Giáo án Toán dại số lớp 8

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
232
lượt xem
26
download

Giáo án Toán dại số lớp 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập giáo án đại số lớp 6 giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp thu và nâng cao kiến thức trong việc học và giảng dạy của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán dại số lớp 8

  1. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: HS hiểu và áp dụng các tính chất của phép nhân phân số Có kỹ năng tính một cách hơp lý. Biết quan sát để nhóm các phân số một cách hợp lý II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập
  2. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Nội dung ghi bảng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giới thiệu bài học: GV: 1nhân số nguyên có những tính HS: giao hoán: a.b=b.a chất nào? Viết các dạng tổng quát. Kết hợp: (a.b).c= a. (c.b) 2. tính và so sánh: Nhân với 1: a.1=1.a=a 2 6 6 2 a. . và . Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 77 77 a(b+c)=ab+ac 2 6 5 2 6 5 b. . . và . . 77 7 77 7 2 6 6 2 HS: a. . = . 77 77 2 c. .1 7 2 6 5 2 6 5 b. . .=. . 77 7 77 7 2 6 6 5 2 5 d. . + . và . .+ 77 7 7 7 7 2 2 c. .1= 7 7 5 . 7 2 6 5 2 5 6 5 d. . + . =. .+ . 77 7 777 7 GV: nhận xét và cho điểm Hoạt động 2: các tính chất: GV: qua bài kiểm tra bài cũ. HS: + tính chất giao hoán 1. các tính chất: Phép nhân phân số có những + tính chất kết hợp tính chất giao hoán: tính chất cơ bản nào?
  3. GV: viết dạng tổng quát các + tính chất nhân với 1 ac ca .=. bd db tính chất? + tính chất phân phối giữa tính chất kết hợp: phép nhân đối với phép cộng acp acp HS: tính chất giao hoán: ..=.. bdq bdq ac ca .=. nhân với số 1 bd db a a a tính chất kết hợp: .1= 1. = b b b acp acp ..=.. tính chất phân phối giữa phép bdq bdq nhân với cộng: nhân với số 1 acp ac ap .+ =. +. bdq bd bq a a a vậy trong phép nahân GV: .1= 1. = b b b tính chất giao hoán kết hợp, có ứng dụng gì? tính chất ph6an phối giữa phép nhân với cộng: acp ac ap .+ =. +. bdq bd bq HS: nhờ các tính chất cơ bản này mà ta có thể đổi chổ và nhóm các số hạng 1cách tuỳ ý. Sao cho việc tính toán được nhanh chóng dễ dàng thuận lợi.
  4. Hoạt động 3: vận dụng từ nhận xét trên tính 2. vận dụng:: GV: tích:  7 11  3  7 11  3 HS: A= . . A= . . 11  7 41 11  7 41  7  3 11 A= . . 11 41  7 Tính chất giao hoán Tính chất giao hoán GV: gọi HS: làm từng bước  7 11  3  7 11  3 mỗi bước có giải thích đã áp HS: A= . . A= . . 11  7 41 11  7 41 dụng tính chất nào? Tính chất kết hợp Tính chất kết hợp 3 3 HS A=.1. A=.1. 41 41 (tính chất nhân vơi 1) (tính chất nhân vơi 1) gọi 2 HS: lên làm bài GV: 3 3 A= A= 41 41 B, c nhận xét cho điểm HS: tự làm GV: khuyến khích
  5. Hoạt động 4: luyện tập củng cố 1. nêu các tính chất cơ bản của phép nhân phân số ? 2. bài 79 sgk: GV: tổ chức cho HS hình thức chơi đua thi xem tổ nào vể nhất. Chọn 3 đội đai diện cho 3 tổ chơi một tổ 6 người lần lượt cầm phấn và giảui bT trong vòng 30s . cứ sau 30s là chuyền phấn cho bạn khác. Cứ thế độoi nào xong trưí¬c xem như tổ đó thắng. 3. bài 76 sgk yêu cầu HS giải thích GV: hướng dẫn qua HS. Bài A, B áp dụng các tính chất phân phối. Bài C chú ý ngoăc thứ hai 4. bài 77 sgk: GV: hướng dẫn trên bảng cho HS cách làm HS sẽ trình bày lại bài giải ở nhà. Ap dụng tính chất ph6an phối của phép nhân đối với phép cộng để biến đối biểu thức th ành tích. Thực hiện tính giá trị trong ngoặc, và thay giá trị củ chữ vào đẩ tính giá trị biểu thức.
  6. Hoạt động 5: hướng dẫn về nhà Học thuộc các quy tắc, về phép nhân cơ bản cuả phân số Làm các BT còn lại SGK Chú ý cách trình bày. Chuẩn bị bài mới: chuẩn bị các BT luyên tập. Tiết sau luyện tập

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản