intTypePromotion=1

Khẩu độ và tốc độ trên máy DSLR

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
344
lượt xem
127
download

Khẩu độ và tốc độ trên máy DSLR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi dùng máy ảnh số ống kính rời, người chụp cần nắm được mối liên hệ giữa khẩu độ - tốc độ để làm chủ nhiều tình huống, thay vì chỉ bấm theo chương trình tự động. Trên các máy DSLR có nhiều chế độ như Program (P) tự động hoàn toàn, Manual (thủ công), Av (ưu tiên khẩu độ), Tv (ưu tiên tốc độ)… Trong những tình huống đơn giản và người chụp mới làm quen với máy thì Program có thể đáp ứng được. Nhưng khi muốn tấm hình có “hồn” hơn, có nét khác lạ thì bạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khẩu độ và tốc độ trên máy DSLR

  1. Kh u và t c trên máy DSLR Khi dùng máy nh s ng kính r i, ngư i ch p c n n m ư c m i liên h gi a kh u -t c làm ch nhi u tình hu ng, thay vì ch b m theo chương trình t ng. Trên các máy DSLR có nhi u ch như Program (P) t ng hoàn toàn, Manual (th công), Av (ưu tiên kh u ), Tv (ưu tiên t c )… Trong nh ng tình hu ng ơn gi n và ngư i ch p m i làm quen v i máy thì
  2. Program có th áp ng ư c. Nhưng khi mu n t m hình có “h n” hơn, có nét khác l thì b n c n u tư th nghi m v i các ch Manual, Av hay Tv. V b n ch t, các thông s kh u -t c là hư ng n giá tr phơi sáng chu n cho nh (exposure value - Ev). Hãy hình dung máy nh là m t cái h p t i. Khi b m nút ch p, máy nh m i m “c a” cho ánh sáng i vào c m bi n và t o nên hình nh. N u “c a” m quá r ng thì ánh sáng vào nhi u, nh s b sáng tr ng, m t chi ti t; n u “c a” m h p, ánh sáng vào ít và nh b t i, cũng m t chi ti t. Ban u, b n c n luy n ch p úng sáng, nghĩa là lư ng ánh sáng qua “c a” v a ph i, h p lý v i i tư ng ch p. Lúc này có 2 y u t quy t nh n s v a ph i ó là kh u và t c . m ng kính. nh: Wiley
  3. Kh u là m c a “c a” - nghĩa là ng kính có các lá m ng xoáy vào, xòe ra t o thành l m hình tròn v i ư ng kính khác nhau. “C a tò vò” hình tròn này r ng thì ánh sáng vào nhi u, nh thì ánh sáng vào ít. T c là t c c a màn tr p ng sau l m hình tròn. N u c a tr p này óng ch m, ánh sáng s vào nhi u, c a tr p này óng nhanh, ánh sáng s vào ít. Như v y, hình nh mu n ư c ghi l i thì ánh sáng ph i i qua 2 “c a” v i các thông s kh u o b ng dãy tr s f/1, f1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32… và t c o b ng giây, m t ph n c a giây. Chú ý là tr s kh u càng nh nghĩa là l m ng kính càng l n, nên khi ngư i ta nói “m kh u” nghĩa là ph i ch nh tr s này nh hơn, “khép kh u” nghĩa là ph i ch nh tr s này l n hơn. Ngoài ra, khi dài tiêu c càng l n thì kh u càng l n. D hi u nh t là b n nhìn ng kính khi zoom ra xa nh t, l m ó hi n ra r t rõ.
  4. Ch nh t c c a tr p t o hi u ng nh m m m i hơn T c màn tr p trên máy DSLR có ưu i m là ch nh ư c ghi hình nhanh trong các pha hành ng hay ghi hình chuy n ng c a nư c ch y, mưa rơi th t ch m hình nh m m m i hơn. Kh u nh thì kho ng rõ nét l n ( sâu trư ng nh l n) thích h p cho ch p phong c nh ho c tài li u, trong khi kh u l n thì kho ng rõ nét r t nông - như thư ng th y trong các nh macro ch p th gi i vi mô, nét m ng tang vào i m nh n, còn l i m m t h t. Do ó, tùy vào m c ích ch p, ngư i ta ph i ch nh các thông s này. B n có th dùng ch ưu tiên kh u Av máy t tính t c , ho c ưu tiên t c Tv máy nh t tính thông s kh u . Mu n “pro” hơn thì hãy g t sang nút Manual và t t các thông s .
  5. Dư i ây là b ng giá tr phơi sáng Ev tham kh o. Trong ó, Ev = 0 là khi t kh u b ng 1 t c 1 giây. Các giá tr gi ng nhau n m theo ư ng chéo tương ng v i c p kh u -t c . D nh nh t là khi m kh u thêm 1 f/stop thì ng nghĩa v i vi c gi m i m t n a th i gian ch p. Ví d , t f/4 t c ¼ giây mu n m kh u v f/2.8 thì t c là 1/8 giây.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2