intTypePromotion=1

Giáo án môn thể dục lớp 12

Chia sẻ: Nguyen Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:81

0
1.001
lượt xem
63
download

Giáo án môn thể dục lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu: Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 12 (tóm tắt) Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. Mục tiêu: Biết và hiểu mục tiêu nội dung chương trình lớp 12 . Biết một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. Vận dụng những hiểu biết trên để lựa chọn bài tập sức mạn- Tích cực tham gia thảo luận và có ý thức vận dụng.Địa điểm: Tại sân tập hoặc trong phòng học. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn thể dục lớp 12

 1. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 Giáo án Tuần dạy: …………. Tiết dạy: 01, 02 Ngày dạy: / / 200… Ngày soạn: / / 200… Tên Bài: Giới thiệu: Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 12 (tóm tắt) Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. I. Mục tiêu: - Biết và hiểu mục tiêu nội dung chương trình lớp 12 . - Biết một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. - Vận dụng những hiểu biết trên để lựa chọn bài tập sức mạnh. - Tích cực tham gia thảo luận và có ý thức vận dụng. II. Địa điểm, phương tiện. a, Địa điểm: Tại sân tập hoặc trong phòng học. b, Phương tiện: Tranh ảnh một số bài tập, động tác, bảng liệt kê bài tập, động tác có tác dụng phát triển sức mạnh. Học sinh chuẩn bị bút, vở ghi, giấy trắng. III. Tiến trình lên lớp. Hoạt động Giáo viên Học sinh I. Phần mở đầu - Học sinh chú ý nghe giảng. 1. Nhận lớp - Ghi chép đầy đủ. - Giáo viên và học sinh làm thủ tục giao nhận lớp. - Ghe giáo vien trình bày. - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. - Ghi chép khái niệm, các ví dụ về sức mạnh. II. Phần cơ bản. - Tìm thêm ví dụ về tập luyện sức 1. Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 12. mạnh. a. Mục tiêu: Mục tiêu chung của chương trình - Có thể nêu câu hỏi trao đổi với môn hợc ở THPT. giáo viên. - Có được sự tăng tiến về sức khoẻ, thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (RLTT) theo lứa - Hoạt động cá nhân. tuổi và giới tính: + Quan sát tranh hoặc chọn các bài - Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản về thể dục tập, động tác (trong bảng liệt kê). Trang 1 GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
 2. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 thể thao (TDTT) và phương pháp tập luyện các kĩ + Chọn và ghi vào vở 3 nhóm bài năng vận động cần thiết trong cuộc sống. tập sức mạnh. - Hình thành thói quen tập luyện TDTT thường - Hoạt động nhóm. xuyên và nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh + Thảo luận về kết quả lựa chọn. nhẹn, kỉ luật, tinh thần tập thể và các phẩm chất + Thống nhất trình bày kết quả đạo đức, ý chí. của nhóm. - Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào các hoạt động ở nhà trường và trong đời sống - Trình bày kết quả thảo luạn (theo nhóm). hằng ngày. Từ mục tiêu trên, yêu cầu đối với lớp 12 như sau: - Tham gia thảo luận chung. - Ghi chép những ý kiến đã thống + Kiến thức nhất và những ý kiến còn phải . Có một số hiểu biét về phương pháp tập luyện tranh luận. sức mạnh. - Nghe, liên hệ thực tiễn và ghi . Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển (dành chép. cho nam), bài thể dục nhịp điệu (dành cho nữ); kĩ thuật và một số điểm trong luật các môn: Chạy - Trao đỏi với GV khi thấy chưa tiếp sức, chạy bền trên địa hình tự nhiên, nhảy xa hiểu hoặc ví dụ để minh hoạ chưa kiểu “ưỡn thân”, đá cầu, cầu lông và hai môn thể rõ. thao tự chọn. - Hoạt động cá nhân. Trên cơ sở những hiểu biết, HS có thể nêu + Kĩ năng: thêm những ý nghĩe tác dụng khác . Thực hiện cơ bản đúng, đều, đẹp các bài thể (ghi vào vởi). dục phát triển chung, bài thể dục nhịp điệu. - Tham gia thảo luận chung. . Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy tiếp sức, nhảy xe kiểu “ưỡn thân”, chạy bền, một số động - Ghi chép những ý kiến đã thống tác kĩ thuật các môn Đá cầu, Cầu lông và hai môn nhất và những ý kiến còn phải tranh luận. thể thao tự chọn. - Có thể trao đỏi với GV về những . Đạt tiêu chuẩn RLTT theo lứa tuổi và giới tính. vấn đề chưa rõ. + Thái đọ, hành vi. - Ghi chép đầy đủ yêu cầu của bài. . Tự giác, tích cực học môn Thể dục, xây dựng kế - Ghi bài tập vào vở hoạch và tự tập hằng ngày. . Biết ứng xử đúng trong hoạt động thể thao theo phương châm “đoàn kết – trung thực – cao thượng – tiến độ”. . Có lối sống lành mạnh, luôn có ý thức phòng tránh HIV và tệ nạn xã hội. b. Nội dung: Trang 2 GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
 3. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 Để đảm bảo tính khoa học của bộ môn, tính khả thi của chương trình, cần mở rộng quyền chủ động cho địa phương trong quá trình thực hiện. Vì vậy, chương trình được cấu trúc thành hai phần: - Phần “cứng”, là những nội dung áp dụng thống nhất trên toàn quốc mang tính bắt buộc một cách tương đối bao gồm các chương: Lý thuyết, thể dục (bài thể dục nhịp điệu nữ); bài thể dục thể thao tự chọn (bao gồm): Bóng đá, bóng rổ, bơi, đẩy tạ. - Phần “mềm”, gồm các môn thể thao tự chọn là phần dành cho địa phương quyền chủ động tạo nên sự đa dạng, phong phú, tính lính hoạt của chương trình. Ngoài chương môn thể thao tự chọn, địa phương có thể tự quyết định cho học sinh ôn tập những nội dung các em học tập còn yếu. Phần kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm và kiểm tra tiêu chuẩn RLTT cũng dành quyền chủ động cho địa phương. - Như vậy, chương môn thể thao tự chọn và ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm họcm kiểm tra tiêu chuẩn RLTT tạo thành phần “mềm” của chương trình. Nội dung cụ thể gồm: - Lí thuyết chung: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. - Thể dục: Bài thể dục nhịp điệu (dành cho nữ), bài thể dục phát triển chung (dành cho nam). - Chạy tiếp sức. - Chạy bền. - Nhảy xa kiểu “ưỡn thân”. - Đá cầu. - Cầu lông. - Môn thể thao tự chọn: + Bóng chuyền. + Bóng đá. Trang 3 GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
 4. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 + Bóng rổ. +Bơi + Đẩy tạ. Ngoài các nội dung trên đã được biên soạn trong sách, có thể đưa một só môn thể thao khác, nhằm khai thác vốn văn hoá thể chất truyền thống và môn thể thao mũi nhọn của địa phương. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. - Giới thiệu, giải thích khái niệm: Sức mạnh, sức mạnh tối đa, sức mạnh nhanh, sức mạnh bền. Kết hợp minh hoạ bằng ví dụ về bài tập, động tác tập luyện phát triển sức mạnh mà HS đã biết như: Cử tạ, nhảy cao, mang vác, đẩy kéo vật nặng… - Nêu vấn đề cần tìm và giao nhiệm vụ cho GV. - Chia lớp thành 4 – 6 nhóm: Hướng dẫn các nhóm làm việc theo kế hoạch. - Treo tranh ảnh các bài tập, động tác (GV giải thích và nêu yêu cầu quan sát, lựa chọn). - Nêu vấn đề thảo luận: + Trên cơ sở khái niệm, hãy chọn những bài tập, động tác phát triển sức mạnh (ghi vào vở). + Hãy chọn các bài tập, động tác đã nêu để phân theo 3 nhóm: Sức mạnh tối đã; sức mạnh nhanh; sức mạnh bền. - Điều khiển các nhóm trình bày. Yêu cầu: Mỗi nhóm trình bày 2 vấn đề nêu trên. - Liệt kê những bài tập, động tác mà các nhóm lựa chọn còn nhiều băn khoăn để cùng thảo luận. - Cung cấp thông tin phản hồi về 2 vấn đề trên (do GV soạn sẵn). Nêu ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện bài tập phát triển sức mạnh, có ví dụ minh hoạ. Học sinh giữ trật tự Tập luyện sức mạnh thường xuyên theo phương Trang 4 GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
