intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Nông nghiệp

Nông nghiệp là một ngành quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước, đặc biệt là trong các thế kỷ trước đây khi công nghiệp chưa phát triển. Tài liệu Nông nghiệp thường xoay quanh các đề tài như : khuyến nông, kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, kinh tế nông nghiệp, bảo quản nông sản, … giúp các bạn sinh viên học tập và bổ sung kiến thức ngành nông nghiệp, nắm rõ các quá trình sản xuất trong nông nghiệp. Ngoài các tài liệu, ebook phục vụ việc học tập, tài liệu Nông nghiệp còn tổng hợp các kiến thức, kinh nghiệm, cẩm nang trồng trọt chăn nuôi dành cho nhà nông từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, hay các kiến thức về hoa cây cảnh, bonsai, non bộ dành cho những ai đam mê nghệ thuật này.
Hiển thị 1-10 trên 50687 kết quả
 • This edition represents a continuation of the tradition established earlier of providing the latest information on poultry diseases. Earlier trends of expansion of authorship to include authors from around the globe continued in this edition. Efforts continued to standardize the format of the chapters to enhance the search for specific items in a given chapter.

  pdf1409p  kimngochung_hn 19-05-2024 0 0   Download

 • Part 2 book "Mixed breeds for dummies" includes contents: Housetraining; hup, two, three, four - good manners and basic training; tackling mixed breed training challenges; finding and working with a vet; first aid - dealing with emergencies; the special needs of senior dogs,... and other contents.

  pdf171p  dianmotminh01 17-05-2024 0 0   Download

 • Part 1 book "Mixed breeds for dummies" includes contents: Mixing it up - introducing the mixed breed; designer dogs - not your mother’s mutt; a little of this, a little of that - deciding which mixed breed is right for you; choosing your new best friend, getting ready for your dog’s arrival; bringing home your mixed breed; chasing the chuckwagon - the basics of feeding; grooming your mixed breed; exercising your dog.

  pdf136p  dianmotminh01 17-05-2024 0 0   Download

 • Part 2 book "Mental health and well being in animals" includes contents: Cognitive and emotional disorders in the aging pet; mental health issues in farm animals - a music mixing board model of behavioral characteristics using the panksepp emotional system; mental health issues in the horse; mental health issues in shelter animals; the mental health of laboratory animals; mental health issues in captive birds; psychological well being in zoo animals,... and other contents.

  pdf179p  dianmotminh01 17-05-2024 0 0   Download

 • Part 1 book "Mental health and well being in animals" includes contents: Mental health in animals - a veterinary behaviorist’s view, the problems with well being terminology, the philosophical and biological evolution of feelings in well being, the relationship between mental and physical health, moving beyond a problem based focus on poor animal welfare toward creating opportunities to have positive welfare experiences, the mental health and well being benefits of personal control in animals...

  pdf222p  dianmotminh01 17-05-2024 0 0   Download

 • Part 2 book "Horse Owner's veterinary handbook" includes contents: The nervous system, the digestive system, nutrition and feeding, sex and reproduction, pregnancy and foaling, pediatrics, geriatrics, drugs and medications, alternative therapies.

  pdf374p  dianmotminh01 17-05-2024 0 0   Download

 • Part 1 book "Horse Owner's veterinary handbook" includes contents: Emergencies, parasites, infectious diseases, the skin and coat, the eyes, the ears, the mouth, the feet, the musculoskeletal system, the respiratory system, the cardiovascular system, the urinary system.

  pdf370p  dianmotminh01 17-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết nhằm xác định tác động của thay đổi sử dụng đất trong xây dựng nông thôn mới đến nguồn vốn sinh kế làng nghề tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Các phương pháp sử dụng là: điều tra thứ cấp, chọn điểm nghiên cứu, điều tra sơ cấp, thang đo 5 cấp của Likert, ANOVA và Post-hoc, kiểm định Cronbach's Alpha; Spearman Rank Corrrelation Coefficient.

  pdf12p  vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động khai thác và kinh doanh sản phẩm mật ong rừng Sú Vẹt Thái Bình cho thấy cái nhìn toàn diện, cập nhật hơn về nghề nuôi ong mật rừng Sú Vẹt tại Thái Bình hiện nay và từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tạo đà tiếp tục phát triển nghề này một cách sâu rộng, có hiệu quả, bền vững trong tương lai, duy trì uy tín và thương hiệu cho sản phẩm địa phương.

  pdf10p  vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Yên Bái, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu, phương pháp so sánh.

  pdf12p  vicarlos 16-05-2024 2 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2