  kết ,  biết  được hành  huống  hợp  được  vi , đoàn kết  cụ thể  tác khái  ,hợp tác và  nêu ra  niệm và  không  được  ý nghĩa  ĐKHT( C11 cách  của  ) cần  đoàn  làm  kết hợp  ( C2) tác( C12 , C13,C15 ) Số câu  3 1 1 5 Số  0,75 0,25 1 2 điểm      7,5 2,5 10 20  Tỉ lệ% Tổng  8 8 2 1 số câu Tổng  2 2 3 3 số  điểm Tổng  20 20 30 30 tỉ lệ% II. NỘI DUNG ĐỀ  A.Trắc nghiệm: ( 4 điểm) I.Khoanh tròn một đáp án  đúng nhất cho mỗi câu sau. Câu 1 : Trong các việc làm sau, việc làm nào thể hiện sự  tôn trọng  ? A.Nói chuyện riêng trong giờ học                        B. Gây gổ với bạn bè
 17. C.Nói trống không.                                D.Lắng nghe ý kiến  của các bạn. Câu 2: Câu danh ngôn của Shakepare: “ Yêu một người, tin vài  người, đừng xúc phạm đến ai ” nói về phẩm chất đạo đức nào  nhất?  A.Trung thực                                                   B. Đoàn kết và hợp tác C. Tôn trọng                          D. Giữ chữ tín Câu 3: Biểu hiện nào sau  đây thể  hiện không tôn trọng ? A.Thái độ kính trọng người lớn                 B.Luôn chấp hành đúng nội   quy chung C.Luôn tôn trọng các thành quả  của người khác       D.Cãi lại thầy cô  khi không vừa ý Câu 4: Tôn trọng lẽ phải là A.Che chở cho bạn khi bạn làm sai               B.Chỉ trích, miệt thị  khi   bạn làm sai C. Biết cách phê bình để bạn hiểu                     D.Gió chiều nào che  chiều ấy  Câu 5.  Hành vi nào sau đây thể hiện không liêm khiết ?  A.Làm bất cứ việc gì để đạt mục đích     B. Tính toánkĩ lưỡng trước  khi làm một việc gì   C làm giàu bằng tài năng ,sức lực của mình     D.Phấn đấu để đạt kết quả cao trong học tập Câu 6: Dòng nào sau đây không đúng với ý nghĩa của liêm khiết ? A.Nhận được sự quý trọng                        B. Đàng hoàng tự tin,  không phụ thuộc  C. Làm cho xã hội tốt đẹp hơn .               D. Dễ dàng hợp tác với  nhau Câu 7.Câu  nào sau đây nói về rèn luyện tính liêm khiết ? A.Kính trọng học tập những người sống trong sạch      B.Tham  ô, tham nhũng  C.Làm giàu bất chính                                                 D.Lấy của  chung làm của riêng Câu 8.Con người   liêm khiết là  A.Tìm cách chạy điểm trong học tập           B.Dùng quà cáp  biếu xén  để đạt mục đích 
 18.   C. Chỉ làm việc gì khi có lợi cho mình         D. Không quay cóp trong  kiểm tra, thi cử      Câu 9 .Hành vi nào sau đây thể hiện tính trung thực ?          A.Làm bài hộ bạn                             B. Bao che thiếu sót cho  người, giúp đỡ  mình         C.Nói đúng sự thật mặc dù mình bị thiệt hại.            D.Nhận lỗi  thay cho bạn Câu 10: Hành vi nào thể  hiện  không trung thực ? A.Giấu bài kiểm tra khi bị điểm kém                 B. Dũng cảm nhận  lỗi khi  mắc lỗi                        C. Nói đúng sự thât                                 D.Nhặt được của rơi trả lại cho người mất  Câu 11: Việc làm nào không thể hiện  đoàn kết hợp tác ? A.Hỗ trợ bạn trong học tập                    B.Cùng bạn chăm sóc cây  xanh của lớp C. Xa lánh bạn                                       D.Quyên góp giúp bạn khó  khăn Câu 12. Hoàn  thành khái niệm sau: “ Đoàn kết là  .... một khối,  cùng hoạt độngvì một mục đích chung” A.Chung sức                                                  B. Kết thành C.Giúp đỡ                                                       D. Cùng chung Câu 13. Hoàn thành khái niệm sau: “Hợp tác là cùng chung sức  ....lẫn nhau trong một công việc ,một lĩnh vực nào đó nhằm một  mục đích chung”. A.