intTypePromotion=1

MẪU BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGH

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
5
download

MẪU BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGH

  1. MẪU BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Trang 1 và 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ Dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề (BẢN SAO)
  2. Trang 2 và 3 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ XÃ HỘI NAM TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC ………………………………………………. CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ ………………………………………………. Dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng Cấp cho: nghề ………………………………………. (BẢN SAO) Sinh ngày: Số hiệu: /LĐTBXH-DN ……………………………………. Nguyên quán: ……………………………….. Ảnh Đã hoàn thành Chương trình sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp 3x4 nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề. Từ ngày …/…/……. đến ngày …/…/…… Chữ ký của người được cấp chứng chỉ Đạt loại: ……………………………………. Theo quyết định số: ……………………….. Ngày ….. tháng ….. năm …………….. ….., ngày … tháng … năm... Vào sổ cấp bản sao số: ………………… Hiệu trưởng/Giám đốc Ngày ….. tháng ……. năm ……………….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản