intTypePromotion=1

Giấy xác nhận thời gian công tác

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.930
lượt xem
67
download

Giấy xác nhận thời gian công tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Tài liệu Giấy xác nhận thời gian công tác sau đây có thể giúp bạn hình dung được cấu trúc cũng như cách viết một đơn xin xác nhận hoàn chỉnh. Ngoài ra tài liệu còn giúp các bạn rút ngắn thời gian tìm kiếm mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác trong lần đầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy xác nhận thời gian công tác

Để xác nhận thời gian công tác trong lĩnh vực lực lượng vũ trang và đảm bảo quyền lợi khi được hưởng các chế độ trong ngành nghề này mời bạn đọc cùng tham khảo đoạn trích văn bản "Giấy xác nhận thời gian công tác" dưới đây. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho công việc của các bạn.

TÊN CƠ QUAN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

...........................................                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              *** 
Số:................./.................                                …………,ngày .....tháng.....năm 200...... 
                   GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC 
               (Phục vụ cho việc tính giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
      theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ) 
Cơ quan:......................................................................................................................................... 
Địa chỉ:........................................................................................................................................... 
Xác nhận Ông (B):...................................................................Sinh năm:................................... 
Cư ngụ số:...................................................................................................................................... 
Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại:................................................................................... 
Có thời gian công tác như sau: 
Trong lực lượng vũ trang: 
         Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm......................... 
         Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm......................... 
         Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm......................... 
Công tác dân sự: 
         Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm......................... 
         Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm......................... 
         Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm......................... 
Tổng cộng: 
Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là :........................năm.................................tháng 
Thời gian công tác dân sự là :.............................năm.....................................tháng. 
Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (B):..................................................................................... 
được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ 
tướng Chính phủ. 
                                                                       CƠ QUAN ĐƠN VỊ 
                                                       (Ký tên, chức danh,ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
_____________________ 

Ghi chú: nếu thời gian công tác hiện tại không bị gián đoạn khi chuyển cơ quan, đơn vị thì xác nhận chung chứ không tách riêng thời gian làm việc ở từng cơ quan. 

Các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải tài liệu "Giấy xác nhận thời gian công tác" về máy để tiện tham khảo hơn. Bên cạnh đó, có một số mẫu giấy giới thiệu có thể bạn đọc sẽ quan tâm như: Giấy xác nhận hạnh kiểmGiấy xác nhận thực tậpGiấy xác nhận thanh toán qua Ngân hàng.

  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản