intTypePromotion=1
ADSENSE

Giống lúa Khao 85

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

132
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn gốc: Tác gi: Nguyễn Thị H"ng, Phạm Đồng Qung, Bùi Bá Bổng 2. Những đặc điểm chính: Giống Khao 85 là dòng đột biến từ giống lúa Khaodawk Mali (giống nhập nội từ Thái Lan), do Viện Lúa ĐBSCL chọn lọc và được Trung tâm Kho nghiệm giống cây trồng Quốc gia phối hợp với các đn vị khác kho nghiệm ở các tỉnh phía Bắc từ năm 1997 theo tiêu chuẩn 10TCN 30998.Giống Khao 85 có thời gian sinh trưởng 110-115 ngày trong vụ mùa; 130-135 ngày trong vụ xuân. Cây cao 100-105 cm, sinh trưởng khá, đẻ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giống lúa Khao 85

  1. Giống lúa Khao 85 Nguồn gốc: 1. Tác gi: Nguyễn Thị H"ng, Phạm Đồng Qung, Bùi Bá Bổng 2. 2. Những đặc điểm chính: 3. Giống Khao 85 là dòng đột biến từ giống lúa Khaodawk Mali 4. (giống nhập nội từ Thái Lan), do Viện Lúa ĐBSCL chọn lọc và được Trung tâm Kho nghiệm giống cây trồng Quốc gia phối hợp với các đn vị khác kho nghiệm ở các tỉnh phía Bắc từ năm 1997 theo tiêu chuẩn 10TCN 309- 98.Giống Khao 85 có thời gian sinh trưởng 110-115 ngày trong vụ mùa; 130-135 ngày trong vụ xuân. Cây cao 100-105 cm, sinh trưởng khá, đẻ nhánh khoẻ, số b"ng/m2 bình quân là 300, b"ng dài, số hạt/b"ng 100-120, t ỷ lệ lép 15-18%, khối lượng 1000 hạt 24-25gam. Qua 3 vụ kho nghiệm, năng suất bình quân đạt 50tạ/ha, vượt IR64 từ 10-12%. Giống Khao 85 chưa biểu hiện nhiễm đạo "n, nhiễm bạc lá nhẹ, nhiễm kh" v"n và rầy nâu ở mức độ nhẹ-vừa, độ thuần cao, trỗ tập trung, hi khoe b"ng, chịu rét khá, chống đổ
  2. trung bình, kh năng thích ứng rộng. Kết qu kho nghiệm sn xuất ở các chân đất khác nhau thuộc các tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Thanh Hoá, Hi Dưng, Thái bình... trong c vụ Đống xuân và vụ mùa, giống Khao 85 cho năng suất tưng tự như giống CR203, thấp hn Khang dân 18 (7-9%) và lu"n cao hn năng suất của IR64. Giống Khao 85 có kh năng thích ứng rộng. Đặc điểm chất lượng gạo của giống Khao 85 tưng tự như IR64 ở ĐBSCL, và ở phía Bắc giống Khao 85 đạt được các tiêu chuẩn xuất khẩu: tỷ lệ gạo lật 80,0%; tỷ lệ gạo xát 69,4%; tỷ lệ gạo nguyên 45,3%, hạt dài 7,6mm, hàm lượng amiloza 21,7%, protein 8,85%. Chất lượng cm ngon, dẻo, hi dính, nở vừa, thm nhẹ. 3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật: cho phép khu vực hoá 5. giống Khao 85 ở các vùng trồng lúa đặc sn, xuất khẩu ở phía Bắc. 4. Dịch vụ cung ứng kỹ thuật, vật tư: Công ty giống cây trồng 6. phía Nam và cơ quan tác giả.
  3. Giống lúa 108 ĐV Nguồn gốc: 1. Tác giả: Nguyễn Thé Nữu, Phạm Văn Ngữ. 2. 2. Những đặc điểm chính: 3. Giống 108ĐV là giống lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc. 4. Giống 108ĐV (tên Trung Quốc là Phong Việt) do Viện Khoa học N"ng nghiệp Qung Đ"ng, Trung Quốc chọn tạo từ tổ hợp lai Việt Thanh Chiếm/ Phong Thanh Hi. Giống 108ĐV được xếp giống hạng 1 tại Hội nghị Chuyên gia giống tỉnh Qung Đ"ng tháng 7,1998. Từ 1997/98 tiến hành đánh gía năng suất, chọn lọc dòng thuần tại Trại giống cây trồng TW Đồng Văn, đồng thời tham gia kho nghiệm quốc gia và sn xuất thử ở nhiều tỉnh phía Bắc. Giống 108ĐV có đặc điểm sau: là giống lúa thuần Trung Quốc, ngắn ngày, cm "n, thời gian sinh trưởng 105-110 ngày trong vụ mùa; 115-120 ngày trong vụ Đ"ng Xuân, cây cao 80-100 cm. Số hạt/b"ng 100-120, tỷ lệ lép thấp, khối lượng 1000 hạt 22-23 gam. Chất llượngt rung bình, năng suất ổn
