intTypePromotion=1
ADSENSE

HƯỚNG DẪN CHUYỂN FILE PDF SANG WORD

Chia sẻ: Nguyễn Thành Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

961
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để bảo vệ nội dung file PDF, thông thường người tạo file sẽ đặt một số thiết lập bảo mật nhằm hạn chế không cho sửa đổi nội dung, in ấn, rút trích thông tin...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CHUYỂN FILE PDF SANG WORD

  1. HƯ NG D N CHUY N FILE PDF SANG WORD KHÔNG B L I FONT HƯ NG D N CHUY N FILE PDF SANG WORD KHÔNG B L I FONT 1. Nguyên nhân b l i font - Do máy ñang s d ng không ñ font ch - Do file PDF ñã cài ñ t password (ñang b gi i h n): ð b o v n i dung file PDF, thông thư ng ngư i t o file s ñ t m t s thi t l p b o m t nh m h n ch không cho s a ñ i n i dung, in n, rút trích thông tin... Do v y, trư c khi th c hi n chuy n ñ i b n c n ki m tra xem file PDF có b gi i h n các tính năng trên hay không. Cách th c hi n như sau: M xem file PDF v i ph n m m chuyên d ng. T dao di n chính b n nh p vào File Properties… Security. Dao di n trên khung Document Restrictions Summary như sau: Hình a) Không b ñ t password Hình b): ðang b ñ t password 2. Cách ti n hành a. G b nh ng gi i h n B n c n ph i g b các gi i h n này (các ch c năng b gi i h n có ch Not Allowed) b ng cách s d ng ti n ích PDF Password Remover 3.0, t i t i ñ a ch sau: http://www.mediafire.com/?l1nd2egqnly Sau khi t i v b n s nhìn th y ph n m m này: Sau khi kích ho t s thu ñư c dao di n sau: NGUY N THÀNH TRUNG 1
  2. HƯ NG D N CHUY N FILE PDF SANG WORD KHÔNG B L I FONT Trên dao di n này b n nh n nút Open PDF(s), ch n file PDF mu n g b các gi i h n, h p tho i Save As xu t hi n, b n gõ vào tên b t kỳ r i nh n Save ñ lưu file k t qu . Sau khi lưu, k t qu s xu t hi n h p tho i PDF Password Remover v3.0. Các trư ng h p sau ñây s không thành công: - File PDF b n mu n m không b gi i h n File PDF b n mu n m ñang lưu trên ñĩa C:\..... (tr thư m c My - Document) trong trư ng h p này b n c n chuy n file PDF sang ñĩa D:\..... (ho c thư m c My Document) s m thành công. NGUY N THÀNH TRUNG 2
  3. HƯ NG D N CHUY N FILE PDF SANG WORD KHÔNG B L I FONT b. Xác ñ nh các font s d ng trong file PDF ðây là bư c c c kỳ quan tr ng, b i sau khi ñã chuy n ñ i sang Word n u không có font thích h p ñ xem, các ký t s hi n th “không gi ng ai”, b sai d u... d n ñ n vi c b n không xem ñư c n i dung và cho r ng k t qu chuy n ñ i ñã th t b i. ð bi t file PDF s d ng các font nào, b n m file PDF. Tương t như trên, b n cũng vào menu File Properties…, ch n m c Fonts, trong h p tho i xu t hi n t t c các font ñư c s d ng trong file PDF s ñư c li t kê khung bên c nh. Nhi m v c a b n là tìm nh ng font này và cài ñ t chúng vào Windows (có th s d ng Goolge ñ tìm). NGUY N THÀNH TRUNG 3