 5. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 pháp khoa học sẽ có ý nghĩa, tác dụng: + Cung cấp máu cho cớ bắng sẽ được tăng cường, cơ bắp nở nang, xương tăng đọ dày. + Góp phần nâng cao năng lực hoạt động của thần kinh – cơ. + Tập luyện nâng cao sức mạnh cơ bắp là tiền đề thuận lợi cho việc học các kỹ năng vận động cơ bản và kĩ thuật thể thao. + Làm tiêu hao lượng mỡ thừa, tạo cho cơ thể có vóc dáng khoẻ mạnh. + Rèn luyện ý chí và nảy sinh những tình cảm lành mạnh hướng thiện. - Giao nhiệm vụ cho HS: Nêu ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện bài tập phát triển sức mạnh. - Chọn 1 – 2 nhóm đại diện trình bày. - Thống nhất với HS những ý cơ bản (thông qua phản hồi của GS và ý kiến đúng của HS). - Củng cố khắc sâu kiến thức. Nêu khái niệm, phân loại và ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh (có thể biểu diễn bằng sơ đồ khái quát). - Giao nhiệm vụ cho HS. + Lựa chọn, sưu tầm một số bài tập để tập luyện phát triển sức mạnh. III. Phần kết thúc: - Củng cố. - Giáo viên nhận xét. - Xuống lớp. III. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Trang 5 GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
 6. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 Giáo án Tuần dạy: …………. Tiết dạy: 03 Ngày dạy: / / 200… Ngày soạn: / / 200… Tên Bài: BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC A. Mục tiêu. - Biết cách thực hiện được kỹ thuật trao - nhận tín gậy. Thực hiện tốt các động tác bổ trợ chuyên môn. - Bước đầu thực hiện được động tác 1 - 2 (BTDNĐ nữ); động tác 1 - 5 (BTD PTC nam). B. địa điểm, Phương tiện. Sân thể dục: - Đường chạy 30 - 40m - Tín gậy: 10c - Cờ, dây đích, còi C. tiến trình lên lớp. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu. a, Nhận lớp. ĐH nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.     b, Khởi động. ĐH KĐ - KĐ chung: Trang 6 GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
 7. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 Nội dung Phương pháp tổ chức + Chạy 1 vòng quanh sân trường  + Xoay các khớp; cổ, vai, hông, gối, cổ  chân, cổ tay             2. Phần cơ bản a, TD. * Học: Đội hình tập hợp bài TD - Bài TD NĐ nữ:  Động tác 1: Tay    Động tác 2: Thân mình (Mỗi động tác cần thực hiện được biên GV làm mẫu phân tích KT động tác độ, nhịp điệu động tác. Kết hợp hài hoà giữa đẩy hông và tay). Giáo viên hô chậm cho học sinh thực hiện BTD  nam Học Giáo viên quan sát, sửa sai cho học sinh Từ động tác 1 - 5  Mỗi động tác cần kết hợp giữa chuyển  độngc của 2 tay và kiễng gót, hạ gót   - Nhận xét và củng cố Trang 7 GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
 8. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 Nội dung Phương pháp tổ chức b, Chạy tiếp sức. Giáo viên nhắc lại yêu cầu bài tập bổ trợ Ôn: - Chạy bước nhỏ Cán sự cho lớp thực hiện - Chạy nâng cao đùi ĐH ôn - Chạy đạp sau 15m (nam) - Chạy tăng tốc     10m (nữ)      - Trao - nhận tín gậy tại chỗ (số 1 - 2; - Giáo viên: giao nhiệm vụ, quan sát, làm số 2 - 3; số 3 - 4) mẫu khi cần và sửa sai. - Trao nhận tín gậy (đi bộ, đi bộ nhanh, - Học sinh phân công nhau điều khiển chạy chậm) theo nhóm 2 N (số 1 - 2; số nhóm thực hiện và nhận xét. 2 - 3; số 3 -4) ĐH ôn trao - nhận tín gậy - Mỗi học sinh thực hiện 2 - 3 vị trí (1) (2) (3) (4) - Nhận xét củng cố     3. Phần kết thúc. - Thả lỏng Cán sự cho lớp thả lỏng: + Vươn thở, rũ 2 chân, tay đứng theo 4 hàng ngang, giáo viên quan sát nhắc nhở - Giao bài tập về nhà - Học sinh chú ý lắng nghe + Ôn các động tác TD nam, nữ đã học Giáo viên nhận xét, giao nhiệm vụ, giải tán + Tập trao nhận tín gậy trong chạy ngắn ở các vị trí - Xuống lớp Trang 8 GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
