intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thuế giá trị gia tăng

Xem 1-20 trên 3061 kết quả Thuế giá trị gia tăng
 • Nghị định số 94/2023/NĐ-CP về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của quốc hội; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc133p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 179/NQ-CP về đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 182/NQ-CP về dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Nghị định số 44/2023/NĐ-CP về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc128p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng môn Thuế - Chương 2: Thuế giá trị gia tăng, cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng quan về Thuế giá trị gia tăng; Các nhóm đối tượng chịu thuế; Căn cứ tính thuế; Phương pháp tính thuế;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Tỉnh Sơn La có cơ hội xuất khẩu trái cây vào thị trường châu Âu, đặc biệt là trái tươi và trái cây có lợi cho sức khỏe. Nhu cầu tăng cao tại châu Âu, đặc biệt ở Bắc Âu, tạo cơ hội gia tăng giá trị trái cây. Hà Lan, Pháp, và Đức là các thị trường mục tiêu. Hiệp định EVFTA giúp giảm thuế và tạo lợi thế cạnh tranh cho xuất khẩu trái cây Việt Nam. Bài viết phân tích cơ hội và đề xuất giải pháp bao gồm mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng, và hợp tác mạng lưới phân phối.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Thuế giá trị gia tăng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được bản chất của thuế GTGT; Mô tả được cơ chế hoạt động của thuế GTGT: thuế đầu vào, thuế đầu ra, thuế được khấu trừ, thuế phải nộp; Nắm vững các quy định liên quan đến vấn đề hóa đơn, chứng từ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Đề tài nhằm đánh giá thực trạng trong công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể, tìm ta những điểm hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả thu thuế, sao cho thu đúng thu đủ số thuế cần thu, đồng thời đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh cá thể.

  pdf103p khanhchi2510 19-04-2024 4 4   Download

 • Mục đích của đề tài là qua nghiên cứu tình hình quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên đại bàn huyện Hiệp Hòa từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT.

  pdf67p khanhchi2510 19-04-2024 4 3   Download

 • Mục đích của đề tài là qua nghiên cứu tình hình quản lý thu thuế GTGT đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên đại bàn huyện Gia Lâm từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT.

  pdf82p khanhchi2510 19-04-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Đánh giá chính sách pháp luật về giảm thuế suất và gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng trong năm 2023 ở Việt Nam và hàm ý chính sách trong giai đoạn tiếp theo" ngoài phần tóm tắt, giới thiệu, bài viết gồm các nội dung về tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận và khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tukhauquantuong1011 22-04-2024 2 1   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ và khai báo thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; khai báo thuế hướng dẫn kê khai mẫu biểu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc89p khanhchi0912 17-04-2024 3 3   Download

 • Giáo trình Thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát chung về thuế; thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc101p khanhchi0912 17-04-2024 3 2   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 03 (236) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp và kiến nghị quản lý kinh tế đất nhằm tăng nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường ở nước ta; Quản lý thuế đối với kinh tế chia sẻ ở Việt Nam; Giao đất lâm nghiệp - Từ chính sách đến thực tiễn; Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán; Lý thuyết các bên liên quan: ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của nguyên...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Nội san Nghiên cứu khoa học sinh viên – Tập 10/2023 gồm có một số bài viết liên quan tới các vấn đề về tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp như: Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2023: Đòn bẩy kích cầu kinh tế; Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam quý I năm 2023 và dự báo kịch bản cả năm 2023; Vai trò của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Thay đổi chính sách kế toán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Tính ưu việt trong cách tính mới của bảo hiểm lương hưu;...

  pdf80p longtimenosee09 08-04-2024 5 1   Download

 • Cuốn sách "Kế toán tài chính - Kế toán thuế và Báo cáo thuế (Phần 4)" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; kế toán thuế xuất nhập khẩu; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf231p khanhchi0912 10-04-2024 7 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT của doanh nghiệp NQD trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk; Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý thuế GTGT của doanh nghiệp NQD trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

  pdf21p khanhchi0906 01-04-2024 4 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Tài chính - ngân hàng "Quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; Thực trạng quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam; Hoàn thiện quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam.

  pdf271p viritesh 01-04-2024 6 4   Download

 • Luận văn "Quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT của doanh nghiệp NQD trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk; Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý thuế GTGT của doanh nghiệp NQD trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

  pdf91p khanhchi0906 01-04-2024 3 1   Download

 • Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế tiên tiến góp phần làm cho hệ thống thuế của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với sự vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường. Bài viết làm rõ chính sách giảm thuế theo Nghị định về đối tượng, trình tự, thủ tục thực hiện, khai thuế và các tác động của chính sách tới Người dân, Doanh nghiệp, Nhà nước.

  pdf6p virichard 28-03-2024 6 4   Download

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2