intTypePromotion=1

Kế hoạch kinh doanh (mẫu): Cuộc thi “Giải pháp công nghệ việt 2007”

Chia sẻ: Lê Tiến Duy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
590
lượt xem
154
download

Kế hoạch kinh doanh (mẫu): Cuộc thi “Giải pháp công nghệ việt 2007”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Kế hoạch kinh doanh cuộc thi “Giải pháp công nghệ việt 2007” vô cùng hữu ích cho những ai đang có ý định kinh doanh. Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách viết và lập kế hoạch kinh doanh với những mục cụ thể, chi tiết. Mẫu kế hoạch kinh doanh này sẽ khiến người đọc không còn cảm thấy khó khăn trong việc định hình và triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch kinh doanh (mẫu): Cuộc thi “Giải pháp công nghệ việt 2007”

  1. KẾ HOẠCH KINH DOANH CUỘC THI “GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT 2007” Tác giả/nhóm tác giả : 1. ……….. 2. ………… 3. ………….. Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Ke hoach kinh doanh cua …………. Tháng ……năm 2007 Mục lục 1. Tóm tắt ……………………………………………………………………………………….. 2. Một số thông tin cơ bản ………………………………………………………………………. 3. Giải pháp công nghệ ………………………………………………………………………….. 4. Thị trường và khách hàng và đối thủ cạnh tranh……………………………………………… 5. Các nguồn lực (nhân lực, công nghệ, thiết bị, cơ sở vật chất) ………………………………... 6. Hiệu quả về kinh tế - xã hội ………………………………………………………………….. 7. Kế hoạch tài chính ……………………………………………………………………………. 8. Phân tích rủi ro………………………………………………………………………………... 9. Kế hoạch triển khai dự án……………………………………………………………………... Phụ lục: các số liệu, các biểu bảng và sơ đồ/bản đồ minh hoạ, v.v… 2
  3. Ke hoach kinh doanh cua …………. I. Tóm tắt:  Nội dung: Tóm tắt bản Kế hoạch kinh doanh về loại sản phẩm/ dịch vụ công nghệ cao của giải pháp.  Độ dài: từ 1-2 trang A4  Yêu cầu: Phần này nên được viết súc tích, khái quát hết các nội dung trong bản Kế hoạch kinh doanh, không nêu chi tiết. II. Một số thông tin cơ bản - Họ tên tác giả: ………………………………………………………………………… - Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………….. - Quá trình học tập và làm việc (chỉ nêu đã học, làm vi ệc ở đâu trong th ời gian bao lâu) - Những kết quả nghiên cứu, những thành tích hay những chức vụ đã từng nắm giữ III. Giải pháp công nghệ 1. Mô tả giải pháp, sản phẩm/ dịch vụ từ giải pháp này 2. Đặc tính kỹ thuật hay tính chất của sản phẩm/ dịch vụ từ giải pháp IV. Thị trường, khách hàng & đối thủ cạnh tranh 1. Thị trường 1.1 Đặc điểm thị trường: - Thị trường mục tiêu; - Mức sống hoặc phong cách/kiểu sống (lifestyle); - Giới tính; độ tuổi; - Vị trí địa lý… - Các đặc tính khác 1.2 Kích cỡ/độ lớn thị trường: (nêu rõ nguồn của thông tin) 3
  4. Ke hoach kinh doanh cua …………. - Độ lớn thị trường về mặt giá trị; sự phát triển tiềm năng trong ngắn h ạn: 2-3 năm, trung hạn: 5-8 năm và dài hạn: trên 10 năm. - Các dự báo về xu hướng phát triển của ngành; các phát tri ển về công ngh ệ mới; xu hướng kinh tế -xã hội; chính sách của chính phủ về ngành hoạt động 2. Khách hàng Nêu ra nhóm khách hàng hiện tại và xác định nhóm khách hàng m ục tiêu ho ặc các khách hàng chính: - Ai? Ở đâu? - Tại sao họ mua/sử dụng sản phẩm/dịch vụ từ giải pháp của mình? - Khi nào và trong trường hợp nào thì họ mua/ sử dụng sản ph ẩm? M ối quan tâm của họ? - Những quan tâm của khách hàng liên quan đến giá cả, chất lượng và dịch vụ? 3. Đối thủ cạnh tranh 3.1 Mô tả đối thủ: Mô tả các đối thủ dự kiến là đối thủ chính , tên tuổi và thương hiệu, (thông tin khác về kích cỡ và địa bàn hoạt động hoặc, giá trị doanh thu hàng năm và thị phần hoặc, sản phẩm của họ so với sản phẩm của công ty tác gi ả (về m ặt giá cả, chất lượng và đặc tính khác) 3.2 Những điểm mạnh và điểu yếu: Đánh giá điểm mạnh & điểm yếu của đối thủ: - Về một số mặt như: quản lý, hình ảnh, thị trường, hệ thống phân phối, công nghệ, năng lực sản xuất, nguồn lực tài chính và lợi thế về giá/chi phí. - Nếu tác giả có ý tưởng về việc đạt được những thị phần c ủa đối th ủ: gi ải thích rõ làm thế nào? 3.3 Những tổ chức không phải là đối thủ: Nêu ngắn gọn những công ty trong lĩnh vực c ủa mình ho ặc liên quan đ ến lĩnh v ực của mình không được tác giả xem là đối thủ cạnh tranh. 