intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Dạy học dân ca Đông Anh cho sinh viên thanh nhạc trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
35
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Dạy học dân ca Đông Anh cho sinh viên thanh nhạc trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài luận văn trình bày quá trình hình thành và những giá trị nghệ thuật của dân ca Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa; thực trạng dạy học thanh nhạc của trường Đ Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa để từ đó nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật thanh nhạc trong xử lý các làn điệu dân ca Đông Anh; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Thanh nhạc tại khoa Âm nhạc trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Dạy học dân ca Đông Anh cho sinh viên thanh nhạc trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> PHẠM THỊ HẢI<br /> <br /> DẠY HỌC DÂN CA ĐÔNG ANH CHO SINH VIÊN<br /> THANH NHẠC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO<br /> VÀ DU LỊCH THANH HÓA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC<br /> Khóa 5 (2015 – 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> PHẠM THỊ HẢI<br /> <br /> DẠY HỌC DÂN CA ĐÔNG ANH CHO SINH VIÊN<br /> THANH NHẠC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO<br /> VÀ DU LỊCH THANH HÓA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc<br /> Mã số: 60.14.01.11<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Hoài Thu<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất<br /> kỳ công trình nào. Nếu có điều gì sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.<br /> Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017<br /> Tác giả<br /> Đã ký<br /> Phạm Thị Hải<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ<br /> <br /> CBGV:<br /> <br /> Cán bộ giảng viên<br /> <br /> ĐCCT:<br /> <br /> Đề cương chi tiết<br /> <br /> ĐH VH, TT & DL:<br /> <br /> Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch<br /> <br /> GD & ĐT:<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> GS:<br /> <br /> Giáo sư<br /> <br /> HSSV:<br /> <br /> Học sinh sinh viên<br /> <br /> NCKH:<br /> <br /> Nghiên cứu khoa học<br /> <br /> NGND:<br /> <br /> Nhà giáo nhân dân<br /> <br /> Nxb:<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PGS:<br /> <br /> Phó giáo sư<br /> <br /> SV:<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ DÂN CA ĐÔNG ANH THANH HÓA VÀ<br /> THỰC TRẠNG DẠY HỌC DÂN CA ĐÔNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐH VH,<br /> TT & DL THANH HÓA ................................................................................... 7<br /> 1.1. Khái quát về dân ca Đông Anh Thanh Hóa ............................................... 7<br /> 1.1.1. Khái niệm ................................................................................................ 7<br /> 1.1.2. Đặc điểm âm nhạc của dân ca Đông Anh ............................................. 10<br /> 1.2. Thực trạng dạy học dân ca Đông Anh ở Trường ĐH VH, TT & DL Thanh<br /> Hóa .................................................................................................................. 32<br /> 1.2.1. Khái quát về Trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa ........................... 32<br /> 1.2.2. Dạy học Thanh nhạc.............................................................................. 35<br /> 1.2.3. Dạy học dân ca Đông Anh .................................................................... 37<br /> Tiểu kết ............................................................................................................ 40<br /> Chương 2: BIỆN PHÁP DẠY HỌC DÂN CA ĐÔNG ANH CHO<br /> SINH VIÊN THANH NHẠC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,<br /> THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA .................................................... 42<br /> 2.1. Một số biện pháp dạy học dân ca Đông Anh ........................................... 42<br /> 2.1.1. Bổ sung các làn điệu dân ca Đông Anh vào trong chương trình giảng<br /> dạy Thanh nhạc ............................................................................................... 42<br /> 2.1.2. Yêu cầu đối với Giảng viên dạy học dân ca Đông Anh........................ 44<br /> 2.1.3. Vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy học dân ca Đông Anh ............. 45<br /> 2.2. Thực nghiệm ........................................................................................... 55<br /> 2.2.1. Dạy học dân ca Đông Anh áp dụng vào môn thực hành nghề nghiệp<br /> 2.1.2. Chương trình thực nghiệm, tổ chức dạy thực nghiệm và đánh giá kết quả.57<br /> Tiểu kết ............................................................................................................ 67<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................... 69<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 72<br /> PHỤ LỤC ........................................................................................................ 73<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2