intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chia sẻ: Hoàng Đức Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

833
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là "Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình" về việc tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình và lắp đặt thiết bị Gói thầu số 02: Xây lắp trạm biến áp 180KVA - Cải tạo nâng cấp nhà xưởng thuộc đề án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề năm 2008" Trường trung cấp nghề số 1/Bộ quốc phòng. Tài liệu giúp các bạn biết cách soạn thảo một bản hợp đồng xây dựng chặt chẽ và hợp lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

"Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình" bao gồm các điều khoản thống nhất thỏa thuận giữa chủ đầu tư và bên tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, để nắm bắt thông tin rõ ràng hơn mời các bạn tham khảo đoạn trích của tài liệu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 
Số: 55/2008/HĐ-TVGS
Về việc:Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình và lắp đặt thiết bị
Gói thầu số 02: Xây lắp trạm biến áp 180KVA - Cải tạo nâng cấp nhà xưởng thuộc đề án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề năm 2008"
Trường trung cấp nghề số 1/Bộ quốc phòng
 
GIỮA
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 1/BỘ QUỐC PHÒNG
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Thái Nguyên
 
PHẦN I. CĂN CỨ  KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/ NĐ- CP ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ V/v hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ- CP ngày 13/ 06/ 2007 của Chính ph? về quản lý chi phí  đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 118/2007/QĐ-BQP ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc uỷ quyền quyết định đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong Bộ Quốc phòng;
PHẦN II. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA  HỢP ĐỒNG
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2008 tại Trường trung cấp nghề số 1 Bộ quốc phòng chúng tôi gồm các bên dưới đây:
1. CHỦ ĐẦU TƯ ( VIẾT TẮT LÀ CĐT):
Tên đơn vị:............................................................................................................. 
Đại diện:..............................................Chức vụ:..................................................... 
Địa chỉ:....................................................................................................................
Tài khoản số:...........................................................................................................
Mở tại:..................................................................................................................... 
Điện Thoại:............................................... - Fax:....................................................
là một bên
2. TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (VIẾT TẮT LÀ TVGS).
Tên giao dịch::.............................................................................................................
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Thái Nguyên
Đại diện:..............................................Chức vụ:..................................................... 
Địa chỉ:....................................................................................................................
Số tài khoản:...........................................................................................................
Tại:..........................................................................................................................
Mã số thuế:.............................................................................................................
Điện thoại:...............................................  -  Fax:....................................................
Thành lập theo Quyết định số 431/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Là bên còn lại
Chủ đầu tư và TVGS được gọi riêng là Bên và gọi chung là Các bên.
Các bên tại đây thống nhất thoả thuận như sau: 
Điều 1. Hồ sơ của hợp đồng và thứ tự ưu tiên:
1.1 Hồ sơ của hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm các căn cứ ký kết hợp đồng, điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu sau:
1.1.1 Văn bản  chỉ định thầu.
1.1.2 Đề cương của tư vấn giám sát và hồ sơ năng lực kèm theo.
1.2 Thứ tự ưu tiên của các tài liệu:
- Nguyên tắc những tài liệu cấu thành nên hợp đồng là quan hệ thống thất giải thích tương hỗ cho nhau, nếu có những điểm nào không rõ ràng hoặc không thống nhất thì các bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất.Trường hợp, các bên không thống nhất được thì tứ tự ưu tiên các tài liệu cấu thành hợp đồng để sử lý vấn đề không thống nhất được quy định như sau:
1.2.1  Văn bản chỉ định thầu.
1.2.2 Đề cương của tư vấn giám sát và hồ sơ năng lực kèm theo.

Để tham khảo đầy đủ nội dung của tài liệu, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải "Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình" về máy. Mặt khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm một số mẫu hợp đồng xây dựng sau đây: Mẫu hợp đồng xây dựngMẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trìnhMẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2