 9. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 III. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Giáo án Tuần dạy: …………. Tiết dạy: 04 Ngày dạy: / / 200… Ngày soạn: / / 200… Tên Bài: BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt) Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 1, 2 và học động tác 3. BTDPTC: Ôn 5 động tác đầu, học từ động tác 6 -> 15. Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m). Ôn kỹ thuật trao nhận tín gậy (tại chỗ và di chuyển chậm theo nhóm hai người). I. Mục tiêu. - Ôn tập và hoàn thiện động tác 1 -> 2 (TDNĐnữ), động tác 1 -> 5 (BTDPTC). - Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật trao nhận tín gậy. - Luyện tập bài tập phát triển tốc độ. II. Địa điểm – Phương tiện. 1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sần trường. 2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp A. Mở đầu xxxxxx 1. Nhận lớp Trang 9 GV: L S ỹ Tú- Trường THPT Hùng Vương ê
 10. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 - Giáo viên và học sinh làm thủ tục xxxxxx giao nhận lớp. xxxxx x - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu xxxxx x buổi học. - Chạy khởi động đội hình vòng tròn. 2. Khởi động. - Đội hình khởi động khớp (giãn cách một - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân sải tay). trường. xx xxx Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: - Vai xx xx - Khuỷu tay. xx xxx - Hông, gối x x xx B. Cơ bản. 1. Thể dục. Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn a. Thể dục nhịp điệu (nữ). chạy tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội dung) + Ôn động tác 1 – 2. Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2 lần sau đó cho học sinh chia nhóm 4 – 5 người thực hiện. + Học: Động tác 3. Chân. Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm Tư thế chuẩn bị: Như tư thế kết thúc nam, nữ). động tác hai. Cán sự. Nhịp 1: Bước chân trái lên, chân phải xxxxx tí bằng mũi chân, hai tay co sang hai bên, lòng bàn tay hướng trước, cánh xxxxx tay hơi khép vào thần, căng ngực. Nhịp 2: Bước chân phải lên, vỗ tay, hóp ngực. . . . . . Nhịp 3: Như nhịp 1. . . . . . Nhịp 4: Co gối trái, chân phải đưa ra Cán sự trước, tì bằng gót, căng ngực, vỗ tay. Nhịp 5: Chân phải lùi một bước, đưa hai cánh tay mở sang ngang, nâng cẳng tay bàn tay hướng trước. Nhịp 6: Chân trái lùi một bước, vỗ Trang GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 10
 11. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 tay. Nhịp 7: Như nhịp 5. Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sau đó hô chậm cho học sinh thực hiện. b, Bài thể dục phát triển chung. + Ôn động tác 1 – 5: Học sinh tập trung, ôn tập dưới sự điều của giáo viên. + Học động tác 6 – 15. Giáo viên: Thực hiện nhanh 1 - 2 lần sau đó tập chậm và cho học sinh thực hiện theo. - Nhận xét củng cố. 2, Chạy tiếp sức. + Bài tập phát triển tốc độ Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học sinh vào chỗ thực hiện khi có tín hiệu của giáo viên (nhanh chóng bắt tốc độ cao). Thực hiện 3 - 4 lần x 30m. Đội hình chạy 30m tốc độ cao. + Ôn: Trao nhận tín gậy (di chuyển x x x x chậm theo nhóm 2 người) số 1 - 2; số x x x x 2 - 3; 3 - 4. xx x x Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị trí) Giáo viên - Nhận xét củng cố. Đội hình ôn trao nhận tín gậy. 1 20m 2 3 4 x -> x x x x -> x x x - Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai. - Học sinh: Phân công nhau điều khiển C.Kết thúc. thực hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu + Thả lỏng. và sửa sai. - Rung bắp đùi. - Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ. - Vươn thở, rũ tay. - Xuống lớp. Trang GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 11
