intTypePromotion=1

Giáo án hóa học 10_Tiết 24

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
5
download

Giáo án hóa học 10_Tiết 24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A)Mục tiêu: HS hiểu: +) Quan hệ giữa LKCHT không cực , LKCHT có cực và liên kết ion. +)Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Kĩ năng +)Dùng hiệu độ âm điện để phân loại một cách tương đối: liên kết cộng hoá trị không cực, liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết ion.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hóa học 10_Tiết 24

  1. Tiết 24: Bài 13. LIÊN KếT CộNG HóA TRị (Tiết 2) A)Mục tiêu: HS hiểu: +) Quan hệ giữa LKCHT không cực , LKCHT có cực và liên kết ion. +)Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Kĩ năng +)Dùng hiệu độ âm điện để phân loại một cách tương đối: liên kết cộng hoá trị không cực, liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết ion. B)Chuẩn bị: GV: Một số mô hình, hình vẽ SGK, phấn màu HS:Ôn tập về một số nhóm A tiêu biểu để nắm chắc kiến thức về lớp vỏ bền của khí hiếm Liên kết ion – tinh thể ion, sử dụng BTH, viết cấu hình electron và bảng độ âm điện. C)Tiến trình dạy – học: 1)ổn định tổ chức lớp 2)Kiểm tra bài cũ: GV: Trình bày sự hình thành phân tử H2 , phân tử N2 ?
  2. Trình bày sự hình thành phân tử HCl và CO2? GV: Nhận xét, cho điểm. 3)Bài mới Hoạt động Hoạt động của học của giáo viên sinh II – Độ âm điện và liên kết hóa học Hoạt động 1: 1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực - Nếu cặp e chung và liên kết ion giữa 2 nguyên tử ta - Cộng hóa trị không phân cực có loại liên kết gì? - Nếu cặp e chung bị - Liên kết cộng hóa trị phân lệch về phía nguyên cực tử ta có liên kết cộng hóa trị phân cực hay - Liên kết ion. ion?
  3. - Cặp e chung bị chuyển về 1 nguyên tử ta có liên kết gì? 2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Hoạt động 2: Hiệu độ âm Loại liên kết điện - Để đánh giá liên 0  X  0,4 LKCHT kết hóa học giữa 2 không cực nguyên tử một cách tương đối người ta LKCHT có 0,4  X  dựa vào hiệu độ âm cực 1,7 điện. X  1.7 Liên kết ion GV yêu cầu học sinh nghiên cứu bài đọc Bài đọc thêm: Sự xen phủ các thêm trang 65 sgk obitan nguyên tử Sự lai hóa các obitan nguyên tử * Một số ví dụ: Ví dụ1 : NaCl: Na= 0,93; Cl=3,16 Xác định liên kết VD1: NaCl: NaCl: Na= 0,93; trong NaC là liên kết Cl=3,16
  4. gì?  = 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 # liên kết giữa Na và Cl là liên kết ion Ví dụ 2: HCl : VD2: H=2,2; Cl= 3,16 H=2,2; Cl= 3,16  = 3,16- 2,2 = 0,96 # Lk giữa Xác định liên kết trong HCl là liên kết HCl là LKCHT gì? Bài 5 (trang 64, SGK) Bài 5 (trang 64, SGK) Hiệu độ âm Loại liên Dựa và giá trị hiệu điện kết độ âm điện của các nguyên tố . Hãy cho AlCl3 biết loại liên kết CaCl2 trong các hợp chất sau đây: AlCl3, CaS CaCl2, CaS, Al2S3? Al2S3 HS lên bảng trình bày? (Lấy giá tri độ âm điện ở bảng 6
  5. trang45 ) Bai 6: (trang 64, SGK) GV nhận xét : a) Cl2 Bai 6: (trang 64, SGK) Viết công thức e và b) CH4 công thức cấu tạo của các phân tử sau đây: c) C2H4 a)Cl2 b) CH4 d) C2H2 c) C2H4 e) NH 3 d) C2H2 e) NH3 HS lên bảng trình
  6. bày? GV nhận xét : D: Củng cố : GV nhấn mạnh nội dung trọng tâm của bài E: Rút kinh nghiệm: ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản