intTypePromotion=1

Mẫu Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá (Mẫu số: 01-1/ĐNHT)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
7
lượt xem
0
download

Mẫu Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá (Mẫu số: 01-1/ĐNHT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (Mẫu số: 01-1/ĐNHT) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá (Mẫu số: 01-1/ĐNHT)

  1. Mẫu số: 01­1/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư   số 156/2013/TT­BTC ngày    6/11/2013 của Bộ Tài   chính) BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng... năm...) [01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ....đến... [02] Tên người nộp thuế:…………...................….........………………….…………      [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế:………………………............…………………………………..      [05] Mã số thuế: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Hoá đơn, chứng từ, biên lai  Mã Giá trị  nộp thuế Tên  số Mặt  HHDV Thu Thuế  Ghi  STT Mẫu  Ký  Ngày,  ngườ thuế  hàng mua vào  ế  GTGT chú số hiệu Số tháng, năm  i bán ngườ chưa có  suất phát hành i bán thuế (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Tổng cộng             Tôi cam đoan số  liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về  những số liệu đã khai./. Ngày ......... tháng....... năm ............ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Họ và tên:.............................. Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) Chứng chỉ hành nghề số  :............................... Ghi chú: ­ HHDV: Hàng hoá dịch vụ ­ GTGT: Giá trị gia tăng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2