3.4 Định vị sản phẩm: • Tác giả muốn định vị/xác định công ty tương lai trong th ị tr ường nh ư th ế nào? Tác giả muốn khách hàng, đối tác và đối thủ nhìn nhận/nhận th ức nh ư th ế nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình? • Có phải tác giả mong muốn người ta xem công ty tương lai như: - Nhà cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất? - Nhà cung cấp dịch vụ tốt cho các khách hàng có mua/sử dụng sản ph ẩm c ủa công ty? - Nhà cung cấp dịch vụ nhanh chóng và linh động? - Nhà cung cấp tin cậy cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy một cách ổn định?… 4
  5. Ke hoach kinh doanh cua …………. 3.5 Các phương pháp quảng bá, bán hàng: 3.5.1. Tiếp thị, quảng bá a. Phân tích chung : (Làm càng rõ càng tốt) - Nghiên cứu thị trường: Xu hướng tương lai để hiểu được nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ. - Phát triển sản phẩm: Những điểm quan trọng cần được xác định bên cạnh những đặc tính kỹ thuật của sản phẩm là việc hoàn thi ện sản phẩm, đ ịnh giá, dịch vụ kèm theo v.v… - Bán và phân phối: lựa chọn các kênh bán hàng và phân phối sản phẩm/d ịch v ụ trong thị trường. - Quảng bá sản phẩm/dịch vụ: Phát triển những chương trình qu ảng bá, qu ảng cáo sản phẩm và chiến dịch PR để đưa thông tin đến khách hàng mục tiêu như thế nào về sản phẩm/dịch vụ và lợi ích mà khách hàng có đ ược khi mua s ản phẩm/dịch vụ. b. Quảng cáo: Mô tả loại phương tiện/kênh truyền thông được lựa chọn để đưa thông tin v ề sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp đến khách hàng mục tiêu 3.5.2. Phương pháp bán hàng Nêu rõ các ý sau: - Ai chịu trách nhiệm việc bán hàng? Mức độ chuyên nghiệp của đội ngũ này? - Kênh bán hàng: bán trực tiếp cho khách hàng hay thông qua đại di ện bán hàng? nhà phân phối? đại lý? Nếu thông qua một bên thứ ba thì nêu lý do hay l ợi ích khi s ử dụng họ. - Phương pháp bán hàng: qua điện thoại, khách hàng trực tiếp đến gặp, gửi thư giới thiệu, qua đơn đặt hàng của khách hàng, tham gia các hội chợ, triển lãm v.v… - Quá trình bán hàng bao lâu: Từ khi khách hàng nhận th ức/bi ết v ề s ản phẩm/dịch vụ cho đến khi họ quyết định mua và trả tiền - Điều kiện thanh toán: Các điều khoản và điều kiện thanh toán tác gi ả d ự ki ến sẽ áp dụng cho khách hàng. Nêu cách thức cân bằng giữa mong muốn thu hồi ti ền bán sản phẩm/dịch vụ càng nhanh càng tốt với việc áp dụng các ph ương án thanh toán tiện lợi cho khách hàng. 3.5.3 Phân phối: Nêu rõ kênh phân phối như thế nào? V. Các nguồn lực (nhân lực, công nghệ, thiết bị, cơ sở vật chất) 1. Nguồn nhân lực: Phân tích các vấn đề về: - Lao động tại chỗ có đủ cung cấp cho doanh nghiệp? - Chi phí lao động như thế nào: hiện nay & tương lai? 5
  6. Ke hoach kinh doanh cua …………. - Lao động sẽ được đào tạo như thế nào? 2. Công nghệ: nêu rõ ở “Bản giải trình công nghệ”. 3. Thiết bị: nêu rõ ở “Bản giải trình công nghệ”. 4. Các cơ sở vật chất khác, nếu có. VI. Hiệu quả về kinh tế - xã hội Trình bày các ý kiến về - Tạo việc làm trong vùng - Chuyển giao công nghệ, bí quyết quản lý, đào tạo huấn luyện cho người đ ịa phương - Đóng góp cho nền kinh tế như thế nào? VII. Kế hoạch tài chính 1. Dự kiến về dòng tiền: Đưa vào các biểu bảng thể hiện dòng tiền dự kiến 2. Các yêu cầu về tài trợ và các thông tin hỗ trợ khác - Yêu cầu về tài trợ: …………… VIII. Phân tích rủi ro Mô tả các loại rủi ro và nêu tác động của nó: 1. Thay đổi công nghệ 2. Rủi ro do lao động 3. Vấn đề chất lượng của dịch vụ 4. Thị trường: sự cạnh tranh gia tăng IX. Tiến độ triển khai dự án Ngày ________________________________ Chữ ký _______________________________ Họ và tên __________________________________ Phụ lục: Các biểu bảng và số liệu minh hoạ. 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2