intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuật toán tìm kiếm

Xem 1-20 trên 1055 kết quả Thuật toán tìm kiếm
 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: các thuật toán tìm kiếm', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt167p baotuyet_113 01-06-2011 455 158   Download

 • Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng là sự cải biến về thứ tự duyệt đỉnh trên đồ thị của tìm kiếm theo chiều sâu bằng cách thay vì dùng một STACK thì ta lại dùng một hàng đợi QUEUE để kết nạp đỉnh được thăm. Như vậy, đỉnh được thăm càng sớm sẽ càng sớm trở thành duyệt xong (cơ chế First In First Out Vào trước ra trước).

  doc4p ngoc381 05-07-2010 477 151   Download

 • Bài giảng Tìm kiếm heuristic-leo đồi, các thuật toán tìm kiếm cục bộ và thuật giải di truyền (Tô Hoài Việt) nhằm giới thiệu đến các bạn những nội dung về thuật giải leo đồi, vấn đề của thuật giải leo đồi, thuật giải leo đồi ngẫu nhiên, bài toán tối ưu hoá và các thuật toán tìm kiếm cục bộ, thuật giải di truyền, một số vấn đề lựa chọn của thuật giải di truyền, một ví dụ đơn giản.

  ppt37p anhgau456 23-11-2015 320 56   Download

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị trình bày về tìm kiếm theo chiều sâu (Depth First Search – DFS); tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth First Search - BFS); ứng dụng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Mời các bạn tham khảo.

  ppt18p cocacola_09 26-11-2015 130 24   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp cơ bản gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu các giải thuật tìm kiếm, tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân, đánh giá và tổng kết. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p tangtuy18 21-07-2016 69 3   Download

 • Bố cục luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1 trình bày về tổng quan các phương pháp sử dụng để tìm kiếm chuỗi DNA. Thuật toán tìm kiếm cụ thể mà người viết tập trung nghiên cứu là thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanh áp dụng N-Gram được trình bày ở chương 2; chương 3 của luận văn mô tả môi trường thực nghiệm so sánh thuật toán tương tự nhanh áp dụng N-gram với phương pháp tìm kiếm khác và một số phân tích đánh giá của người viết về kết quả đạt được.

  pdf63p hanh_tv25 02-04-2019 19 3   Download

 • Bài giảng Toán ứng dụng: Bài 4 - Biểu diễn đồ thị và các thuật toán tìm kiếm trang bị cho các bạn những kiến thức về biểu diễn đồ thị, bài toán đường đi ngắn nhất, các thuật toán tìm kiếm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf48p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 47 1   Download

 • Nội dung bài giảng "Bài giảng Giới thiệu các thuật toán tìm kiếm" trình bày về: Bài toán tìm kiếm; tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân một số tiếp cận khác (Tìm kiếm dựa trên quy hoạch động, tìm kiếm dựa trên đệ quy, tìm kiếm dựa trên phân vùng)... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf14p hanh_tv23 27-03-2019 19 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 2+3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều rộng, ứng dụng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt17p abcxyz123_06 10-03-2020 2 1   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày khái niệm tìm kiếm; bài toán tìm kiếm; các thuật toán tìm kiếm; tìm kiếm trên dãy chưa sắp; tìm kiếm tuần tự; tìm kiếm tuần tự cải tiến; tìm kiếm tuần tự trên dãy đã sắp... Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Chương 4: Các thuật toán tìm kiếm".

  ppt36p phuongminh2020 29-04-2020 12 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Bài 8: Các thuật toán tìm kiếm" để nắm chắc kiến thức về khái niệm về tìm kiếm, phương pháp tìm kiếm tuần tự, phương pháp tìm kiếm nhị phân, phương pháp tìm kiếm nội suy.

  pdf24p cothumenhmong7 05-09-2020 6 1   Download

 • Nội dung đề tài được chia thành 3 phần, nội dung cụ thể như sau: Phần 1. Trình bày về tổng quan các phương pháp sử dụng để tìm kiếm chuỗi DNA; thuật toán tìm kiếm cụ thể mà người viết tập trung nghiên cứu là thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanh áp dụng N-Gram được trình bày ở phần 2 và cuối cùng phần 3 mô tả môi trường thực nghiệm so sánh thuật toán tương tự nhanh áp dụng N-gram với phương pháp tìm kiếm khác và một số phân tích đánh giá của người viết về kết quả đạt được.

  pdf24p hanh_tv25 02-04-2019 18 0   Download

 • Bài viết đã đề xuất thuật toán TABU-MRCST được phát triển dựa trên sơ đồ thuật toán tìm kiếm TABU để giải bài toán MRCST. Thuật toán TABU-MRCST đã được cài đặt và thử nghiệm trên hai hệ thống test được sinh ngẫu nhiên với 171 bộ test.

  pdf9p vitomato2711 11-03-2020 4 0   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các thuật toán tìm kiếm chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức mở đầu về string searching, các bước xử lý, các cách tiếp cận, Brute-Force, Knuth-Morris-Pratt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p larachdumlanat 09-11-2020 0 0   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các thuật toán tìm kiếm chuỗi" cung cấp cho người đọc các kiến thức về thuật toán Rabin Karp. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf2p larachdumlanat 09-11-2020 0 0   Download

 • Tài liệu về Thủ toán tìm kiếm chuỗi gần đúng trong visual basic. Mời các bạn cùng tham khảo thực hành.

  doc6p lehungquoc214 20-11-2010 450 54   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Lập trình căn bản tuần 16 "Bài toán tìm kiếm, sắp xếp" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về thuật toán tìm kiếm tuần tự, thuật toán tìm kiếm nhị phân, thuật toán sắp xếp nổi bọt. Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf23p thuytonh 27-09-2015 166 21   Download

 • Toán rời rạc - Lý thuyết đồ thị: Tìm kiếm và ứng dụng của tìm kiếm trên đồ thị

  doc8p thuhoac 22-05-2010 702 153   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Thuật toán thông dụng, phần 2 trình bày các nội dung: Thuật toán tìm kiếm, thuật toán sắp xếp, nguyên lý tham, bài tập lý thuyết trò chơi. Cuối mỗi chương đều có các bài tập vận dụng để người học có thể ôn tập là các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf167p nhansinhaomong_01 01-10-2015 118 47   Download

 • Thăm tất cả các fần tử của mảng bắt đầu từ fần tử đầu tiên. So sánh key với mỗi fần tử của list hoặc mảng. Nếu fần tử tìm kiếm được tìm thấy, chỉ số của nó(vị trí trong mảng) được trả về.Nếu tìm kiếm không thành công thì trả về -1. Lưu ý rằng tìm kiếm tuần tự không đòi hỏi các fần tử của list fải được đặt theo 1 thứ tự đặc biệt nào.

  ppt16p anhnam_xtanh 29-09-2012 191 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuật toán tìm kiếm
p_strCode=thuattoantimkiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2