 12. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 - Nhận xét, giao bài tập về nhà. . Tập bài thể dục của nam và nữ. . Tập trao – Nhận tín gậy III. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Giáo án Tuần dạy: …………. Tiết dạy: 05 Ngày dạy: / / 200… Ngày soạn: / / 200… Tên Bài: BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt) Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 2, 3 và học động tác 4. BTDPTC: Ôn 1-10 động tác đầu, học từ động tác 11 -> 18. Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m). Ôn kỹ thuật trao nhận tín gậy (tại chỗ và di chuyển chậm theo nhóm hai người). I. Mục tiêu. - Ôn tập và hoàn thiện động tác 2 -> 3 (TDNĐnữ), động tác 1 -> 10 (BTDPTC). - Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật trao nhận tín gậy. - Luyện tập bài tập phát triển tốc độ. II. Địa điểm – Phương tiện. 1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sần trường. 2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp A. Mở đầu xxxxxx Trang GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 12
 13. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 1. Nhận lớp xxxxxx - Giáo viên và học sinh làm thủ xxxxx x tục giao nhận lớp. xxxxx x - Giáo viên phổ biến nội dung yêu - Chạy khởi động đội hình vòng tròn. cầu buổi học. - Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải 2. Khởi động. tay). - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân xx xxx trường. xx xx Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: - xx xxx Vai x x xx - Khuỷu tay. Hông, gối - Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy B. Cơ bản. tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội 1. Thể dục. dung) a. Thể dục nhịp điệu (nữ). + Ôn động tác 2– 3. Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2 lần sau đó cho học sinh chia nhóm Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm nam, 4 – 5 người thực hiện. nữ). + Học: Động tác 4. Cán sự. Tư thế chuẩn bị: Như tư thế kết xxxxx thúc động tác ba. xxxxx *1 X 8 nhịp lần 1 và lần 3 Nhịp 1: Đưa chân trái về ngang chân phải thành tư thế đứng hai chan rộng bằng vai, đồng thời . . . . . khuỵu hai gối, hai tay thả lỏng tự . . . . . nhiên, mắt nhìn thẳng. Cán sự Nhịp 2: Đẩy thẳng gối, trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải duỗi mũi chân và tì xuống đất, đồng thời nâng vai phải lên. Nhịp 3: Như nhịp 1. Trang GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 13
 14. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 Nhịp 4: Như nhịp 2, nhưng nâng vai trái và tì mũi chân trái. Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. *Nhịp 1X8 nhịp lần 2 và lần 4. Nhịp 1: khuỵu hai gối, đồng thời tay phải đưa chéo sang trái. Nhịp 2: Đẩy thẳng gối thành tư thế đứng thẳng, trọng tâm dồn vào chân trái. Chân phải tì bằng mũi chan, đồng thời tay phải đưa từ bên trái qua bên phải lên cao, tay trái thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn tay phải, hơi nghiêng nguời sang trái. Nhịp 3: như nhịp 1 đổi tay trái. Nhịp 4: như nhịp 2 nhưng đổi bên Đội hình chạy 30m tốc độ cao. Nhịp 5, 6, 7, 8: như 1, 2, 3, 4. xx x x Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sau đó hô chậm cho học sinh thực x x x x hiện. xx x x b, Bài thể dục phát triển chung. Giáo viên + Ôn động tác 1 – 10: Học sinh Đội hình ôn trao nhận tín gậy. tập trung, ôn tập dưới sự điều 1 20m 2 3 4 của giáo viên. x -> x x x + Học động tác 11 – 18. x -> x x x Giáo viên: Thực hiện nhanh 1 - 2 lần sau đó tập chậm và cho học - Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai. sinh thực hiện theo. - Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai. - Nhận xét củng cố. 2, Chạy tiếp sức. + Bài tập phát triển tốc độ Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học sinh vào chỗ thực hiện khi có tín - Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ. hiệu của giáo viên (nhanh chóng - Xuống lớp. Trang GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 14
