intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lab Window 2008_AD_P2

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

376
lượt xem
139
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả dịch vụ quản trị người dùng Active directory trong window 2008. Phần 2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lab Window 2008_AD_P2

 1. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 2. Tạo một claim nhóm cho ứng dụng có tính claim. VSIC Education Corporation Trang 101
 2. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 3. Tạo Account Store trong Active Directory. VSIC Education Corporation Trang 102
 3. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 103
 4. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 4. Ứng global group với claim nhóm cho các ứng dụng có tính claim. VSIC Education Corporation Trang 104
 5. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 5. Tạo Resource Partner. VSIC Education Corporation Trang 105
 6. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 6. Tạo một tương ứng claim nhóm đi ra cho ứng dụng có tính claim. Exercise 5: Cấu hình Resource Federation Server. 1. Cấu hình trust policy VSIC Education Corporation Trang 106
 7. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 2. Tạo claim nhóm cho ứng dụng có tính claim VSIC Education Corporation Trang 107
 8. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 3. Cài thêm Account Store vào Active Directory VSIC Education Corporation Trang 108
 9. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 4. Đưa ứng dụng có tính claim vào VSIC Education Corporation Trang 109
 10. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 110
 11. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 5. Đưa thêm account partner vào VSIC Education Corporation Trang 111
 12. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 112
 13. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 113
 14. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 6. Tạo một mapping claim nhóm hướng vào cho ứng dụng có tính claim Exercise 6: truy cập vào ứng dụng từ máy client. 1. Cấu hình thiết lập trình duyệt để tin cậy Federation Server VSIC Education Corporation Trang 114
 15. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 7. tải các certificates VSIC Education Corporation Trang 115
 16. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 116
 17. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 117
 18. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 118
 19. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 8. Truy cập vào ứng dụng có tính claim VSIC Education Corporation Trang 119
 20. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên LAB 2:Active Directory Right Management Services Exercise1: Cài đặt và cấu hình SD RMS 1. Nhận Chứng thư domain cho AD RMS server VSIC Education Corporation Trang 120
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2