  4. HƯ NG D N CHUY N FILE PDF SANG WORD KHÔNG B L I FONT c. Chuy n ñ i file PDF sang Word v i ph n m m PDF to Word Converter 3.0.0 Gi i thi u v ph n m m: PDF to Word Converter là m t ng d ng hi u qu ñ giúp chuy n ñ i d dàng các file Adobe PDF sang các tài li u Microsoft Word. S n ph m c a hãng AnyBizSoft ñư c rao bán trên trang ch v i giá $29,95 ði m n i b t nh t c a AnyBizSoft PDF to Word Converter là trong file Word ñư c t o ra, nó gi l i hoàn toàn như văn b n g c, cách b trí, hình nh, b ng bi u và siêu liên k t... Trong phiên b n m i nh t 3.0 thì không còn ñòi h i ngư i s d ng ph i có cài ñ t Microsoft Word m i có th s d ng ñư c ph n m m này. Các tính năng chính: • H tr chuy n ñ i các file PDF ñư c mã hóa. • Chuy n ñ i toàn b file PDF ho c ch các trang ñư c l a ch n. • Có th chuy n ñ i PDF sang các ñ nh d ng Word 2010 (.docx), 2007 (.docx), 2003 (.doc). • Lưu gi văn b n, b c c, hình nh, b ng bi u và siêu liên k t trong m t tài li u Word ch nh s a ñư c. • Tích h p v i trình ñơn Windows Explorer. • H tr chuy n ñ i hàng lo t v i s t p tin lên ñ n 200 file PDF. Cài ñ t ph n m m ð cài ñ t, ñ u tiên truy c p vào website: http://www.anypdftools.com/ ñ download ph n m m PDF to Word Converter 3.0.0 v máy. Sau khi b n cài ñ t xong, s hi n lên h p tho i AnyBizsoft PDF to Word, trên h p tho i này: Trong Licensed e-mail, gõ nh p ñ a ch sau: gift2fans@anybizsoft.com Trong ph n Registration Code nh p vào mã s : 51A205F54B933A4748FC Như v y b n ñã thi t l p xong b n quy n cho ph n m m này, dao di n ph n m m sau khi thi t l p b n quy n: NGUY N THÀNH TRUNG 4
  5. HƯ NG D N CHUY N FILE PDF SANG WORD KHÔNG B L I FONT Hư ng d n s d ng ph n m m Cách 1: Kích chu t ph i vào file PDF mu n chuy n ñ i, vào Convert with AnyBizSoft PDF to Word: Các file Word v a ñư c t o ra n m trong thư m c có ch a file PDF v a ñư c chuy n ñ i. Cách 2: Th c hi n theo các bư c sau: + Bư c 1: Ch y chương trình b ng cách nh p ñôi chu t vào bi u tư ng AnyBizSoft PDF to Word trên desktop + Bư c 2: Thêm nh ng file PDF vào h p tr ng. Nh p Add Files… góc bên trái phía trên màn hình r i ch n nh ng file PDF c n chuy n ñ i (lưu ý ch ñư c thêm t i ña là 200 file PDF). Có th thêm nh ng file PDF vào h p tr ng b ng cách kích chu t ph i (con tr chu t ñang trên màn hình) r i ch n Add… ñ ch n nh ng file PDF c n chuy n ñ i. NGUY N THÀNH TRUNG 5
  6. HƯ NG D N CHUY N FILE PDF SANG WORD KHÔNG B L I FONT + Bư c 3: Ti n hành chuy n ñ i sang ñ nh ñ ng Microsoft Word b ng cách nh p Convert Mu n xem k t qu , nh p Open ñ m thư m c ch a các file Word v a ñư c t o ra. 3. Các phương pháp chuy n ñ i khác (tham kh o) Các b n có th xem thêm t i các ñ a ch sau: a. Các ngu n: http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/convert-file-pdf-sang-word-khong-bi-loi-font.444455.html Ho c là: http://www.ketnoisunghiep.vn/tin-hoc-danh-cho-van-phong/34755-chuyen-doi-file-pdf- tieng-viet-sang-word-khong-bi-loi-font.html Các trang khác tương t : http://nhipsongso.tuoitre.vn/Thu-thuat/322865/Thu-thuat-chuyen-doi-file-PDF-tieng-Viet- sang-Word%c2%a0khong-bi-loi-font.html Trang này có th copy vào word http://nld.com.vn/20090623024025997p0c1039/chuyen-doi-file-pdf-tieng-viet-sang-word- khong-bi-loi-font.htm b. M t cách làm khác: http://isevn.com/showthread.php?t=1170 c. Thêm m t cách làm khác: http://forum.mysamsung.vn/showthread.php?72539-Convert-pdf-sang-word- kh%C3%B4ng-b%E1%BB%8B-l%E1%BB%97i-font! NGUY N THÀNH TRUNG 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2