Giáo án Hoá 8 - ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
219
lượt xem
9
download

Giáo án Hoá 8 - ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1) Kiến thức: - Hiểu được đơn chất: tạo nên từ một nguyên tố hoá học; hợp chất: tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên - Phân biệt được đơn chất kim loại và phi kim - Biết được trong một mẫu chất các nguyên tử không tách rời mà liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền nhau 2) Kỹ năng: Biết sử dụng thông tin, tư liệu để phân tích, tổng hợp giải thích vấn đề. Sử dụng ngôn ngữ hoá học chính xác 3) Thái độ: tạo hứng thú học tập ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá 8 - ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ

  1. ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ I/ Mục tiêu bài học: 1) Kiến thức: - Hiểu được đơn chất: tạo nên từ một nguyên tố hoá học; hợp chất: tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên - Phân biệt được đơn chất kim loại và phi kim - Biết được trong một mẫu chất các nguyên tử không tách rời mà liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền nhau 2) Kỹ năng: Biết sử dụng thông tin, tư liệu để phân tích, tổng hợp giải thích vấn đề  Sử dụng ngôn ngữ hoá học chính xác 3) Thái độ: tạo hứng thú học tập II/ Đồ dùng dạy học: hình vẽ kim loại đồng (hình 1.10), khí oxi, khí hydro (hình 1.11), nước (hình 1.12), muối ăn (hình 1.13) SGK III/ Nội dung :
  2. 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: - Nguyên tử X nặng gấp 4 lần nguyên tử oxi. Tính NTK và cho biết X là nguyên tố nào? Viết KHHH của nguyên tố đó? - Đơn vị Cacbon có khối lượng bằng bao nhiêu khối lượng nguyên tử Cacbon? Hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên tử canxi? (biết 1 đvC  1,6605.10-24 g). Có nhận xét gì về kết quả này? 3) Nội dung bài mới: Chất được tạo nên từ nguyên tử mà mỗi loại nguyên tử là một NTHH. Vậy có thể nói: chất được tạo nên từ NTHH được không? Tuỳ theo chất được tạo nên từ một hay nhiều nguyên tố  phân loại chất Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi Hoạt động 1: Đơn chất I/ Đơn chất: GV: Hình (1.10), (1.11)  các chất đc tạo nên từ bao nhiêu NTHH? Chúng đc gọi là đơn chất  em hiểu thế nào là đơn chất? Đơn chất là những chất tạo nên HS: phát biểu. Đọc SGK phần 1 “Khí hiđro từ một nguyên tố hoá học …..cả kim cương nữa”
  3. GV: Hãy kể tên một số k.loại và nêu t/c vật lý chung của chúng?  Đơn chất kim loại HS: trả lời - Đ/chất kim loại: đồng, sắt, kẽm… GV: gt khí hiđro, khí oxi, lưu huỳnh là đơn chất - Đ/chất phi kim: khí hiđro, khí phi kim oxi, lưu huỳnh… Sử dụng hình (1.10), (1.11) HS: Nêu nh.xét về cách sắp xếp các ngtử Cu? Nh.xét về 2 mẫu đơn chất (hình 1.11)? Làm BT 1, 2 trang 25 SGK Hoạt động 2: Hợp chất II/ Hợp chất: GV: nước do NTHH (H, O), muối ăn (Na, Cl), axit sunfuric (H, S, O)  hợp chất HS: trả lời: Có mấy NTHH trong từng chất Hợp chất là những chất tạo nên  hiểu thế nào là hợp chất? từ hai ngtố hoá học trở lên GV: Các chất kể trên là h/c vô cơ, khí metan (C, H), đường (C, H, O) là h/c hữu cơ - H/chất vô cơ: nước, muối ăn… GV: Sử dụng hình 1.12, 1.13 - H/chất hữu cơ: khí metan, đường HS: nêu nhận xét cách sắp xếp ngtử của các … ngtố về tỉ lệ? thứ tự?
  4. 4) Củng cố: BT 3 trang 29 SGK 5) Dặn dò: - Làm BT vào vở (1, 2, 3 trang 25 – 26 SGK) * Chuẩn bị bài mới: - Phân tử là gì? Cách tính PTK? - Trạng thái của chất?
Đồng bộ tài khoản