 15. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 bắt tốc độ cao). Thực hiện 3 - 4 lần x 30m. + Ôn: Trao nhận tín gậy (di chuyển chậm theo nhóm 2 người) số 1 - 2; số 2 - 3; 3 - 4. Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị trí) - Nhận xét củng cố. C.Kết thúc. + Thả lỏng. - Rung bắp đùi. - Vươn thở, rũ tay. - Nhận xét, giao bài tập về nhà. . Tập bài thể dục của nam và nữ. . Tập trao – Nhận tín gậy III. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Giáo án Tuần dạy: …………. Tiết dạy: 06 Ngày dạy: / / 200… Ngày soạn: / / 200… Tên Bài: BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt) Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 2-4. BTDPTC: Ôn 1-18 động tác đầu, học từ động tác 19 -> 27. Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m). Ôn kỹ thuật trao nhận tín gậy (tại chỗ và di chuyển chậm theo nhóm ba người), số 1 xuất phát với tín gậy. I. Mục tiêu. Trang GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 15
 16. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 - Ôn tập và hoàn thiện động tác 2 ->4(TDNĐnữ), động tác 1 -> 18 (BTDPTC). - Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật trao nhận tín gậy. - Luyện tập bài tập phát triển tốc độ. II. Địa điểm – Phương tiện. 1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sần trường. 2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp A. Mở đầu xxxxxx 1. Nhận lớp xxxxxx - Giáo viên và học sinh làm thủ tục giao nhận lớp. xxxxx x - Giáo viên phổ biến nội dung yêu xxxxx x cầu buổi học. - Chạy khởi động đội hình vòng tròn. 2. Khởi động. - Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân tay). trường. xx xxx Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: - xx xx Vai xx xxx - Khuỷu tay. x x x x Hông, gối - B. Cơ bản. Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy 1. Thể dục. tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội a. Thể dục nhịp điệu (nữ). dung) + Ôn động tác 2– 4. Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2 Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm nam, lần sau đó cho học sinh chia nhóm nữ). 4 – 5 người thực hiện. Cán sự. b, Bài thể dục phát triển chung. xxxxx + Ôn động tác 1 – 18: Học sinh xxxxx tập trung, ôn tập dưới sự điều của giáo viên. Trang GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 16
 17. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 + Học động tác 19 – 27. Giáo viên: Thực hiện nhanh 1 - 2 . . . . . lần sau đó tập chậm và cho học . . . . . sinh thực hiện theo. Cán sự - Nhận xét củng cố. Đội hình chạy 30m tốc độ cao. 2, Chạy tiếp sức. xx x x + Bài tập phát triển tốc độ x x x x Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học sinh vào chỗ thực hiện khi có tín x x x x hiệu của giáo viên (nhanh chóng Giáo viên bắt tốc độ cao). Thực hiện 3 - 4 Đội hình ôn trao nhận tín gậy. lần x 30m. 1 20m 2 3 4 + Ôn: Trao nhận tín gậy (di chuyển chậm theo nhóm 3 người) x -> x x x số 1 - 2; số 2 - 3; 3 - 4. x -> x x x + Số 1 xuất phát với 1 tín gậy. - Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai. Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị - Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực trí) hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai. - Nhận xét củng cố. - Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ. - Xuống lớp. C.Kết thúc. + Thả lỏng. - Rung bắp đùi. - Vươn thở, rũ tay. - Nhận xét, giao bài tập về nhà. . Tập bài thể dục của nam và nữ. . Tập trao – Nhận tín gậy Trang GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 17
 18. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 III. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Giáo án Tuần dạy: …………. Tiết dạy: 07 Ngày dạy: / / 200… Ngày soạn: / / 200… Tên Bài: BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt) Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 2- 4 và học động tác 5. BTDPTC: Ôn 1-27 động tác đầu. Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m). Ôn hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2 người) I. Mục tiêu. - Ôn tập và hoàn thiện động tác 2 -> 4 (TDNĐnữ), động tác 1 -> 27 (BTDPTC). - Thực hiện hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy. - Luyện tập bài tập phát triển tốc độ. II. Địa điểm – Phương tiện. 1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sần trường. 2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp A. Mở đầu xxxxxx 1. Nhận lớp xxxxxx - Giáo viên và học sinh làm thủ tục giao nhận lớp. xxxxx x - Giáo viên phổ biến nội dung yêu xxxxx x cầu buổi học. - Chạy khởi động đội hình vòng tròn. 2. Khởi động. Trang GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 18
 19. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân - Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải trường. tay). Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: - x x x x x Vai x x x x Khuỷu tay. - x x x x x Hông, gối - x x x x B. Cơ bản. 1. Thể dục. Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội a. Thể dục nhịp điệu (nữ). dung) + Ôn động tác 2-4. Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2 lần sau đó cho học sinh chia nhóm 4 – 5 người thực hiện. + Học: Động tác 5. Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm Tư thế chuẩn bị: Như tư thế kết nam, nữ). thúc động tác bốn. Cán sự. Nhịp 1: Khuỵu gối, đồng thời tay xxxxx phải đưa chéo sang trái. xxxxx Nhịp 2: Đẩy thẳng gối, đồng thời bạt nhảy chân trái thẳng và gập cẳng chân phải ra sau, tay ..... phải giơ cao, lòng bàn tay hướng ..... sang bên trái, tay phải thả lỏng tự Cán sự nhiên, mắt nhìn tay phải. Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng đổi tay trái. Nhịp 4: Như nhịp 2, nhưng đổi bên trái. Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4. Thực hiện 2X8 nhịp hoặc 4X8 nhịp. Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sau Trang GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 19
 20. Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009 đó hô chậm cho học sinh thực Đội hình chạy 30m tốc độ cao. hiện. xx x x b, Bài thể dục phát triển chung. x x x x + Ôn động tác 1 – 27: Học sinh x x x x tập trung, ôn tập dưới sự điều Giáo viên của giáo viên. Đội hình ôn trao nhận tín gậy. + Nhận xét củng cố. 1 20m 2 3 4 2, Chạy tiếp sức. x -> x x x + Bài tập phát triển tốc độ x -> x x x Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học sinh vào chỗ thực hiện khi có tín - Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai. hiệu của giáo viên (nhanh chóng - Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực bắt tốc độ cao). Thực hiện 3 - 4 hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai. lần x 30m. + Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật trao nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2) Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị - Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ. trí) - Xuống lớp. - Nhận xét củng cố. C.Kết thúc. + Thả lỏng. - Rung bắp đùi. - Vươn thở, rũ tay. - Nhận xét, giao bài tập về nhà. . Tập bài thể dục của nam và nữ. . Tập trao – Nhận tín gậy III. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Giáo án Trang G V: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2