Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề F: Bài 5

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

12
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề F: Bài 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô phỏng được hoạt động của một số thuật toán tìm kiếm, sắp xếp bằng các bước thủ công (không cần dùng máy tính) trên một bộ dữ liệu có kích thước nhỏ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề F: Bài 5

  1. 1 BÀI 5 : THỰC HÀNH MÔ PHỎNG CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM, SẮP XẾP Môn học: Tin Học; Lớp: 7 Thời gian thực hiện: 2 tiết I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Mô phỏng được hoạt động của một số thuật toán tìm kiếm, sắp xếp bằng các bước thủ công (không cần dùng máy tính) trên một bộ dữ liệu có kích thước nhỏ. 2. Năng lực: a) Năng lực chung:  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. b) Năng lực riêng:  Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề.  Tổ chức và trình bày thông tin. 3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Giáo viên - Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 2. Học sinh - Sách giáo khoa, vở ghi - Kiến thức đã học. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) - Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh - Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi - Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra - Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Không có 3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Hoạt động 1: Tìm hiểu bài 1 - Mục Tiêu: Nắm được cách mô phỏng thuật toán tìm kiếm tuần tự - Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV - Sản phẩm: Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
  2. 2 - Tổ chức thực hiện: Hoạt động của giáo viên Sản phẩm dự kiến và học sinh Bài 1. Cho dãy số ban đầu như sau: * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 GV: Tổ chức các hoạt 8 17 23 1 12 7 5 1 13 10 động Hãy mô phỏng thuật toán tìm kiếm tuần tự một số trong dãy số bằng cách trình bày diễn biến các bước thực hiện HS: Thảo luận, trả lời dưới dạng bảng: * Bước 2: Thực hiện 1) Tìm x = 5 nhiệm vụ: 2) Tìm x = 6 + HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi Lời giải + GV: quan sát và trợ 1) x = 5 giúp các cặp. Bước Thực hiện * Bước 3: Báo cáo, thảo luận: So sánh số ở đầu dãy với x + HS: Lắng nghe, ghi 1 Vì a1 = 8 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a2 chú, một HS phát biểu lại trong dãy các tính chất. So sánh số đang xét với x + Các nhóm nhận xét, bổ 2 sung cho nhau. Vì a2 = 17 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a3 trong dãy * Bước 4: Kết luận, nhận định: So sánh số đang xét với x GV chính xác hóa và gọi 3 Vì a3 = 23 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo 1 học sinh nhắc lại kiến a4 trong dãy thức So sánh số đang xét với x 4 Vì a4 = 1 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a5 trong dãy So sánh số đang xét với x 5 Vì a5 = 12 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a6 trong dãy So sánh số đang xét với x 6 Vì a6 = 7 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a7 trong dãy
  3. 3 Hoạt động của giáo viên Sản phẩm dự kiến và học sinh So sánh số đang xét với x Vì a7 = 5 = x 7 Kết luận: Tìm thấy x ở vị trí thứ 7 trong dãy; kết thúc thuật toán 2) x = 6 Bước Thực hiện So sánh số ở đầu dãy với x 1 Vì a1 = 8 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a2 trong dãy So sánh số đang xét với x 2 Vì a2 = 17 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a3 trong dãy So sánh số đang xét với x 3 Vì a3 = 23 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a4 trong dãy So sánh số đang xét với x 4 Vì a4 = 1 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a5 trong dãy So sánh số đang xét với x 5 Vì a5 = 12 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a6 trong dãy So sánh số đang xét với x 6 Vì a6 = 7 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a7 trong dãy So sánh số đang xét với x 7 Vì a7 = 5 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a8 trong dãy So sánh số đang xét với x 8 Vì a8 = 1 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a9 trong dãy 9 So sánh số đang xét với x
  4. 4 Hoạt động của giáo viên Sản phẩm dự kiến và học sinh Vì a9 = 13 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a10 trong dãy So sánh số đang xét với x Vì a10 = 10 ≠ x. Hết dãy đã xét 10 Kết luận: Không Tìm thấy x trong dãy; kết thúc thuật toán Hoạt động 2: Tìm hiểu Bài 2 a) Mục tiêu: Nắm được thuật toán sắp xếp chọn b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV. c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động của giáo viên Sản phẩm dự kiến và học sinh Bài 2. Cho dãy số ban đầu như trong Bài 1. Bằng cách trình * Bước 1: Chuyển giao bày thông tin dưới dạng bảng, hãy mô phỏng diễn biến các nhiệm vụ: bước của thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp dãy số theo GV: tổ chức HĐ2 chiều không tăng HS: Thảo luận, trả lời Gợi ý: Dựa theo cách làm trong Bài “Sắp xếp chọn” HS: Lấy các ví dụ trong Dãy Giải thực tế. a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 (a) thích * Bước 2: Thực hiện Đổi nhiệm vụ: Ban + HS: Suy nghĩ, tham 8 17 23 1 12 7 5 1 13 10 chỗ 23 đầu và a1 khảo sgk trả lời câu hỏi + GV: quan sát và trợ Sau Không giúp các cặp. bước 23 17 8 1 12 7 5 1 13 10 đổi 1 chỗ * Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Sau Không + HS: Lắng nghe, ghi bước 23 17 8 1 12 7 5 1 13 10 đổi chú, một HS phát biểu lại 2 chỗ các tính chất. Sau Đổi + Các nhóm nhận xét, bổ bước 23 17 13 1 12 7 5 1 8 10 chỗ 12 sung cho nhau. 3 và a3 * Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chính
  5. 5 Hoạt động của giáo viên Sản phẩm dự kiến và học sinh Sau Đổi xác hóa và gọi 1 học sinh bước 23 17 13 12 1 7 5 1 8 10 chỗ 10 nhắc lại kiến thức 4 và a4 Sau Đổi bước 23 17 13 12 10 7 5 1 8 1 chỗ 10 5 và a5 Sau Đổi bước 23 17 13 12 10 8 5 1 7 1 chỗ 8 6 và a6 Sau Đổi bước 23 17 13 12 10 8 7 1 5 1 chỗ 7 7 và a7 Sau Đổi bước 23 17 13 12 10 8 7 5 1 1 chỗ 5 8 và a8 Sau Không bước 23 17 13 12 10 8 7 5 1 1 đổi 9 chỗ Dãy kết 23 17 13 12 10 8 7 5 1 1 quả Hoạt động 3: Tìm hiểu Bài 3 a) Mục tiêu: Nắm được thuật toán sắp xếp nổi bọt b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV. c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động của giáo viên Sản phẩm dự kiến và học sinh Bài 3. Cho dãy số ban đầu như trong Bài 1. Bằng cách * Bước 1: Chuyển giao trình bày thông tin dưới dạng bảng, hãy mô phỏng diễn nhiệm vụ: biến các bước của thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp GV: tổ chức HĐ2 dãy số theo chiều không tăng HS: Thảo luận, trả lời Gợi ý: Dựa theo cách làm trong Bài “Sắp xếp nổi bọt”
  6. 6 Hoạt động của giáo viên Sản phẩm dự kiến và học sinh Lượt thứ nhất HS: Lấy các ví dụ trong thực tế. 8 17 23 1 12 7 5 1 13 10 * Bước 2: Thực hiện 17 8 23 1 12 7 5 1 13 10 nhiệm vụ: + HS: Suy nghĩ, tham khảo 17 23 8 1 12 7 5 1 13 10 sgk trả lời câu hỏi 17 23 8 1 12 7 5 1 13 10 + GV: quan sát và trợ giúp các cặp. 17 23 8 12 1 7 5 1 13 10 * Bước 3: Báo cáo, thảo 17 23 8 12 7 1 5 1 13 10 luận: + HS: Lắng nghe, ghi chú, 17 23 8 12 7 5 1 1 13 10 một HS phát biểu lại các tính chất. 17 23 8 12 7 5 1 1 13 10 + Các nhóm nhận xét, bổ 17 23 8 12 7 5 1 13 1 10 sung cho nhau. 17 23 8 12 7 5 1 13 10 1 * Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chính xác hóa và Lượt thứ hai gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức 17 23 8 12 7 5 1 13 10 1 23 17 8 12 7 5 1 13 10 1 23 17 8 12 7 5 1 13 10 1 23 17 12 8 7 5 1 13 10 1 23 17 12 8 7 5 1 13 10 1 23 17 12 8 7 5 1 13 10 1 23 17 12 8 7 5 1 13 10 1 23 17 12 8 7 5 13 1 10 1 23 17 12 8 7 5 13 10 1 1 23 17 12 8 7 5 13 10 1 1 Lượt thứ ba 23 17 12 8 7 5 13 10 1 1 23 17 12 8 7 5 13 10 1 1
  7. 7 Hoạt động của giáo viên Sản phẩm dự kiến và học sinh 23 17 12 8 7 5 13 10 1 1 23 17 12 8 7 5 13 10 1 1 23 17 12 8 7 5 13 10 1 1 23 17 12 8 7 5 13 10 1 1 23 17 12 8 7 13 5 10 1 1 23 17 12 8 7 13 10 5 1 1 23 17 12 8 7 13 10 5 1 1 23 17 12 8 7 13 10 5 1 1 Tiếp tục quá trình cho đến khi thu được dãy giảm dần Hoạt động 4: Tìm hiểu Bài 4 a) Mục tiêu: Nắm được thuật toán tìm kiếm nhị phân b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV. c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động của giáo viên Sản phẩm dự kiến và học sinh Bài 4. Hãy mô phỏng thuật toán tìm kiếm nhị phân trong * Bước 1: Chuyển giao dãy số đã sắp thứ tự là kết quả của Bài 2 và Bài 3. nhiệm vụ: 1) Tìm x = 5 GV: tổ chức HĐ2 2) Tìm x = 6 HS: Thảo luận, trả lời Giải HS: Lấy các ví dụ trong 1) Tìm x = 5 thực tế. * Bước 2: Thực hiện a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 nhiệm vụ: Xuất + HS: Suy nghĩ, tham khảo 23 17 13 12 10 8 7 5 1 1 sgk trả lời câu hỏi phát + GV: quan sát và trợ giúp Bước 1 10 8 7 5 1 1 các cặp. Bước 2 5 * Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Tìm thấy x ở vị trí 8
  8. 8 Hoạt động của giáo viên Sản phẩm dự kiến và học sinh + HS: Lắng nghe, ghi chú, 2) Tìm x = 6 một HS phát biểu lại các tính chất. a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 + Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. Xuất 23 17 13 12 10 8 7 5 1 1 * Bước 4: Kết luận, nhận phát định: GV chính xác hóa và Bước 1 10 8 7 5 1 1 gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức Bước 2 8 7 5 Bước 3 8 Không tìm thấy x 3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học. b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập. c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập. d. Tổ chức thực hiện: Gv Cho HS nhắc lại KT: Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học LUYỆN TẬP Bài 1. Nếu được yêu cầu sắp xếp một dãy số, em lựa chọn thuật toán sắp xếp chọn hay sắp xếp nổi bọt? giải thích tại sao. 4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn. b. Nội dung:. c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra. d. Tổ chức thực hiện: Gv đưa câu hỏi về nhà: 5. Hướng dẫn học sinh tự học: - Hướng dẫn học bài cũ: - Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: .....................................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2