intTypePromotion=4

Giáo án Vật Lý lớp 10: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
407
lượt xem
96
download

Giáo án Vật Lý lớp 10: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU: 1. Nhận thức: - Giúp học sinh phát biểu và viết được hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học và phát biểu được nguyên lý II nhiệt động lực học. 2. Kỹ năng: - Vận dụng nguyên lý I nhiệt động lực học vào quá trình đẳng tích để viết và nêu ý nghĩa vật lý của hệ thức của nguyên lý này cho từng quá trình. - Vận dụng được nguyên lý I nhiệt động lực học để giải các bài tập liên quan. - Nêu được ví dụ về quá trình không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 10: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

  1. CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC I. MỤC TIÊU: 1. Nhận thức: - Giúp học sinh phát biểu và viết được hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học và phát biểu được nguyên lý II nhiệt động lực học. 2. Kỹ năng: - Vận dụng nguyên lý I nhiệt động lực học vào quá trình đẳng tích để viết và nêu ý nghĩa vật lý của hệ thức của nguyên lý này cho từng quá trình. - Vận dụng được nguyên lý I nhiệt động lực học để giải các bài tập liên quan. - Nêu được ví dụ về quá trình không thuận nghịch. - Vận dụng nguyên lý II vào động cơ nhiệt. II. CHUẨN BỊ:
  2. Giáo viên: - Con lắc đơn, thước kẻ. Học sinh: - Ôn lại bài "Sự bảo toàn năng lượng", "Cách làm thay đổi nội năng" III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (Không) 3. Bài mới. Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh 1) Kiểm tra bài cũ. - Nội năng là gì? Ký hiệu? Đơn vị? - Làm thế nào để thay đổi nội năng của một vật? Sự thay đổi nội năng được ký hiệu ra sao? Ký hiệu của
  3. công và nhiệt lượng? 2) Nguyên lý I nhiệt động lực học. * Phát biểu nguyên lý I nhiệt động lực học. - Giáo viên ghi phần tựa 1 lên bảng, + ΔU = A đồng thời cho học sinh đọc phần 1.1. - Đặt câu hỏi cho học sinh. + Nếu chỉ thực hiện công để làm thay đổi nội năng vật thì biểu thức + ΔU = Q liên hệ ΔU và A ra sao? + Nếu chỉ truyền nhiệt thì thế nào? + ΔU = A + Q - Bây giờ vừa thực hiện công vừa - Học sinh ghi công thức vào truyền nhiệt để làm thay đổi nội tập. năng của vật? - Nói cho học sinh biết ΔU=A+Q là - Ghi nhận nguyên lý I. biểu thức của nguyên lý I nhiệt động
  4. lực học. - Cho học sinh xem sách và phát - Ghi nhận các quy ước. biểu nguyên lý I. - Giáo viên giới thiệu các quy ước - Lên bảng trả lời từng câu và về dấu cho ΔU, A, Q. giải thích cụ thể. - Giáo viên đưa các câu hỏi a, b, c, d trong C2 cho học sinh lần lượt giải - Học sinh ghi nhận. thích. - Giáo viên hướng dẫn học sinh trả - Dự kiến học sinh trả lời: lời cho đúng. A=F.l=20.0=0 * Vận dụng - Hướng dẫn học sinh coi bài tập ví - Không. dụ và bài giải trong sách giáo khoa trang 176 và đặt câu hỏi. - Nếu giữ pittông đứng yên không - Quá trình đẳng tích. cho di chuyển thì công A bằng bao nhiêu?
  5. - Lúc giữ nguyên pittông, thể tích ΔU=Q khí trong xilanh có thay đổi không? - Học sinh ghi nhận: Quá trình - Trạng thái của một lượng khí có đẳng tích là quá trình truyền thể xác định qua 3 quá trình: đẳng nhiệt. nhiệt, đẳng áp và đẳng tích. - Vậy khí trong xilanh ở quá trình nào? - Lúc này ΔU trong bài tập được tính thế nào? Biểu thức này có ý nghĩa gì? - Hướng dẫn học sinh phát biểu ý nghĩa vật lý của hệ thức ΔU=Q. 3) Nguyên lý II nhiệt động lực học. * Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch. - Giáo viên cho con lắc dao động và - Ghi nhận. giới thiệu cho học sinh biết thế nào
  6. là quá trình thuận nghịch. - Cho học sinh xem sách phần 2 - Vì nhiệt đã truyền ra ngoài trang 177 và đặt câu hỏi cho học không khí. sinh. - Không. - Ly nước nóng đặt ngoài không khí tại sao nguội đi? - Ghi nhận. - Cứ để ly nước như vậy nó có nóng lại không? - Giáo viên kết luận: quá trình - Phải nấu lại. truyền nhiệt là quá trình không thuận nghịch. - Học sinh ghi nhận: quá trình - Muốn ly nước nóng lại thì phải chuyển hóa năng lượng là quá làm sao? trình không thuận nghịch. - Hướng dẫn học sinh đọc sách giáo khoa trang 177 để thấy khi hòn đá rơi, cơ năng chuyển thành nội năng của hòn đá và không khí xung
  7. quanh. Quá trình chuyển hóa năng lượng cũng là quá trình không thuận - Học sinh ghi nhận: quá trình nghịch. chuyển hóa cơ năng và nội - Hướng dẫn học sinh đọc sách để năng là quá trình không thuận thấy chuyển hóa giữa cơ năng và nghịch. nội năng là quá trình không thuận nghịch. * Nguyên lý II nhiệt động lực học. - Ghi nhận. - Giáo viên thông báo hai cách phát - Trả lời. biểu của nguyên lý II nhiệt động lực - Ghi nhận câu trả lời đúng. học. - Đọc câu hỏi C3, C4. - Hướng dẫn câu trả lời đúng cho - Học sinh ghi nhận 3 bộ phận học sinh. cơ bản của động cơ nhiệt. * Vận dụng - Học sinh ghi nhận công thức. - Cho học sinh đọc phần 3 trang 178 và 179.
  8. - Dựa vào kiến thức trong sách cho học sinh giải thích nhiệm vụ của 3 bộ phận cơ bản đó và dẫn đến công thức - Giải thích. |H | H Q - Dựa vào sách để giải thích. - Hướng dẫn học sinh vì sao H
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2