Đấu tranh                                          B.bảo vệ C.Giúp đỡ                                          D. che chở Câu 14. Biểu hiện nào không trung thực ? A.Sống ngay thẳng                                      B.Nói đúng sự thật C.Dũng cảm nhận lỗi khi mắc lỗi                 D. Đổ lỗi cho  người khác  Câu 15: Dòng nào không thể hiện ý nghĩa của đoàn kết tương  trợ ? A.Được mọi người yêu quý                      B.Tạo nên sức mạnh để vượt  qua mọi khó khăn                 C.Đào tạo nên lớp người mới                D.Dễ dàng hòa nhập được với  mọi người 
 19. Câu 16:Hậu quả của thiếu trung thực là A.Đạt được mục đích của mình                                         B.Có lợi cho  bản thân C.Mất niềm tin                                                                   D. Mất lòng  người khác B. Tự luận ( 6 điểm) Câu 1( 2 điểm) : Ông Lâm vì nghèo đã  chặt một số cây gỗ trong  rừng quốc gia để bán  Em có tán thành với  việc làm trên  không ? Vì sao? Câu 2( 1 điểm) :Khu phố nơi em đang ở có tổ chức dọn vệ sinh  môi trường xung quanh cho sạch sẽ, nhưng bố mẹ em bận đi làm  chưa về. Trong trường hợp đó em sẽ làm gì ? Câu 3: ( 3 điểm ) : An  và  Nam ngồi chung một bàn . An  chăm học  nên  mỗi khi thầy cô kiểm tra viết An đều chủ động làm bài , còn Nam  chỉ lo mở tập ra chép hoặc nhìn bài của An.  a)  Em có nhận xét gì về việc làm của  Nam ? b) Nếu em là  bạn của Nam  em sẽ làm gì ?  III. ĐÁP ÁN A.Trắc  Câu Đáp án Điểm nghiệm 1­ 1­D,2­C, 3­D,4­C,5­A,6­D,7­A,8­D, 4 điểm >16 9­C,10­A,11­C,12­B,13­C,14­D,15­C,16­C B.Tự  1 Không tán thành. Việc làm của ông Lâm  là bất   2 điểm luận liêm vì ông đã phá rừng gây hậu quả xấu, lấy   của chung làm của riêng 2 Báo với   tổ  trưởng khu phố  là bố  mẹ  đi  1 đểm làm chưa về  và bản thân sẽ  tham gia vệ  sinh cùng với các bác trong khu phố 3 a) Việc làm của Nam là sai.  Vì Nam lười học ,  2 điểm gian lận trong giờ kiểm tra,vi phạm kỉ luật    chưa  tôn trọng nội quy của trường.   b) Em sẽ  không đồng tình với Nam,  thẳng  thắn góp ý để bạn Nam sữa chữa khuyết điểm 1 điểm
 20. Tuần Tiết :  KIỂM TRA GIỮA KỲ GDCD 8 Ngày soạn                                                 Thời gian: 45 phút Ngạy dạy I. Mục tiêu kiểm tra:  Giúp học sinh: 1. Kiến thức: Nắm lại những kiến thức  cơ  bản thuộc  môn GDCD theo   chương trình trường học mới. 2. Kỹ  năng:  Qua bài kiểm tra, gv đánh giá được khả  năng tiếp nhận kiến   thức của môn học để có hướng điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.  3. Thái độ: Giáo dục hs ý thức cố gắng và trung thực trong kiểm tra. II. MA TRẬN Mức  Nhận  Thông  Vận  Cộng đô biết hiểu dụng Chủ  đề TN TL TN TL TN TL Trung  III C1 C2,C6 thực Số câu  1 1 2  3 Số điểm     1,0 1,0 0,5 2,5   Tỉ lệ% 10 10 5 25
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2