intTypePromotion=1

Giáo án Sinh học 12 bài 8: Quy luật Menden - Quy luật phân li

Chia sẻ: Hoàng Quân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
351
lượt xem
50
download

Giáo án Sinh học 12 bài 8: Quy luật Menden - Quy luật phân li

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 12 bài 8: Quy luật Menden - Quy luật phân li để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 12 bài 8: Quy luật Menden - Quy luật phân li được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 12 bài 8: Quy luật Menden - Quy luật phân li

  1. BÀI 8: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI I.Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: -Giải thích được tại sao Menđen lại thành công trong việc phát hiện ra các quy luật di truyền -Giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li 2.Kiến thức: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích từ đó nhận xét 3.Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức về qui luật phân li vào thực tiễn sản xuất -Có kĩ năng vận dụng xác suất thống kê toán học vào lĩnh vực nghiên cứu sinh học II.Trọng tâm: PP nghiên cứu DT của Menđen-Cơ sở tế bào học của qui luật phân li III.Phương pháp:Quan sát, mô tả, phân tích, suy luận logic-Thảo luận theo nhóm – PHT IV.Chuẩn bị của GV-HS: 1.GV: Tranh phóng to H11.1 và 11.2 SGK -Bảng thống kê số lượng Kh thu được ở F2 từ khoảng 10 cặp F1 (cho tự thụ phấn) 2.HS: Chuẩn bị bài mới V.Tiến trình bài giảng: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: Pt/c: hoa đỏ x hoa trắng. Xác định kết quả KH ở F1 và F2? (hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng) 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của Tiểu kết HS *ND 1:PP nghiên cứu DT của I.PP nghiên cứu di MĐ HS: Đậu hà lan truyền học của Menđen: -Đối tượng TN0 của Menđen là gì? HS n\cứu SGK II.Hình thành học thuyết -Trước khi tiến hành TN0 Menđen khoa học: đã kiểm tra độ thuần chủng của P HS thảo luận Nội dung như PHT bằng cách HS nghiên cứu -GV phát PHT, phân công, HS SGK hoàn thành nội dung Cử đại diện trả +Nhóm 1: tóm tắt quy trình thí lời
  2. nghiệm HS các nhóm +Nhóm 2: tóm tắt kết quả thí nhận xét, bổ nghiệm sung +Nhóm 3: giải thích kết quả thí nghiệm +Nhóm 4: kiểm định giả thuyết HS lắng nghe và *GV nhận xét, bổ sung, hoàn hoàn thành thành *GV hướng dẫn về hình hành học thuyết khoa học- HS nghiên cứu HS trả lời: 1 loại SGK giao tử A, a Quy ước: A: hoa đỏ (trội hoàn HS: KG F1: Aa toàn) a: hoa trắng \ 1 NST thường HS: 2 loại giao -P thuần chủng tạo mấy loại giao tử A=a=0.5 tử? Giao tử thuần Hoa đỏ AA, Hoa trắng aa khiết) -Qua thụ tinh hình thành F1 có KG? HS trả lời -Do sự phân li của cặp nst tương HSnhận xét, bổ đồng trong giảm phân đã đưa đến sung sự phân li của cặp gen tương ứng Aa. F1 (Aa) cho ra mấy loại giao tử? II.Cơ sở tế bào học của -Sự thụ tinh của các giao tử ♂ và HS: AA và Aa→ quy luật phân li: ♀ của F1 đã tạo ra F2 có tỉ lệ KG Hoa đỏ (A-) -Trong TBSD, các gen và ntn? HS: lai phân tích các NST luôn tồn tại thành Gtử F1 ♂0.5A ♂0.5a HS trả lời từng cặp ♀0.5A 0.25AA 0.25Aa -Khi GP tạo giao tử, các ♀0.5a 0.25Aa 0.25aa HS: từng cặp thành viên của 1 cặp alen KG: 1AA : 2Aa : 1aa HS quan sát và phân li đồng đều về các -Hoa đỏ có KG ntn? viết giao tử giao tử, mỗi NST trong -Thể đồng hợp trội và dị hợp có cặp NST tương đồng cững cùng KH→làm thế nào để phân phân li đồng đều về các biệt? giao tử. -Nội dung định luật phân li? -Mỗi gen chiếm 1 vị trí *ND 2:CSTBH của quy luật xác định trên NST gọi là phân li HS trả lời lôcut. -Các gen,các NST trongTB tồn tại -Alen là những trạng thái ntn? HS trả lời khác nhau của cùng 1 gen.
  3. *GV ghi dưới dạng NST mang alen -Khi GP các gen, NST phân li ntn? -Lôcut là gì? -Alen là gì? 4.Củng cố : Ở lúa, tính trạng chiều cao của cây do 1 gen quy định, nằm trên 1 nst thường. Cho lai lúa thân cao với thân thấp thì ở F1 thu được 100% thân cao: a.Có nhận xét gì về kết quả phép lai trên? b.Cho cây F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ phân li ở F2 ntn? Viết sơ đồ lai c.Làm thế nào để biết lúa thân cao có thuần chủng hay không? 5.Dặn dò: làm bài tập trong SGK -Chuẩn bị bài mới PHIẾU HỌC TẬP Quy trình thí nghiệm -Bước 1: -Bước 2: -Bước 3: -Bước 4: Kết quả thí nghiệm F1: F2: F3: Giải thích kết quả Kiểm định giả thuyết NỘI DUNG BẢNG PHỤ Quy trình thí -Bước 1: tạo ra các dòng thuần chủng có các KH tương nghiệm phản (vd: hoa đỏ - hoa trắng) -Bước 2: lai các dòng thuần chủng với nhau để tạo ra đời con F1 -Bước 3: cho các cây F1 tự thụ phấn để tao ra đời con F2 -Bước 4: cho từng cây F2 tự thụ phấn để tạo ra đời con F3
  4. Kết quả thí F1: 100% cây hoa đỏ nghiệm F2: cho ¾ cây hoa đỏ và ¼ cây hoa trắng F3: 1/3 cây hoa đỏ ở F2 cho toàn cây F3 hoa đỏ; 2/3 số cây hoa đỏ F2 cho F3 với tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng; 100% cây hoa trắng F2 cho F3 toàn hoa trắng.(Xét riêng đối với hoa đỏ ở F2). Giải thích kết Mỗi tính trạng do 1 cặp nhân tố di truyền quy định (cặp quả (hình alen), một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. thành giả Các nhân tố di truyền của bố và mẹ tồn tại ở cơ thể con thuyết giao tử một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau và khi giảm thuần khiết) phân chúng phân li đồng đều về các giao tử Kiểm định giả Nếu giả thuyết nêu trên là đúng thì cây dị hợp tử Aa khi thuyết giảm phân sẽ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau. Có thể kiểm tra điều này bằng phép lai phân tích

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản