intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích kết quả hoạt động đấu thầu thuốc tại Sở Y tế tỉnh Nghệ An năm 2013 và năm 2014

Chia sẻ: 123share | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
149
lượt xem
56
download

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích kết quả hoạt động đấu thầu thuốc tại Sở Y tế tỉnh Nghệ An năm 2013 và năm 2014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Phân tích kết quả hoạt động đấu thầu thuốc tại Sở y tế tỉnh Nghệ An năm 2013 và năm 2014" với mục tiêu: So sánh kết quả hoạt động đấu thầu thuốc tại Sở y tế tỉnh Nghệ An năm 2013 và năm 2014 theo thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC và thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích kết quả hoạt động đấu thầu thuốc tại Sở Y tế tỉnh Nghệ An năm 2013 và năm 2014

BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> VÕ THỊ MAI PHƯƠNG<br /> <br /> PH¢N TÝCH KÕT QU¶ HO¹T §éNG<br /> §ÊU THÇU THUèC T¹I Së Y TÕ TØNH<br /> NGHÖ AN N¡M 2013 Vµ N¡M 2014<br /> <br /> LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> VÕ THỊ MAI PHƯƠNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> ĐẤU THẦU THUỐC TẠI SỞ Y TẾ TỈNH<br /> NGHỆ AN NĂM 2013 VÀ NĂM 2014<br /> <br /> LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC<br /> Mà SỐ: CK60 72 0412<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Xuân Thắng<br /> Thời gian thực hiện: Tháng 07/2016 – Tháng 11/2016<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành Luận văn này, trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề<br /> tài, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo, gia đình, đồng<br /> nghiệp và bạn bè.<br /> Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới: TS. Đỗ Xuân<br /> Thắng - Phó Trưởng Bộ môn Quản lý kinh tế Dược, người thầy đã tận tình hướng<br /> dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi từng bước hoàn thành Luận văn này.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Thầy, cô giáo, cán bộ Phòng Sau<br /> Đại học, Bộ môn Quản lý Kinh tế Dược - Trường Đại học Dược Hà Nội đã luôn<br /> giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên<br /> cứu tại Trường.<br /> Tôi cũng xin cảm ơn Ban giám đốc, các đồng nghiệp công tác tại phòng<br /> Quản lý Dược, Sở y tế Nghệ An, đặc biệt là Ths. Ds. Nguyễn Thị Xuân Phước Chuyên viên phòng Quản lý Dược đã luôn động viên, khuyến khích, tận tình hướng<br /> dẫn, cho tôi những đóng góp qúy báu trong quá trình thực hiện Luận văn này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã chia<br /> sẻ, động viên tôi vượt qua những khó khăn, trở ngại để tôi có thêm quyết tâm, vững<br /> vàng trong suốt thời gian học tập và thực hiện Luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> HỌC VIÊN<br /> <br /> Võ Thị Mai Phương<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> Stt<br /> 1<br /> <br /> Ký hiệu viết tắt<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> Luật đấu thầu số 43 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày<br /> 26/11/2013<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nghị định số 85<br /> <br /> Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nghị định số 63<br /> <br /> Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thông tư số 10<br /> <br /> Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC<br /> ngày 10/8/2007<br /> <br /> 5<br /> <br /> Thông tư số 01<br /> <br /> Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC<br /> ngày 19/01/2012<br /> <br /> 6<br /> <br /> Thông tư số 11<br /> <br /> Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012<br /> <br /> 7<br /> <br /> Thông tư số 36<br /> <br /> Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC<br /> ngày 11/11/2013<br /> <br /> 8<br /> <br /> Thông tư số 37<br /> <br /> Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013<br /> <br /> 9<br /> <br /> Thông tư số 31<br /> <br /> Thông tư số 31/2014/TT-BYT ngày 26/9/2014<br /> <br /> 10<br /> <br /> HSĐXKT<br /> <br /> Hồ sơ đề xuất kỹ thuật<br /> <br /> 11<br /> <br /> HSĐXTC<br /> <br /> Hồ sơ đề xuất tài chính<br /> <br /> 12<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm Y tế<br /> <br /> 13<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> 14<br /> <br /> KHĐT<br /> <br /> Kế hoạch đấu thầu<br /> <br /> 15<br /> <br /> HSMT<br /> <br /> Hồ sơ mời thầu<br /> <br /> 16<br /> <br /> HSDT<br /> <br /> Hồ sơ dự thầu<br /> <br /> 17<br /> <br /> KQĐT<br /> <br /> Kết quả đấu thầu<br /> <br /> 18<br /> <br /> SYT<br /> <br /> Sở y tế<br /> <br /> 19<br /> <br /> BYT<br /> <br /> Bộ y tế<br /> <br /> 20<br /> <br /> EMA<br /> <br /> Cơ quan quản lýdược châu Âu<br /> <br /> 21<br /> <br /> PIC/S<br /> <br /> Hệ thống hợp tác về thanh tra Dược phẩm<br /> <br /> 22<br /> <br /> EU<br /> <br /> Liên minh châu Âu<br /> <br /> 23<br /> <br /> WHO<br /> <br /> Tổ chức y tế thế giới<br /> <br /> 24<br /> <br /> ICH<br /> <br /> Hội nghị quốc tế về hài hòa hóa các thủ tục<br /> đăng ký dược phẩm sử dụng cho con người<br /> <br /> 25<br /> <br /> GMP<br /> <br /> Thực hành tốt sản xuất thuốc<br /> <br /> 26<br /> <br /> SMHH<br /> <br /> Số mã hàng hóa<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2