  4. định từ 50-70 tạ/ha (tưong tự như năng suất giống Khang dân 18), sinh trưởng khá, đẻ nhánh trung bình, tưgn đối sạch bệnh, chống đổ, chịu rét, chịu nóng, chịu hạn khá. Kh năng thích ứng rộng, có thể gieo cấy trong c 2 vỵ và thích hợp trên nhiều chân đất, thâm canh khá. Hiện nay giống 108ĐV được mở rộng và có vị trí trong c cấu của nhiều tỉnh ở phía Bắc. 3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật: 5. Phổ biến trong sản xuất c 2 vụ xuân muộn và mùa sớm ở các 6. tỉnh phía Bắc và một số tỉnh miền Trung. 4. Dịch vụ cung ứng kỹ thuật, vật tư: Công ty giống cây trồng 7. phía Băc và cơ quan tác giả.
  5. Giống lúa tám thơm đột biến 1. Nguồn gốc: Tác gi: Nguyễn Minh C"ng, Đỗ Hữu ất, Bùi Huy Thuỷ. 2. Những đặc điểm chính: Sử dụng phương pháp gây đột biến với tia Gamma (Co60) ở 2 liều lượng 10 và 15Krad chiếu vào hạt lúa Tám Thm Hi Hậu đang ny mầm và tiến hành chọn lọc các biến dị có lợi, so sánh, đánh giá các biến dị đó đến thế hệ F7 đạt được như mục tiêu đề ra và đặt tên là giống lúa Tám Thm đột biến. Giống lúa Tám Thm đột biến được Hội đồng Khoa học Bộ N"ng nghiệp và PTNT c"ng nhận gióng khu vực hoá năm 1999.Về đặc điểm ngoại hình, giống Tám Thm đột biến tưng tự như giống gốc ban đâu: cao cây 145-160 cm, lá xanh vàng, thóc cso màu vàng thẫm, gạo trắng trong, kh"ng bạc bụng. Năng suất tưng đưng như giống Tám Thm Hi Hậu (dao động trong khong 30-35 tạ/ha), chất lượng nấu nướng cao, dẻo cm mềm, kh"ng dính, có mùi thm rất đặc trưng của gạo đặc sn. Khác biệt lớn nhất giữa giống lúa Tám thm và Tám Thm đột biến là giống Tám Thm đột biến kh"ng cm quang, thuộc
  6. giống lúa cm "n, kh năng thích ứng rộng, chịu rét và nóng hạn khá nên cấy được c 2 vụ: ở trà lúa chính vụ thời gian sinh trưởng khong 115-135 ngỳa, ngắn hn giống ban đầu tới 30 ngày, ở trà xuân chính vụ thời gian sinh trưởng của giống Tám Thm đột biến tưgn tự như giống lá C70. Tuy nhiên ở vụ đ"ng xuân, trên nền đất vàn trũng hay thâmcanh cao, bón nhiều đạm, giống Tám Thm đột biến dễ nhiễm đạo "n, kh" v"n. Do đod, trong vụ đ"ng xuân, giống Tám Thm đột biến chỉ nên gieo cấy trên chân đất vàn cao, nghèo dinh dưỡng.Nhược điểm của giống là cây cao, yếu, dễ đổ nên cần bón phân đạm hợp lý và chỉ nên gieo cấy trên chân đất vàn cao, nghèo dinh dưỡng, vùng đất khó khăn.Kết qu sn thử ở 17 tỉnh thành thuộc các tỉnh phía Bắc và miền trung, vùng trung du miền núi cho thấy tiềm năng của giống lúa Tám Thm đột biến có thể mở rộng ở nhứng ni mà trước đay chưa gieo trồng lúa Tám. 3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật: Phổ biến trong sản xuất cả 2 vụ ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung, vùng trung du miền núi để đáp ứng nhu cầu sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao. 4. Dịch vụ cung ứng kỹ thuật, vật tư: Công ty giông cây trồng TƯ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2